Нормативна база

Лікарські засоби

Народний рейтинг лікарів

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у II - IV кварталах 2013 року - I кварталі 2014 року

№ 263; прийнятий: 03-04-2013; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Звіт, Наказ, План, Форма типового документа, Інформація


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2013 № 263

Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у II - IV кварталах 2013 року - I кварталі 2014 року

( Зміни до Наказу див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я № 529 від 19.06.2013 )

З метою ефективного впровадження завдань і заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки , затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у II - IV кварталах 2013 року - I кварталі 2014 року (далі - Комплексний план), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова), Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України (Ю. Гладуш), Державній установі "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (В. Марієвський, за згодою):

2.1. Забезпечити виконання Комплексного плану.

2.2. Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних комплексних планів.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та затвердити в регіонах плани заходів відповідно до Комплексного плану.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України (Ю. Гладуш), Державній установі "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (В. Марієвський, за згодою) подавати інформацію щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова) згідно з термінами, зазначеними у Комплексному плані.

5. Державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова) подавати узагальнену інформацію щодо виконання заходів Комплексного плану до Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (Т. Александріна) згідно з термінами, зазначеними у Комплексному плані.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

МіністрР. Богатирьова
ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Т. Александріна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

03.04.2013 № 263

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у II - IV кварталах 2013 року - I кварталі 2014 року

