Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Параметри пошуку:
Тип документа: Державні санітарні правила та норми.
Знайдено документів: 79. Змінити пошуковий запитРезультати пошуку:
1.  Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98)
№ 3; прийнятий: 28-09-1998; чинний
2.  Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
№ 5793-91; прийнятий: 11-07-1991; чинний
3.  Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
№ 6025-91; прийнятий: 21-10-1991; чинний
4.  Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99
№ 39; прийнятий: 01-12-1999; чинний
5.  Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України
№ 382; прийнятий: 18-12-1996; чинний
6.  Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом
№ 262; прийнятий: 28-08-1997; чинний
7.  Державні санітарні правила і гігієнічні норми "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності". ДСП 8.8.1.2.002-98
№ 2; прийнятий: 28-08-1998; чинний
8.  Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99
№ 23; прийнятий: 26-04-1999; чинний
9.  Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.012-98
№ 12; прийнятий: 30-12-1998; чинний
10.  Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості
№ 27; прийнятий: 01-07-1999; чинний
11.  Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
№ 63; прийнятий: 14-08-2001; чинний
12.  Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98
№ 7; прийнятий: 10-12-1998; чинний
13.  Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97
№ 199; прийнятий: 09-07-1997; чинний
14.  Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
№ 201; прийнятий: 09-07-1997; чинний
15.  Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98
№ 9; прийнятий: 30-12-1998; чинний
16.  Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99
№ 28; прийнятий: 01-07-1999; чинний
17.  Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99
№ 22; прийнятий: 25-03-1999; чинний
18.  Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" ДСанПіН 2.2.7.029-99
№ 29; прийнятий: 01-07-1999; чинний
19.  Доповнення до Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і продуктів харчування від 01.08.89 р. N 5061-89
№ 122-12/805; прийнятий: 19-11-1991; чинний
20.  Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування
№ 5061-89; прийнятий: 01-08-1989; чинний
21.  Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони
№ 5203-90; прийнятий: 07-12-1990; чинний
22.  Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
№ 5311-90; прийнятий: 28-12-1990; чинний
23.  Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87
№ 4422-87; прийнятий: 26-08-1987; чинний
24.  Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99
№ 38; прийнятий: 01-12-1999; чинний
25.  Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. ДсанПіН 4.4.4.065-00
№ 65; прийнятий: 18-04-2000; чинний
26.  Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73)
№ 1139-78; прийнятий: 27-12-1973; чинний
27.  ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
№ 1; прийнятий: 28-01-2002; чинний
28.  Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-37)"
№ 62; прийнятий: 01-12-1997; чинний
29.  Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття
№ 65; прийнятий: 29-01-1988; чинний
30.  Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.96 N 239
№ 828; прийнятий: 13-12-2006; чинний
31.  Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 N 173
№ 362; прийнятий: 02-07-2007; чинний
32.  Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах
№ 138; прийнятий: 06-02-1985; чинний
33.  Про затвердження державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування (НРБУ/ОСПУ)"
№ 433; прийнятий: 29-11-2002; втратив чинність
34.  Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами"
№ 26; прийнятий: 24-01-2008; чинний
35.  Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
№ 811; прийнятий: 11-12-2007; чинний
36.  Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом"
№ 175; прийнятий: 20-04-2005; чинний
37.  Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції"
№ 239; прийнятий: 14-05-2004; втратив чинність
38.  Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів
№ 476; прийнятий: 18-12-2002; чинний
39.  Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"
№ 54; прийнятий: 02-02-2005; чинний
40.  Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів
№ 200; прийнятий: 09-07-1997; чинний
41.  Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії
№ 235; прийнятий: 18-12-1995; чинний
42.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"
№ 383; прийнятий: 23-12-1996; чинний
43.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення"
№ 746; прийнятий: 13-11-2006; чинний
44.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів
№ 197; прийнятий: 06-05-2003; чинний
45.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах
№ 202; прийнятий: 09-07-1997; чинний
46.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах
№ 202; прийнятий: 09-07-1997; чинний
47.  Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об'єктів
№ 203; прийнятий: 09-07-1997; чинний
48.  Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
№ 173; прийнятий: 19-06-1996; чинний
49.  Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
№ 172; прийнятий: 19-06-1996; чинний
50.  Про затвердження Державних санітарних правил та норм
№ 46; прийнятий: 01-12-1999; чинний
51.  Про затвердження державних санітарних правил та норм
№ 239; прийнятий: 01-08-1996; чинний
52.  Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості"
№ 468; прийнятий: 13-12-2002; чинний
53.  Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
№ 298/227; прийнятий: 17-04-2006; чинний
54.  Про затвердження методичних рекомендацій "Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору"
№ 430; прийнятий: 30-07-2007; чинний
55.  Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок
№ 222; прийнятий: 23-07-1996; чинний
56.  Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом
№ 1304; прийнятий: 30-09-1986; чинний
57.  Про підготовку проекту ДСанПіН "Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості"
№ 15; прийнятий: 13-01-2005; чинний
58.  Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.11.2002 N 433 "Про затвердження державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування" (НРБУ/ОСПУ)"
№ 106; прийнятий: 13-03-2003; чинний
59.  Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту
№ 1567-76; прийнятий: 30-12-1976; чинний
60.  Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99
№ 37; прийнятий: 01-12-1999; чинний
61.  Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови
№ 3077-84; прийнятий: 03-08-1984; чинний
62.  Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
№ 3057-84; прийнятий: 30-07-1984; чинний
63.  Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчиках
№ 4396-87; прийнятий: 07-07-1987; чинний
64.  Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
№ 42; прийнятий: 01-12-1999; чинний
65.  Санітарні правила для виноробних підприємств
№ 5788-91; прийнятий: 07-06-1991; чинний
66.  Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін)
б/н; прийнятий: 19-03-1991; чинний
67.  Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості
№ 1824-78; прийнятий: 14-02-1978; чинний
68.  Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі
№ 5781-91; прийнятий: 16-04-1991; чинний
69.  Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості
б/н; прийнятий: 20-06-1973; чинний
70.  Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини
№ 2524-82; прийнятий: 22-01-1982; чинний
71.  Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення
№ 4631-88; прийнятий: 06-07-1988; чинний
72.  Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ
№ 4719; прийнятий: 01-11-1988; чинний
73.  Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.041-99
№ 41; прийнятий: 01-12-1999; чинний
74.  Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.040-99
№ 40; прийнятий: 01-12-1999; чинний
75.  Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90
б/н; прийнятий: 29-06-1990; чинний
76.  Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах
№ 246-57; прийнятий: 16-05-1957; чинний
77.  Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів
№ 4559-88; прийнятий: 02-03-1988; втратив чинність
78.  Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98
№ 1; прийнятий: 03-08-1998; чинний
79.  Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.-005-98)
№ 5; прийнятий: 22-10-1998; чинний

Сторінки: [1]


Сортування за: назвою | датою прийняття | номером | популярністю   Порядок: зростання | спадання
Документів на сторінку: 15 | 30 | 50 | 75 | 100