№ п/пЗаходиТермін виконанняВиконавці
1. Заходи щодо проведення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (далі - ДКТ):
1.1.Організувати здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ДКТ на регіональному рівні шляхом проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ДКТ із залученням фахівців закладів охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) (зокрема, акушерсько-гінекологічних, протитуберкульозних, дерматовенерологічних, наркологічних), служби планування сім'ї та репродукції людини, служби крові, кабінетів та клінік, дружніх до молоді, неурядових організацій (за згодою).ПостійноДержавна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі - Держслужба України соцзахворювань), Державна установа "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (далі - ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"), Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА).
1.2.Забезпечити виконання Рекомендованого плану обстеження на ВІЛ осіб з числа груп ризику та проведення консультування у II - IV кварталах 2013 року згідно з додатком 1.II - IV квартали 2013 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
1.3.Забезпечити проведення технічного вдосконалення Електронного інструменту моніторингу ДКТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ДКТ.II - IV квартали 2013 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
1.4.Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо стану надання послуг ДКТ з використанням Електронного інструменту моніторингу ДКТ.щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
1.5.Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації щодо стану надання послуг ДКТ в Україні та у розрізі регіонів.щокварталу (до 28 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
2. Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ):
2.1.Забезпечити АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2013 році у визначених ЗОЗ регіонів України, Центрі "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України (далі - НДСЛ "ОХМАТДИТ") та ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" (за згодою) згідно з додатком 2.протягом 2013 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою)
2.2.Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні, та кадрове забезпечення проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД згідно з додатком 3.до 1 червня 2013 року та у випадку внесення змінМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".
2.3.Забезпечити збір та подання до Держслужби України соцзахворювань узагальненої інформації по Україні та у розрізі регіонів про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні, та кадрове забезпечення проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.до 15 липня 2013 року та у випадку внесення змінДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
2.4.Забезпечити подальшу децентралізацію надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам в Україні на районному (міському) рівнях.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.4.1.Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про створення та початок функціонування нових сайтів АРТ, відкритих на базі районних/міських лікарень та профільних ЗОЗ в рамках реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд, 10 раунд) згідно з додатком 4.II - IV квартали 2013 року - I квартал 2014 рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.4.2.Забезпечити збір, узагальнення та подання у розрізі регіонів до Держслужби України соцзахворювань інформації про створення та початок функціонування нових сайтів АРТ, відкритих на базі районних/міських лікарень та профільних ЗОЗ в рамках реалізації програми Глобального фонду, 10 раунд.щокварталу (до 28 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
2.4.3.Забезпечити здійснення оцінки готовності та подальше розширення APT в ЗОЗ на районному/міському рівнях.II - IV квартали 2013 року - I квартал 2014 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.5.Внести зміни (при необхідності) до наказу МОЗ АР Крим, структурних підрозділів щодо переліку ЗОЗ, які будуть забезпечувати стаціонарний та амбулаторний етапи лікування, лабораторне обстеження (окрім імунологічних і вірусологічних досліджень, які проводитимуться у міжрегіональних лабораторіях) хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.II квартал 2013 рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.6.Вносити зміни (при необхідності) до наказу МОЗ України від 16.09.2009 № 673 "Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні та переліку центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та закладів охорони здоров'я, яким доручено здійснювати виплату державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ" при розширенні переліку лабораторій, які здійснюють визначення вірусного навантаження, рівня CD4-лімфоцитів, провірусної ДНК та проведення підтверджуючих досліджень на ВІЛ.1 раз у півріччяДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
2.7.Забезпечити умови для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами (далі - АРВП) та видачу препаратів пацієнту з розрахунку на 4 тижні лікування, а при отриманні АРТ пацієнтом не менше ніж 6 місяців та високій прихильності до АРТ - з розрахунку на 12 тижнів лікування.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
2.8.Визначити та затвердити наказом МОЗ АР Крим, структурних підрозділів відповідальних осіб на регіональному і місцевому рівнях, які здійснюватимуть координацію та моніторинг розширення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.до 1 червня 2013 рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.9.Розробити та затвердити регіональні плани введення в АРТ у 2014 році (поквартальний та річний регіональний план згідно з додатком 5).I квартал 2014 рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.10.Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця диспансерного нагляду шляхом інформування ЗОЗ, в який переводиться пацієнт, про його схему АРТ з метою продовження терапії та видачі АРВП пацієнту з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
2.11.Організувати та забезпечити направлення з регіонів до Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" НДСЛ "ОХМАТДИТ", дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із складним перебігом ВІЛ-інфекції, з метою надання висококваліфікованої медичної допомоги (при необхідності).постійноДепартамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.12.Забезпечити визначення та аналіз потреб на регіональному рівні у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації та надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Забезпечити участь фахівців у навчанні з цих питань.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
2.13.Скласти регіональний план заходів на 2013 рік з питань забезпечення якості надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (семінари, наради, тренінги тощо), у тому числі з питань здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, для медичних працівників ЗОЗ регіону та забезпечити його виконання.до 1 червня 2013 року упродовж рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
2.14.Забезпечити проведення та координацію інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ, утримання пацієнтів на лікуванні із залученням представників неурядових організацій, включаючи Всеукраїнську мережу людей, які живуть з ВІЛ (за згодою).постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
3. Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД:
3.1.Забезпечити профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету, за кошти проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні", передбаченого угодою про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - кредиту Світового банку) та Глобального фонду.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
3.2.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій за рахунок коштів місцевого бюджету, кредиту Світового банку та інших джерел фінансування згідно з додатком 6.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
3.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань за кошти Глобального фонду згідно з додатком 7.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
3.4.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій за кошти місцевого бюджету, Глобального фонду, кредиту Світового банку та інших джерел фінансування та у розрізі регіонів.щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
3.5.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 8.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
4. Заходи щодо проведення моніторингу профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу:
4.1.Оновити та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про фахівців, відповідальних за подання звітів щодо проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.до 1 червня 2013 року та у випадку внесення змінМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
4.2.Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом згідно з додатком 9.щокварталу (до 15 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
4.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, та у розрізі регіонів.щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
4.4.Забезпечити співпрацю регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом зі спеціалізованими ЗОЗ (акушерсько-гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними, наркологічними, онкологічними та ін.), клініками дружніми до молоді з питань консультування, діагностики та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
5. Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, виробів медичного призначення (тест-систем, реагентів, витратних матеріалів тощо), наданих шляхом централізованого постачання:
5.1.Підготувати та подати до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформацію про осіб, відповідальних за ведення Електронного інструменту моніторингу АРВП, предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П. І. Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти.до 1 червня 2013 року та у випадку внесення змінМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.2.Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.2.1.Забезпечити узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні.щокварталу (до 25 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
5.2.2.Забезпечити проведення технічного вдосконалення, оновлення та доопрацювання Електронного інструменту моніторингу АРВП для підвищення ефективності впровадженої системи автоматизованого обліку та звітності щодо використання АРВП.II - IV квартали 2013 року - I квартал 2014 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
5.2.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 10.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".
5.3.Забезпечити проведення інвентаризації запасу АРВП, наданих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України, та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 11.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".
5.4.Забезпечити проведення інвентаризації запасу АРВП, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, 10 раунд та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про результати інвентаризації згідно з додатком 12.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.5.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, 10 раунд згідно з додатком 13.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.6.Забезпечити підготовку та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 14.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.7.Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше, ніж за 4 місяці до його закінчення.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.8.Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість лікарських засобів, виробів медичного призначення, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, та пропозицій щодо їх цільового використання.щокварталуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"
5.9.Забезпечити раціональний розподіл/перерозподіл та використання АРВП з метою забезпечення безперервності АРТ до моменту наступної поставки.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.10.Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, залежно від дати чергової поставки) повних схем АРВП з розрахунку кількості хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки. Забезпечити збереження окремих АРВП до моменту можливості формування повних схем АРТ.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.11.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти кредиту Світового банку в рамках проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" згідно з додатком 15.II - IV квартали 2013 року - I квартал 2014 рокуМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
5.12.Передбачити створення резерву лікарських засобів у закладах обласного рівня, які здійснюють АРТ, на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ".
5.13.Забезпечити функціонування резерву лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, в ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", які будуть надаватися регіональним центрам профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - регіональні центри СНІДу), НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" та іншим ЗОЗ, у випадку необхідності оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
6. Заходи щодо розширення доступу до паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД:
6.1.Забезпечити збір даних та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали паліативну та хоспісну допомогу в ЗОЗ регіону згідно з додатком 16.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, НДСЛ "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
6.2.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які отримали паліативну та хоспісну допомогу в Україні, та у розрізі регіонів.щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7. Заходи щодо проведення діагностики, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ:
7.1.Забезпечити функціонування мережі лабораторій регіональних центрів СНІДу.II - IV квартали 2013 року - I квартал 2014 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.1.1.Узагальнити річні звіти регіональних центрів СНІДу в частині забезпеченості лабораторним обладнанням лабораторій.II квартал 2013 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.1.2.Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань узагальненого звіту щодо наявного лабораторного обладнання лабораторій регіональних центрів СНІДу та у розрізі регіонів.до 10 липня 2013 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7.1.3.Продовжити співпрацю з міжнародними організаціями (МБФ "Фонд Дж. Вільяма Клінтона") щодо розробки та впровадження електронної системи моніторингу використання виробів медичного призначення (реактивів, реагентів, витратних матеріалів тощо) в лабораторіях регіональних центрів СНІДу.до 01 січня 2014 рокуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7.1.4.Забезпечити проведення наради завідуючих лабораторіями з метою визначення існуючих проблем та перспектив розвитку лабораторної служби регіональних центрів СНІДу (за можливості).III квартал 2013 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.1.5.Забезпечити проведення програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції.II, IV квартали 2013 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7.1.6.Забезпечити участь фахівців Референс-лабораторії ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" в комісіях МОЗ України щодо перевірки лабораторій регіональних центрів СНІДу на відповідність критеріям метрологічної атестації (відповідно до поданих заявок до МОЗ України).постійноДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7.1.7.Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів Державної пенітенціарної служби України, які отримують АРТ в рамках програми Глобального фонду (10 раунд), відповідно до затверджених нормативних документів МОЗ України.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (за згодою).
7.2.Забезпечити 100 % охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції (визначення про вірусної ДНК ВІЛ1) у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, згідно зі спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672, "Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей".постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", НДСЛ "ОХМАТДИТ", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі - ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, виявлення антитіл до ВІЛ 1/ 2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ) згідно з додатком 17.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.4.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань звітів про кількість проведених досліджень - ВН ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, біохімічні, гематологічні, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ в Україні, ІПСШ, виявлення антитіл до ВІЛ 1/ 2 у представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ у розрізі регіонів.щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
7.5.Забезпечити подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення (для визначення антитіл до ВІЛ 1/ 2, рівня ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 18.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
7.6.Здійснювати дослідження з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують схеми АРТ першого ряду.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
8. Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) хворим на опіоїдну залежність:
8.1.Забезпечити надання ЗПТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачам ін'єкційних наркотиків на базі регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом.постійноМОЗ України, Держслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
8.2.Забезпечити виконання Рекомендованого плану введення пацієнтів в програму ЗПТ у 2013 році згідно з додатком 19.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
8.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 20.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
8.4.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації щодо отримання, використання та залишків лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ згідно з додатком 21.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)Держслужба України соцзахворювань, МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
8.5.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про осіб, які отримують ЗПТ в Україні, та у розрізі регіонів.щомісяця (до 15 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"
8.6.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, для забезпечення ЗПТ та у розрізі регіонів.щомісяця (до 20 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"
8.7.Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше, ніж за 4 місяці до його закінчення).постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
8.8.Забезпечити подання до Держслужби України соцзахворювань інформації про кількість медичних препаратів для ЗПТ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, та пропозицій щодо їх цільового використання.щокварталуДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".
8.9.Забезпечити розробку, пілотування, впровадження, проведення технічного вдосконалення та доопрацювання Електронного інструменту моніторингу ЗПТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ.II - IV квартали 2013 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"
8.10.Забезпечити здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ЗПТ на регіональному рівні шляхом аналізу виконання індикаторів програми, проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ЗПТ із залученням фахівців ЗОЗ регіонів.постійноДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.
9. Заходи щодо забезпечення доступу уразливих груп населення до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ):
9.1.Забезпечити профілактику та лікування ІПСШ у представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ, з використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду, 10 раунд згідно з додатком 22.постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з неурядовими організаціями (далі - НУО) по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.
9.2.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення діагностики ІПСШ у представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ, згідно з додатком 23.щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.
9.3.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про проведення лікування ІПСШ у представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ згідно з додатком 24.щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.
9.4.Забезпечити збір, узагальнення та подання до Держслужби України соцзахворювань інформації щодо проведення лікування ІПСШ у представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ та у розрізі регіонів.щомісяця (до 25 числа наступного за звітним місяця)ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"
9.5.Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" інформації про отримання, використання та запас лікарських засобів, тест-систем, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду (10 раунд), для проведення лікування ІПСШ у представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ, згідно з додатками 25 та 26. щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця)МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.
9.6.Забезпечити інформування ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" про кількість лікарських засобів, тест-систем, виробів медичного призначення для профілактики та лікування ІПСШ, що надійшли в якості гуманітарної допомоги і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше, ніж за 4 місяці до його закінчення).постійноМОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА, ЗОЗ, які співпрацюють з НУО по забезпеченню доступу уразливих груп населення до лікування ІПСШ.
10. Здійснення організаційно-методичної діяльності з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки :
10.1Забезпечити проведення нарад головних лікарів регіональних центрів СНІДу.II та IV квартали 2013 рокуДержслужба України соцзахворювань, ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", МОЗ АР Крим, структурні підрозділи ОДА.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М.К. Хобзей
Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Т.А. Александріна

Додаток 1

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН

обстеження на ВІЛ осіб з числа груп ризику та проведення консультування у II - IV кварталах 2013 року

РегіонII квартал 2013 рокуIII квартал 2013 рокуIV квартал 2013 року
АР Крим214022502300
Вінницька область922922922
Волинська область686686686
Дніпропетровська область106541065410654
Донецька область677367736773
Житомирська область147314731473
Закарпатська область345344345
Запорізька область176617661766
Івано-Франківська область931931931
Київська область109210921092
Кіровоградська область521521521
Луганська область881588158815
Львівська область150015001500
Миколаївська область213621362136
Одеська область107210721072
Полтавська область216821682168
Рівненська область165016501650
Сумська область229122912291
Тернопільська область553551553
Харківська область313931393139
Херсонська область350035003500
Хмельницька область600600600
Черкаська область603360336033
Чернівецька область274627462746
Чернігівська область390339033903
м. Київ555455545554
м. Севастополь430430430
Україна733937350073553

Додаток 2

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

введення пацієнтів в АРТ на 2013 рік за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, 10 раунд, та державного бюджету

( Див. текст )

Додаток 3

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про установи та заклади охорони здоров'я, які проводять АРТ та будуть залучені до проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 201_ році

________________________________________________________________________

(назва регіону)

№ п/пНазва закладу охорони здоров'яНаказ МОЗ АРК, структурного підрозділу ОДА, яким затверджене відкриття пункту АРТ, та дата відкриття пункту АРТАдреса, телефон, П.І.Б. керівника закладуКількість осіб, залучених до надання АРТ в закладах охорони здоров'яНУО, ЦСССДМ - партнер (назва, адреса, телефон)Кількість осіб, залучених до надання АРТ, організації-партнераКількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які
Перебувають на диспансерному облікуОтримують АРТ
ПосадаШтатних одиницьЗайнятих фахівцівПосадаКількість осіб
123456789101112
1.Проводять АРТ
1.1. лікар соц. працівник
мед. сестра
соц. працівник психолог
інші інші
1.2. лікар соц. працівник
мед. сестра
соц. працівник психолог
інші інші
2.Плануються для проведення АРТ
2.1. лікар соц. працівник
мед. сестра
соц. працівник психолог
інші інші
2.2. лікар соц. працівник
мед. сестра
соц. працівник психолог
інші інші

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

ІНСТРУКЦІЯ
до заповнення додатка 3 Інформація про установи та заклади охорони здоров'я, які проводять АРТ та будуть залучені до проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 201_ році

У назві зазначити назву регіону, який подає інформацію.

У графі 2 вказати заклад охорони здоров'я (далі - ЗОЗ), в якому проводиться або планується проведення АРТ.

У графі 3 вказується номер та дата видання наказу МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, яким затверджено відкриття нового пункту АРТ на базі ЗОЗ районного/міського рівня або на базі профільного ЗОЗ (протитуберкульозні та наркологічні диспансери). А також вказується дата, з якої почав роботу пункт АРТ (з якої заплановано початок роботи нового пункту АРТ), створений на базі ЗОЗ районного/міського рівня профільного ЗОЗ (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

У графі 4 вказати для кожного закладу адресу, П.І.Б. керівника ЗОЗ, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти), П.І.Б. керівника структурного підрозділу ЗОЗ, в якому проводиться або планується організувати проведення АРТ, контактну інформацію.

У графах 6 і 7 для кожного ЗОЗ вказати кількість штатних одиниць та зайнятих фахівців (лікарів, медсестер, соціальних працівників, інших фахівців, які безпосередньо проводять або проводитимуть АРТ), відповідно до посад, зазначених у графі 5.

У графі 7 вказати назву Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), неурядової організації (далі - НУО), з якими співпрацює ЗОЗ, його адресу, П. І. Б. керівника, контактну інформацію, функції НУО щодо проведення АРТ. Зазначену інформацію вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у графі 4.

У графі 10 для кожного ЦСССДМ та НУО вказати кількість осіб (соціальних працівників, інших фахівців), які супроводжують проведення АРТ або будуть це роботи після відкриття пункту АРТ, відповідно до посад, зазначених у графі 9.

У графі 11 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів незалежно від стадії захворювання, які перебувають під диспансерним наглядом в новому пункті АРТ, створеному на базі лікувального закладу районного/міського рівня профільного лікувального закладу (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

У графі 12 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ у новому пункті, створеному на базі лікувального закладу районного/міського рівня профільного лікувального закладу (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

Додаток 4

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про створення та початок функціонування нових сайтів надання антиретровірусної терапії, відкритих на базі районних/міських лікарень та профільних лікувальних закладів в рамках реалізації програми Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, 10 раунд

Назва регіону __________________________________________________________

Звіт складено за ____________________________________ квартал 201__ року

№ п/пНазва закладу охорони здоров'я та адреса розташуванняНаказ МОЗ АРК, структурного підрозділу ОДА, яким затверджене відкриття пункту АРТДата початку функціонуванняНаявність кваліфікованого персоналу на місціНаявність достатнього робочого простору, щоб забезпечити конфіденційність роботи з пацієнтамиКількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перебувають на диспансерному облікуКількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ
12345678

1. У графі 2 вказується назва закладу охорони здоров'я, на базі якого створений та почав функціонування новий пункт АРТ.

2. У графі 3 вказується номер та дата видання наказу МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, яким затверджено відкриття нового пункту АРТ на базі лікувального закладу районного/міського рівня або на базі профільного лікувального закладу (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

3. У графі 4 вказується дата, з якої почав роботу новий пункт АРТ, створений на базі лікувального закладу районного/міського рівня профільного лікувального закладу (протитуберкульозні та наркологічні диспансери).

4. У графі 5 вказується "так" чи "ні" наявність фахівців з відповідною кваліфікацією, які пройшли навчання з ДКТ, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.

5. У графі 6 вказується "так" чи "ні" щодо наявності достатнього робочого простору, щоб забезпечити конфіденційність роботи з пацієнтами.

6. У графі 7 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів незалежно від стадії захворювання, які перебувають під диспансерним наглядом в новому пункті АРТ, створеному на базі лікувального закладу районного/міського рівня профільного лікувального закладу.

5. У графі 8 вказується загальна кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ у новому пункті, створеному на базі лікувального закладу районного/міського рівня профільного лікувального закладу.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 5

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

введення хворих на ВІЛ-інфекцію в АРТ у 2014 році (за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією (10 раунд)

№ п/пНаселений пунктЗаклад охорони здоров'яКількість осіб на АРТ станом на 01.01.2014 р.Кількість пацієнтів на АРТ
I кварталII кварталIII кварталIV квартал
Абс. приріст за кварталСтаном на 01.04.2014Абс. приріст за кварталСтаном на 01.07.2014Абс. приріст за кварталСтаном на 01.10.2014Абс. приріст за кварталСтаном на 01.01.2015
123456789101112
Всього в регіоні

В регіоні складаються окремі плани помісячного введення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в АРТ в розрізі джерел постачання АРВ-препаратів, а саме за кошти: Державного бюджету України, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією (10 раунд), на підставі яких складається узагальнений регіональний план введення в АРТ на 2014 рік.

У графах 2 та 3 вказати назви населених пунктів та ЗОЗ згідно з графами 2 та 3 додатка 2 "Інформація про установи та організації, які проводять АРТ та будуть залучені до проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".

Кількість нових пацієнтів на АРТ станом на 1 число наступного кварталу буде визначене для кожного регіону в Плані введення в АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2014 році.

Форма подається один раз на рік.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 6

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" Міжнародного банку реконструкції та розвитку та інших джерел фінансування у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

у ___ кварталі 201_ року

________________________________________________________________________

(назва адміністративної території, установи, закладу)

п. 1 | Загальна кількість осіб, які отримали лікування ----------------

опортуністичної інфекції або супутнього | |

захворювання ----------------

(вказати

кількість осіб)

п. 2 | Загальна кількість осіб, які отримали ----------------

профілактику сульфаметоксазолом/триметопримом | |

(незалежно від джерел фінансування) ----------------

(вказати

кількість осіб)

Назва опортуністичної інфекції або супутнього захворюванняКількість курсів профілактики / лікування за джерелами фінансування
Міжнародний банк реконструкції та розвиткуМісцевий бюджетІнші джерела (вказати)Разом
12345
Герпетичні інфекції
Грибкові інфекції
Бактеріальні інфекції
Інші інфекції та супутні захворювання
Всього

Дана інформація подається 1 раз в квартал, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Слід включати інформацію по проведенню профілактики/лікування опортуністичних інфекцій або супутніх захворювань (далі - ОІ) за звітний квартал.

У пункті 1 вказується загальна кількість осіб, які завершили отримувати лікування ОІ протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування.

У пункті 2 вказується загальна кількість осіб, які завершили профілактику сульфаметоксазолом/триметопримом протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування (включаючи фінансування за кошти Глобального фонду, тощо).

В таблиці 1 графі 1 вказується назва опортуністичної інфекції або супутнього захворювання, пролікованих із застосуванням препаратів, закуплених за відповідні кошти.

Відповідно до джерела фінансування у графах 2, 3 та 4 вказується кількість проведених курсів профілактики/лікування вказаної ОІ із застосуванням препаратів, закуплених за відповідні кошти (у графі 4 вказується кількість проведених курсів профілактики/лікування препаратами, закупленими за інші джерела фінансування, за виключенням Глобального фонду).

У графі 5 підсумовуються значення граф 2, 3 та 4.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 7

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

за ______________ місяць 201__ року

________________________________________________________________________

(назва адміністративної території)

________________________________________________________________________

(назва установи, закладу, що подає звіт)

п. 1 | Загальна кількість осіб, які отримали ----------------

профілактику/лікування опортуністичної інфекції | |

або супутнього захворювання за звітний місяць ----------------

(вказати

кількість осіб)

№ п/пНазва опортуністичної інфекції або супутнього захворюванняШифр за МКХ - 10Кількість випадків профілактики чи лікування опортуністичних інфекцій за звітний період
1
2
3
4
5
6

Інформація подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

Слід включати інформацію по проведенню профілактики/лікування опортуністичних інфекцій або супутніх захворювань (далі - ОІ), пролікованих препаратами, закупленими за кошти Глобального фонду, виключно за звітний місяць.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 8

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

за ______________ місяць 201__ року

________________________________________________________________________

(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випускуСеріяНаказ МОЗ України, лист про розподілОтримано по накладнійОд. виміруЦіна, вказана в накладній, грн.Залишок на початок звітного періодуОтримано за звітний періодФактично використано за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
ДатаДата
КількістьКількістьСума, грн.КількістьСума, грн.КількістьСума, грн.
123456789101112131415
Всього Всього Всього

Дана інформація подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу, форма випуску відповідно до прибуткового документа, а саме видаткової накладної, згідно якої отримано препарати (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 3, 4 вказується наказ МОЗ України, його номер та дата, відповідно до якого отримано лікарські засоби.

У графі 5, 6 вказується номер та дата видаткової накладної, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 7 зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон, коробка тощо) відповідно до видаткової накладної.

У графі 8 вказується ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 9 зазначається кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число звітного місяця), в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 10, 11 зазначається кількість і сума (в гривнях) отриманих лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 12 зазначається кількість фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 13 зазначається сума (в гривнях) фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 14, 15 зазначається залишок лікарських засобів та відповідно сума на кінець звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 9

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про лікування осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, станом на 01.______________.201__ року

Номер рядкаУсьогоЗ них, отримують АРТ
АБ12
Усього перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом СНІД, інфікованих унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом -11.0
у тому числі активних СІН -21.1
у тому числі споживачів опіоїдів1.2
у тому числі отримують ЗПТ1.3

Загальна кількість осіб, інфікованих ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом та які перебувають під наглядом з діагнозом СНІД, вноситься до рядка 1.0 графи 1.

З числа цих осіб до рядків 1.1 та 1.2 (графи 1) вносяться дані щодо кількості активних СІН, споживачів опіоїдів та які отримують ЗПТ.

Із загальної чисельності осіб (графа 1) до таблиці вносяться дані щодо осіб, які отримують АРТ (станом на дату подання звіту).

__________

-1 Згідно даних ф. № 2 - ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ____ рік" (таблиця 3000 "Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України", графа 4 "Перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом СНІД", рядок 1.2.1 "Усього інфікованих осіб, у т. ч. унаслідок уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом"

-2 Інформація наводиться за даними ф. № 025/о та ф. № 030-5/о. У позначеннях до кодів у ф. № 030-5/о статусу "активний споживач ін'єкційних наркотиків" відповідають коди: C3 - не заперечує епізодичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом; C4 - не заперечує систематичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом; C5 - перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії

Додаток 10

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, отриманих за рахунок коштів Державного бюджету України

за _________________________________ місяць 201__ року

(вказати період, місяць, рік)

________________________________________________________________________

(назва закладу отримувача)

Найменування (повна торгова назва) та форма випускуОдиниці виміру (табл., капс., фл., мл)СеріяНаказ МОЗ України, лист про розподілОтримано по накладнійЗалишок на початок звітного періоду (кількість)Отримано за звітний період (кількість)Передано/ списано за звітний період (кількість)Фактично використано за звітний період (кількість)Залишок на кінець звітного періоду (кількість)Термін придатності препарату
датадатаВсьогов тому числі АРВП
АРТППМДПКП
12345678910111213141516

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Даний додаток являє собою роздрукований Електронний інструмент моніторингу руху та використання АРВП і подається щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяця.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу та його форма випуску;

у графі 2 вказується одиниця виміру лікарського засобу, тобто мл, капсула, таблетка тощо;

у графі 3 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної;

у графах 4, 5 вказується номер та дата наказу МОЗ України або листа про розподіл, відповідно до яких отриманий лікарський засіб;

у графах 6, 7 вказується номер та дата видаткової накладної, відповідно до якої отриманий лікарський засіб;

у графі 8 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число місяця, наступного за звітним) в одиницях, зазначених у графі 2 (контроль: значення має дорівнювати значенню графи 15 звіту за попередній звітний період (тобто за попередній місяць);

у графі 9 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була отримана за звітний період (тобто за звітний місяць) з іншого лікувального закладу або від ДП "Укрвакцина" в одиницях, вказаних у графі 2;

у графі 10 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була передана до іншого лікувального закладу або списана в одиницях, вказаних у графі 2. До цієї графи не вноситься інформація про кількість лікарського засобу, яка була витрачена на лікування пацієнтів;

у графі 11 цифровим способом вказується загальна кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітний період (тобто за звітний місяць) на лікування пацієнтів в одиницях, вказаних у графі 2 (контроль: значення у графі 11 має дорівнювати сумі значень граф 12, 13 та 14;

у графі 12 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітний період (тобто за звітний місяць) для забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих, які отримують АРТ в одиницях, вказаних у графі 2;

у графі 13 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за звітний період (тобто за звітний місяць) для забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в одиницях, вказаних у графі 2;

у графі 14 цифровим способом вказується кількість лікарського засобу, яка була фактично використана для забезпечення постконтактної профілактики ВІЛ за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, вказаних у графі 2;

у графі 15 цифровим способом вказується кількісний залишок лікарського засобу, який є в наявності у лікувальній установі на кінець звітного періоду (тобто на останнє число звітного місяця) в одиницях, вказаних у графі 2;

у графі 16 цифровим способом вказується кінцева дата придатності лікарського засобу, зазначена виробником, у відповідності до серії.

Додаток 11

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про результати інвентаризації АРВ-препаратів, що надані шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України,

станом на 01._______.201__ року

________________________________________________________________________

(назва регіону)

Міжнародне скороченняНайменування препарату (повна торгова назва)Форма випускусеріяКіл-ть упаковокУпаковкиТаблетки неповної упаковкиТермін придатності препаратуКіл-ть в упаковці
123456789
Всього лікарського засобууп. 0,000,000,00
Всього лікарського засобутабл./капс./мл 0,000,000,00

Дана інформація подається щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяцем на паперових носіях, завірена підписом та печаткою закладу, та в електронному вигляді на електронну адресу ukraids@ukrpost.ua.

В дану "Інформацію про результати інвентаризації" вноситься узагальнена інформація про фактичну наявність АРВП у всіх ЗОЗ регіону, в яких вони знаходяться на обліку.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 12

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про результати інвентаризації АРВ-препаратів, що закуплені за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд),

станом на 01.______.201__ року

________________________________________________________________________

(назва регіону)

Міжнародне скороченняНайменування препарату (повна торгова назва)Форма випускусеріяКількість упаковокУпаковкиТаблетки неповної упаковкиТермін придатності препаратуКількість в упаковці
123456789
Всього лікарського засобууп. 0,000,000,00
Всього лікарського засобутабл./капс./мл 0,000,000,00

Дана інформація подається щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяцем на паперових носіях, завірена підписом та печаткою закладу, та в електронному вигляді на електронну адресу ukraids@ukrpost.ua.

В дану "Інформацію про результати інвентаризації" вноситься узагальнена інформація про фактичну наявність АРВП у всіх ЗОЗ регіону, в яких вони знаходяться на обліку.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 13

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запас АРВ-препаратів, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)

за ____________ місяць 201_ року

________________________________________________________________________

(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випускуСеріяНаказ МОЗ України, лист про розподілОтримано по накладнійОдиниці виміру (табл., капс., фл., мл)Ціна, вказана в накладній, грн.Залишок на початок звітного періодуОтримано за звітний періодФактично використано за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
ДатаДата
КількістьКількістьСума, грн.КількістьСума, грн.КількістьСума, грн.
123456789101112131415
Всього Всього Всього

Дана інформація подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського засобу, форма випуску відповідно до прибуткового документа, а саме видаткової накладної, згідно якої отримано препарати (далі - видаткової накладної).

У графі 2 вказується серія лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 3, 4 вказується наказ/лист про розподіл МОЗ України, його номер та дата, відповідно до якого отримано лікарські засоби.

У графі 5, 6 вказується номер та дата видаткової накладної, по якій отримано лікарський засіб.

У графі 7 зазначається одиниця виміру лікарського засобу (упаковка) відповідно до видаткової накладної.

У графі 8 вказується ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу відповідно до видаткової накладної.

У графі 9 зазначається кількість лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду (тобто на перше число звітного місяця) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 10, 11 зазначається кількість і сума (в гривнях) отриманих лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 12 зазначається кількість фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць) в одиницях, зазначених в графі № 7.

У графі 13 зазначається сума (в гривнях) фактично використаних лікарських засобів за звітний період (тобто за звітний місяць).

У графі 14, 15 зазначається залишок лікарських засобів та відповідно сума на кінець звітного періоду (тобто на кінець звітного місяця).

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 14

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості дітей, які отримують АРТ, та дорослих, які отримують рідкі форми АРВ-препаратів, станом на 01.________.201__ року

№ з/пМіжнародна назва препаратуФорма випускуКількість дітей, які отримують АРВ-препаратКількість дорослих, які отримують препарат (тільки для рідких форм препаратів)
від 0 до 3 років включновід 4 до 10 роківвід 11 років і старші
1234567

Дана інформація подається щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця.

У графі 2 вказується міжнародна назва АРВ-препарату, який отримують діти.

У графі 3 вказується форма випуску даного препарату (в одному рядку тільки одна форма випуску).

У графах 4, 5, 6 вказується, яка кількість дітей віком від 0 до 3 років, та від 4 до 10 років, та від 11 до 18 років отримують дану форму випуску даного препарату.

У графі 7 вказується кількість дорослих, які отримують препарат (тільки в рядках, які стосуються рідких форм).

Додаток 15

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запас лікарських засобів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, закуплених за рахунок проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

у ____________ кварталі 201_ року

________________________________________________________________________

(назва адміністративної території, установи, закладу)

Найменування (повна торгова назва), форма випускуСеріяТермін придатностіНаказ, лист про розподіл МОЗ УкраїниОтримано по накладнійОдиниці виміру (табл., капс., фл.)Ціна, вказана в накладній, грн.Залишок на початок звітного періодуОтримано за звітний періодФактично використано за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
ДатаДата
КількістьКількістьСума, грн.КількістьСума, грн.КількістьСума, грн.
12345678910111213141516
Всього Всього Всього

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(підпис та прізвище

повністю)

Головний бухгалтер _________________________

(підпис та прізвище

повністю)

М.П.

Виконавець _________________________

(прізвище, і'мя,

по батькові, телефон)

Заповнення та подання "Інформації про отримання, використання, та залишки лікарських засобів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, закуплених за рахунок проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (далі - Інформація) поширюється на всі ЗОЗ, які отримують лікарські засоби, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Звітним періодом є квартал. Інформація заповнюється станом на перше число кварталу наступного за звітним.

У графі 1 вказується найменування (повна торгова назва) лікарського засобу, форма випуску.

У графі 2 прописується серія лікарського засобу.

У графі 3 вказується термін придатності.

У графах 4 - 5 вказується № та дата наказу, листа-погодження МОЗ України про розподіл лікарського засобу тощо.

У графах 6 - 7 зазначається № та дата прибуткового документа (накладна тощо), відповідно до якого отримано лікарський засіб.

У графі 8 прописується одиниця виміру лікарського засобу, відповідно до прибуткового документа (упаковка - уп., флакон - фл., таблетка - таб., капсула - кап. тощо).

У графі 9 ставиться цифровим способом ціна лікарського засобу відповідно до прибуткового документа.

У графі 10 вказується цифровим способом кількість лікарського засобу, що є у залишку на початок звітного періоду.

У графах 11 - 12 вказується інформація про отримання лікарського засобу за звітний період: кількість, сума.

У графах 13 - 14 прописується інформація про фактичне використання лікарського засобу за звітний період: кількість, сума.

У графах 15 - 16 прописується інформація про залишок лікарського засобу на кінець звітного періоду.

У випадку повного використання лікарського засобу, коли залишок на кінець звітного періоду дорівнює 0, у Інформації, якщо звітним періодом є місяць, в наступному звітному місяці цей лікарський засіб не зазначається.

Додаток 16

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталі 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб, яким було надано паліативну та хоспісну допомогу у кабінетах, відділеннях, міських та регіональних центрах профілактики і боротьби зі СНІДом, хоспісах та інших закладах охорони здоров'я регіону, в тому числі протитуберкульозних (далі - ЗОЗ)

у _____ кварталі 201_ р.

________________________________________________________________________

(назва регіонального центру профілактики і боротьби зі СНІДом)

№ п/пІнформація про надання паліативної та хоспісної допомогиНа базі центрів СНІДуНа базі інших ЗОЗ
123
1.Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали паліативну* допомогу, всього,
1.1. в т. ч. в амбулаторних відділеннях
1.2. в т. ч. у стаціонарних відділеннях
2.Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу, всього,
2.1. в т. ч. у стаціонарних відділеннях
2.2. в т. ч. хоспісну виїзну (патронажну) допомогу на дому

Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали паліативну допомогу включає кількість хворих, які отримали хоспісну допомогу

1. У рядку 1 вказується сумарна кількість даних рядків 1.1. та 1.2. відповідно у графах 2 та 3.

2. У рядку 2 вказується сумарна кількість даних рядків 2.1. та 2.2. відповідно у графах 2 та 3.

3. У графах 2 і 3 відповідно та рядку 1.1 вказується кількість осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали паліативну допомогу в амбулаторних відділеннях. Ця кількість включає кількість осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну виїзну (патронажну) допомогу на дому, яку вказано у графах 2 і 3 рядка 2.2.

4. У графах 2 і 3 відповідно та рядку 1.2 вказується кількість осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали паліативну допомогу в стаціонарних відділеннях. Ця кількість дорівнює кількості осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали хоспісну допомогу у стаціонарних відділеннях, яку вказано у графах 2 і 3 рядка 2.1.

5. Значення рядка 2.1. не може бути більшим за значення рядка 1.2.

6. Значення рядка 2.2. не може бути більшим за значення рядка 1.1.

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 17

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ЗВІТ

про проведення досліджень

у ___________________________________________

(назва закладу та лабораторії)

у ____ кварталі 201_ р.

Таблиця 1.

Визначення рівня вірусного навантаження (РНК ВІЛ-1)

Назва регіонуВсього проведено дослідженьКількість обстежених осіб
ВсьогоУ тому числі:
Вагітні без АРТОсоби, які готуються до АРТОсоби, які отримують АРТ
ЦивільніДПтСЦивільніДПтС
12345678
Всього

Продовження таблиці 1

Назва регіонуКількість обстежених осіб, які отримують АРТ не менше 6 міс.
ВсьогоУ тому числі з рівнем ВН (РНК копій/мл)
< 4040 - 1000> 1000
19101112
Всього

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Заповнення та подання таблиці 1 "Звіту про проведення досліджень" поширюється на всі заклади охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

Таблиця заповнюється лікарем-інфекціоністом.

Звітним періодом є квартал.

Інформація заповнюється станом на перше число кварталу наступного за звітним.

У графі 1 вказується назва регіону.

У графі 2 прописується кількість проведених досліджень (сума кількості досліджених зразків крові, контрольних зразків та калібраторів).

У графі 3 вказується кількість осіб, обстежених на рівень вірусного навантаження ВІЛ-1.

У графі 4 прописується кількість вагітних, обстежених на рівень вірусного навантаження ВІЛ-1, які не отримують АРТ.

У графах 5 - 6 вказується кількість осіб, обстежених на рівень вірусного навантаження ВІЛ-1, які готуються до АРТ - цивільних (графа 5), та тих, що знаходяться в установах державної пенітенціарної системи (далі - ДПтС) (графа 6).

У графах 7 - 8 зазначається кількість осіб, обстежених на рівень вірусного навантаження ВІЛ-1, які отримують АРТ: цивільних (в тому числі вагітних жінок) (графа 7), та тих, що знаходяться в установах ДПтС (графа 8).

У графах 9 - 12 зазначається інформація виключно щодо результатів обстеження осіб, які отримують АРТ не менше 6 місяців. У випадку заміни схеми терапії дані щодо результатів досліджень вносяться також лише через 6 місяців після заміни схеми АРТ.

У графі 9 вказується загальна кількість обстежених осіб, які отримують АРТ не менше 6 місяців, з них:

У графі 10 зазначається кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 менше 40 РНК-копій/мл плазми.

У графі 11 зазначається кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 в межах 40 - 1000 РНК-копій/мл плазми.

У графі 12 вказується кількість осіб з рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1 вище 1000 РНК-копій/мл плазми.

Таблиця 2.

Визначення кількості СД4 лімфоцитів

Назва регіонуКількість пацієнтів, всьогоУ тому числі
Пацієнти ДПтС УкраїниЦивільні доросліДітиВагітні
Отримують АРТНе отримують АРТОтримують АРТНе отримують АРТОтримують АРТНе отримують АРТ
123456789
Всього

Таблиця 2а.

Біохімічні, гематологічні дослідження

Назва регіонуБіохімічні дослідженняГематологічні дослідження
Кількість пацієнтівКількість дослідженьКількість пацієнтівКількість досліджень
12345
Всього

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

ЗВІТ

про обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1

у _______________________________________ у _____ кварталі 201_ р.

(назва закладу)

Таблиця 3.

Виявлення провірусної ДНК ВІЛ-1 у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

№ п/пКод пацієнтаДата народження, день/місяць/рікПерше обстеженняДруге обстеженняТретє обстеження
Дата, день/місяць/рікРезультатДата, день/місяць/рікРезультатДата, день/місяць/рікРезультат
123456789

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Заповнення та подання "Звіт про обстеження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1" поширюється на всі лікувально-профілактичні заклади (далі - ЛПЗ).

Таблиця заповнюється лікарем-педіатром.

В таблицю вносяться дані на кожну дитину віком до 18 місяців, яка була обстежена протягом звітного періоду.

Дані в таблицю вносяться кумулятивно в міру зростання числа обстежених дітей, так, щоб в кінці року в таблиці містилася повна інформація щодо обстеження дітей за поточний рік.

Звітним періодом є квартал.

Інформація заповнюється станом на перше число кварталу наступного за звітним.

У графі 1 вказується номер за порядком.

У графі 2 прописується код пацієнта.

У графі 3 - дата народження дитини (день, місяць, рік).

У графах 4 - 5 вказується дата та результат первинного обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (в графі 5 результат прописується словами "негативний" або "позитивний").

У графах 6 - 7 вказується дата та результат вторинного обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (в графі 7 результат прописується словами "негативний" або "позитивний").

У графах 8 - 9 вказується дата та результат третього обстеження дитини на наявність провірусної ДНК ВІЛ-1 (при отриманні незбіжних результатів досліджень I і II обстежень).

ЗВІТ

про кількість та результати підтверджувальних досліджень на антитіла до ВІЛ

у _____________________________________________ у _____ кварталі 201_ р.

(назва закладу та лабораторії)

Таблиця 4.

Підтверджувальні дослідження, проведені методом ІФА

№ з/пНазва тест-системи, на якій здійснювали первинний скринінгУсього надійшло зразківУсього підтверджено як такі, що містять антитіла до ВІЛУсього виявлено зразків, що потребують повторного дослідженняУсього виявлено з негативними результатами
123456
ВСЬОГО

Таблиця 4а.

Дослідження, проведені методом ІФА для визначення антигенів р24 ВІЛ-1

№ з/пНазва тест-системи, на якій здійснювали первинний скринінгУсього протестовано зразківУсього виявлено позитивнихУсього підтверджено в тесті нейтралізаціїУсього виявлено з негативними результатами
125456
ВСЬОГО

Таблиця 4б.

Дослідження, проведені методом імунного блоту

№ з/пМета дослідженняУсього здійснено дослідженьУсього підтверджено як такі, що містять антитіла до ВІЛУсього виявлено зразків, що потребують повторного дослідження
1234
1Для проведення підтверджувальних досліджень
2Діти у віці 18 місяців
3Вагітні, які стають на диспансерний облік
ВСЬОГО

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Таблиця 4 являє собою узагальнений звіт щодо кількості первинно позитивних зразків сироваток крові, які були направлені в підтверджувальну лабораторію для верифікації діагнозу ВІЛ-інфекція, та загальної кількості підтверджених/непідтверджених/сумнівних (невизначених) результатів дослідження на антитіла до ВІЛ.

Колонка 1 - номер за порядком;

колонка 2 - загальна назва тест-систем (без уточнення та розбивки по серіям та лотам), на якій проводились скринінгові дослідження та отримані позитивні (реактивні) результати;

колонка 3 - кількість надісланих для проведення підтверджувальних досліджень зразків, що були визначені як позитивні (реактивні) при дослідженні на тест-системі, зазначеній в колонці 2;

колонка 4 - кількість первинно-позитивних зразків, що були підтверджені в підтверджувальній лабораторії як такі, що містять антитіла до ВІЛ;

колонка 5 - кількість зразків, які при проведенні підтверджувальних досліджень були визначені як такі, що будуть потребувати повторного обстеження пацієнта (невизначені/сумнівні результати);

колонка 6 - кількість зразків, які при проведені підтверджувальних досліджень були визначені як негативні.

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість та результати обстежень представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ на антитіла до ВІЛ методом ІФА з використанням тест-систем,

_________________________________________________________________

(назва тест-системи, № серії, термін придатності)

закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)

за _______ квартал 201__ року

________________________________________________________________________

(назва закладу та лабораторії)

Назва показникаУсього
12
Загальна кількість досліджень (у тому числі з урахуванням контролів і повторів)
Кількість обстежених осіб
Кількість осіб, у яких виявлено та підтверджено наявність антитіл до ВІЛ
% виявлених ВІЛ-позитивних осіб

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Рекомендації щодо заповнення "Інформації про кількість та результати обстежень представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ на антитіла до ВІЛ методом ІФА" - % виявлених ВІЛ-позитивних осіб серед обстежених вираховується із отриманих даних за формулою:

кількість осіб з

% виявлених підтвердженим ВІЛ-статусом

ВІЛ-позитивних осіб = -_--------------------------- х 100

кількість обстежених осіб

Додаток 18

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, виробів медичного призначення тощо

для __________________________________________,

(назва дослідження)

отриманих за рахунок _________________________________________

(джерело фінансування)

за_____________________________________ місяць 201_ року,

(вказати період: місяць, рік)

станом на ____________ 201_ р.

________________________________________________________________________

(назва закладу-отримувача)

Найменування товаруНаказ, лист про розподіл МОЗ УкраїниОдиниця виміруОтримано всьогоЦіна за одиницю, грн.Використано за ________ 201_ р.Залишок станом на ________ 201_ р.
Дата
12345678

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(підпис та прізвище

повністю)

Головний бухгалтер _________________________

(підпис та прізвище

повністю)

М.П.

Виконавець _________________________

(прізвище, і'мя,

по батькові, телефон)

Додаток 19

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН

введення пацієнтів у програму замісної підтримувальної терапії на 2013 рік

ОбластьПрепарат ЗПТна 01.01.2013 р.на 01.04.2013 р.на 01.07.2013 р.на 01.10.2013 р.на 01.01.2014 р.
АР КримБупренорфіну гідрохлорид4749505152
Метадону гідрохлорид544565589612635
ВінницькаБупренорфіну гідрохлорид3132323232
Метадону гідрохлорид169198226255284
ВолинськаБупренорфіну гідрохлорид2015151515
Метадону гідрохлорид94140186231275
ДонецькаБупренорфіну гідрохлорид4950515252
Метадону гідрохлорид644658672685698
ДніпропетровськаБупренорфіну гідрохлорид5253535353
Метадону гідрохлорид885976106811591250
ЖитомирськаБупренорфіну гідрохлорид1515151515
Метадону гідрохлорид193204215225235
ЗакарпатськаБупренорфіну гідрохлорид1010101010
Метадону гідрохлорид2831343740
ЗапорізькаБупренорфіну гідрохлорид4545454545
Метадону гідрохлорид178187196206215
Івано-ФранківськаБупренорфіну гідрохлорид3334353535
Метадону гідрохлорид164169177183190
КиївськаБупренорфіну гідрохлорид186193200207214
Метадону гідрохлорид454542629717804
КіровоградськаБупренорфіну гідрохлорид1515151515
Метадону гідрохлорид127134144153161
ЛуганськаБупренорфіну гідрохлорид2020202020
Метадону гідрохлорид164171177184190
ЛьвівськаБупренорфіну гідрохлорид1515151515
Метадону гідрохлорид470482493504515
МиколаївськаБупренорфіну гідрохлорид1616161616
Метадону гідрохлорид145152159166173
ОдеськаБупренорфіну гідрохлорид5352525252
Метадону гідрохлорид565566567568570
ПолтавськаБупренорфіну гідрохлорид00000
Метадону гідрохлорид122120120120120
РівненськаБупренорфіну гідрохлорид4849505152
Метадону гідрохлорид165190214238262
СумськаБупренорфіну гідрохлорид3632323232
Метадону гідрохлорид411436461486510
ТернопільськаБупренорфіну гідрохлорид1515151515
Метадону гідрохлорид79100120140160
ХарківськаБупренорфіну гідрохлорид2625252525
Метадону гідрохлорид116125133142151
ХерсонськаБупренорфіну гідрохлорид2320202020
Метадону гідрохлорид8096112128144
ХмельницькаБупренорфіну гідрохлорид00000
Метадону гідрохлорид7993107121135
ЧеркаськаБупренорфіну гідрохлорид2324262830
Метадону гідрохлорид151164176188200
ЧернівецькаБупренорфіну гідрохлорид00000
Метадону гідрохлорид225256287318350
ЧернігівськаБупренорфіну гідрохлорид1920202020
Метадону гідрохлорид136137138139140
м. КиївБупренорфіну гідрохлорид1414141414
Метадону гідрохлорид687991103115
м. СевастопольБупренорфіну гідрохлорид2020202020
Метадону гідрохлорид5250505050
УкраїнаБупренорфіну гідрохлорид831833846858869
Метадону гідрохлорид65087021754180588572
Всього73397854838789169441

Додаток 20

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують замісну підтримувальну терапію

за ____________ місяць 201__ року

( Див. текст )

Додаток 21

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

щодо отримання, використання та залишків лікарських засобів для замісної підтримувальної терапії у закладах охорони здоров'я та аптечних закладах

за ____________ місяць 201__ року

Назва регіону __________________________________________________________

Назва закладу __________________________________________________________

Препарат ЗПТ (торговельні найменування)Номер рядкаСеріяТермін придатностіЗалишок на перше число звітного місяця (мг)Залишок на останнє число звітного періоду (мг)
АБ1234
Найменування ЗОЗ
(найменування, лікарська форма, дозування)1)
2)
3)
...
Найменування аптечного закладу
(найменування, лікарська форма, дозування)1)
2)
3)
...

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Заклади охорони здоров'я:

Над таблицею в рядку "Регіон" вказати назву міста та регіону, який надає звіт.

Над таблицею в рядку "Назва закладу" вказати повну назву закладу (не скорочуючи), який надає звіт.

У рядку "Найменування ЗОЗ" вказується повна назва закладу, що надає інформацію про отримання, зберігання та використання лікарських засобів для ЗПТ. Кількість таких рядків залежить від кількості ЗОЗ на території області (міста), де впроваджено ЗПТ.

У графі А після рядка "Найменування ЗОЗ" починаючи з Рядка 1 (Графа Б) окремо для кожного виду препаратів ЗПТ зазначається його найменування, форма випуску та дозування.

Кількість таких рядків з відповідним порядковим номером залежить від кількості найменувань, форм та дозувань препаратів ЗПТ.

Після останнього нумерованого рядка звіту попереднього ЗОЗ вставляється рядок з найменуванням наступного ЗОЗ та нумерація в графі Б наступних рядків щодо препаратів ЗПТ починається знову з Рядка 1;

у графі 1, у відповідних рядках зазначається серія партії препарату;

у графі 2, у відповідних рядках зазначається термін придатності препарату;

у графі 3, у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах на перший день звітного місяця;

у графі 4, у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах станом на останній день звітного місяця.

Аптечні заклади:

у рядку "Найменування аптечного закладу" вказується повна назва закладу, що надає інформацію про отримання, зберігання та використання лікарських засобів для ЗПТ.

Кількість таких рядків залежить від кількості на території області (міста), де впроваджено ЗПТ.

У графі А після рядка "Найменування аптечного закладу", починаючи з Рядка 1 (Графа Б), окремо для кожного виду препаратів ЗПТ зазначається його найменування, форма випуску та дозування.

Кількість таких рядків з відповідним порядковим номером залежить від кількості найменувань, форм та дозувань препаратів ЗПТ.

Після останнього нумерованого рядка звіту попереднього аптечного закладу вставляється рядок з найменуванням наступного аптечного закладу та нумерація в графі Б наступних рядків щодо препаратів ЗПТ починається знову з Рядка 1;

у графі 1, у відповідних рядках зазначається серія партії препарату;

у графі 2, у відповідних рядках зазначається термін придатності препарату;

у графі 3, у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах на перший день звітного місяця;

у графі 4, у відповідних рядках зазначається залишок лікарського засобу у міліграмах станом на останній день звітного місяця.

Додаток 22

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

профілактики та лікування ІПСШ серед представників груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ, в рамках Проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд), на II - IV квартали 2013 року

№ з/пРегіонна 01.04.2013за II квартал 2013на 01.07.2013за III квартал 2013на 01.10.2013за IV квартал 2013на 01.01.2014
1АР Крим400133533133667133800
2Вінницька обл.100331333316733200
3Волинська обл.551873189218110
4Дніпропетровська обл.750250100025012502501500
5Донецька обл.750250100025012502501500
6Житомирська обл.75251002512525150
7Закарпатська обл.75251002512525150
8Запорізька обл.175582335829258350
9Івано-Франківська обл.75251002512525150
10Київська обл.5001676671678331671000
11Кіровоградська обл.45156015751590
12Луганська обл.175582335829258350
13Львівська обл.150502005025050300
14Миколаївська обл.5001676671678331671000
15Одеська обл.850283113328314172831700
16Полтавська обл.6020802010020120
17Рівненська обл.80271072713327160
18Сумська обл.135451804522545270
19Тернопільська обл.100331333316733200
20Харківська обл.125421674220842250
21Херсонська обл.750250100025012502501500
22Хмельницька обл.125421674220842250
23Черкаська обл.75251002512525150
24Чернівецька обл.75251002512525150
25Чернігівська обл.200672676733367400
26м. Київ850283113328314172831700
27м. Севастополь250833338341783500
Україна7500250010000250012500250015000

Додаток 23

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про результати досліджень з виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis, IgG та IgM до Treponema pallidum, гонококів з використанням виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд) у представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ

за ____________ квартал 201_ року

________________________________________________________________________

(назва закладу та лабораторії)

№ з/пНайменування аналізуКількість використаних контролів тест-системиКількість протестованих зразківКількість виявлених позитивних результатів
12345
ВСЬОГО

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 24

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд)

за ____________ місяць 201__ року

________________________________________________________________________

(назва адміністративної території, установи, закладу)

Діагноз (за МКХ-10, відповідно до наказу МОЗ України від 07/06/2004 № 286 )Кількість випадків лікування за звітний період
розпочатозавершено
123

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 25

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запаси лікарських засобів для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд)

за ____________ місяць 201_ року

________________________________________________________________________

(назва закладу-отримувача)

Найменування препарату (повна торгова назва), форма випускуСеріяНаказ, лист про розподіл МОЗ УкраїниОтримано по накладнійОдиниці виміру (табл., капс., фл.)Ціна, вказана в накладній, грн.Залишок на початок звітного періодуОтримано за звітний періодФактично використано за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
ДатаДата
КількістьКількістьСума, грн.КількістьСума, грн.КількістьСума, грн.
123456789101112131415
Всього Всього Всього

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)

Додаток 26

до Комплексного плану

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду

та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

у II - IV кварталах 2013 року -

I кварталі 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та запаси тест-систем ІФА для окремого виявлення антитіл класів IgG та IgA до Chlamydia trachomatis, IgG та IgM до Treponema pallidum, реактивів, поживних середовищ для виділення гонококів, виробів медичного призначення, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (10 раунд) для представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ

за ____________ місяць 201__ року

________________________________________________________________________

(назва закладу-отримувача)

Найменування товаруНаказ, лист про розподіл МОЗ УкраїниОдиниця виміруОтримано всьогоЦіна за одиницю, грн.Використано за звітний періодЗапас на кінець звітного періоду
Дата
12345678

Дата "___" ____________ 201_ р.

Керівник закладу _________________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

Виконавець _________________________

(П.І.Б., підпис, телефон)