Нормативна база

Лікарські засоби

Народний рейтинг лікарів

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 N 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення"

№ 5; прийнятий: 11-01-1997; втратив чинність
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 5 від 11.01.97
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 1997 р.
за № 176/1980

          ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

                              Мінпраці та соцполітики

            N 161/137 від 06.04.2001 )

Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 № 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.96 № 1458 "Про нову редакцію додатків до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 року № 565"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію додатків N№ 1-3 наказу МОЗ України від 04.09.96 № 274 "Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", що додаються.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення встановити з 1 вересня 1996 року розміри схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів, виходячи з розмірів, передбачених додатками N№ 1-3.

3. Підпункт 3.5.1 п.3 наказу МОЗ України від 04.09.96 № 274 викласти у такій редакції:

"3.5.1. Вважати такими що втратили чинність: підпункти 1.1-1.5 пункту 1, п.2, пп.3.1-3.7 п.3, пп.4.1-4.3 п.4, пункти 5-13 (крім пп.12.13 і 13.1-13.3), пп.14-17 (крім пп.17.1-17.4), пп.18.1-18.7 і 18.11 п.18, п.19 (крім примітки до пп.19.6), абзац перший п.20, п.21 розділу II; пп.1.1-1.3 п.1, пп.2.1-2.3 п.2, пп.3.1 п.3 розд. III; п.2 р. VI; додаток № 2".

В.о.Міністра В.О.Сьомін

Додаток № 1

до наказу МОЗ України

від 11.01.97 № 5

I. Схеми посадових окладів працівників охорони здоров'я

1. Визначення схемних посадових окладів лікарів

|-----|-----------------------------------------|---------------|

|  N  |            Посади спеціалістів          |Схемні посадові|

| п/п |                                         |оклади (грн.)  |

|-----|-----------------------------------------|---------------|

 1.1.  Лікарі-хірурги всіх найменувань (*) і лі-

       карі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи,

       які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                189

       - першу кваліфікаційну категорію               172

       - другу кваліфікаційну категорію               159

       - без категорії                                147

 1.2.  Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного

       профілю                                        135

 1.3.  Лікарі інших спеціальностей, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                169

       - першу кваліфікаційну категорію               159

       - другу кваліфікаційну категорію               147

       - без категорії                                135

 1.4.  Лікар-інтерн, лікар-стажист                    128

__________________________

* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург торакальний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонара, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, лікар-уролог, лікар-онколог, лікар-трансплантолог.

1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів всіх найменувань, лікарів-анестезіологів, лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності і характеру їх праці: при роботі в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15%, в стаціонарі - до 40%.

2. Визначення схемних посадових окладів лікарів-керівників структурних підрозділів

2.1. Лікарям-керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові оклади встановлюються за п.п.1.1-1.5 із урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням його розміру на 10-25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських посад згідно із штатним розписом з урахуванням посад завідуючих (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:

- на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць (включно);

- на 20 відсотків - при кількості лікарських посад від 3 до 6 одиниць (включно);

- на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6 одиниць.

2.2. Завідуючим підстанціями швидкої медичної допомоги схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у залежності від напруженості і обсягу роботи:

- на 10 відсотків - підстанції третьої категорії, в штатному розкладі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40-120 чоловік персоналу);

- на 20 відсотків - підстанції другої категорії, в штатному розкладі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120-240 чоловік персоналу);

- на 25 відсотків - підстанції першої категорії, в штатному розкладі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 чоловік персоналу).

2.3. Керівникам обласних (міських) центрів медико-соціальної експертизи (далі МСЕК), головним експертам МСЕК області, міста схемний посадовий оклад встановлюється в розмірі 188 грн., лікарям-головам обласних, центральних міських медико-соціальних експертних комісій - 179 грн.

2.4. Лікарям-головам районних, міжрайонних та міських МСЕК схемні посадові оклади встановлюються за п.1.1 та 1.3 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 25 відсотків.

2.5. Лікарям-головам лікувально-льотних та лікувально-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин встановлюється схемний посадовий оклад за пунктом 1.3 із підвищенням його розміру на 20 відсотків.

2.6. Завідуючим відділеннями соціальної допомоги вдома встановлюються такі схемні посадові оклади (в залежності від кількості осіб, які обслуговуються):

До 160 чол. - 118 грн.

161-320 чол. - 125 грн.

321-480 чол. - 131 грн.

481-640 чол. - 138 грн.

понад 640 чол. - 144 грн.

3. Визначення схемних посадових окладів середнього медичного персоналу

|-----|-----------------------------------------|---------------|

|  N  |               Назва посади              |Схемні посадові|

| п/п |                                         |оклади (грн.)  |

|-----|-----------------------------------------|---------------|

 3.1.  Медичні сестри, рентгенлаборанти, інст-

       руктори, медичні статистики, зубні техні-

       ки, гіпсові техніки-ортезисти; дієтичні

       сестри, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 117

       - першу кваліфікаційну категорію                111

       - другу кваліфікаційну категорію                101

       - без категорії                                  96

 3.2.  Акушерки, медичні сестри: операційні,

       відділень (груп, палат) анестезіології та

       інтенсивної терапії, пологових будинків

       (відділень, палат), відділень (палат) для

       новонароджених та недоношених дітей,

       станцій (відділень) швидкої медичної

       допомоги та невідкладної медичної допомо-

       ги; медичні сестри-аудіометристи-опто-

       метристи; помічники: санітарного лікаря,

       лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога,

       ентомолога; фельдшери, лаборанти

       (фельдшери-лаборанти), які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 128

       - першу кваліфікаційну категорію                117

       - другу кваліфікаційну категорію                111

       - без категорії                                 101

 3.3.  Зубні лікарі, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 135

       - першу кваліфікаційну категорію                128

       - другу кваліфікаційну категорію                117

       - без категорії                                 111

 3.4.  Медичні реєстратори, дезінфектори                88

3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам, зубним технікам та іншим схемні посадові оклади встановлюються за п.3 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за п.3 у залежності від кваліфікації з підвищенням їх розміру на 10-20 відсотків: на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного персоналу згідно з штатним розписом з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного персоналу

|------|----------------------------------------|---------------|

|  N   |               Назва посади             |Схемні посадові|

| п/п  |                                        |оклади (грн.)  |

|------|----------------------------------------|---------------|

 4.1.   Молодша медична сестра:

 4.1.1. Санітарки операційних, перев'язувальних,

        палатні, молодші медичні сестри по дог-

        ляду за хворими                                 88

 4.1.2. Сестри-хазяйки                                  88

 4.1.3. Санітарки-буфетниці, санітарки-ванщиці,

        санітарки-роздавальниці, няні, сані-

        тарки-прибиральниці (палатні) та інший

        молодший медичний персонал                      85

5. Схемні посадові оклади працівників служб милосердя та відділень соціальної допомоги вдома самотнім непрацездатним громадянам

|-----|-----------------------------------------|---------------|

|  N  |                Назва посади             |Схемні посадові|

| п/п |                                         |оклади (грн.)  |

|-----|-----------------------------------------|---------------|

 5.1.  Соціальні працівники, що мають:

       - першу кваліфікаційну категорію                95

       - другу кваліфікаційну категорію                91

       - без категорії                                 88

 5.2.  Молодша сестра милосердя                        76

6. Визначення схемних посадових окладів керівних працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення

|-----|---------------------------|-----------------------------|

|  N  |      Назва посади         |Схемні посадові оклади (грн.)|

| п/п |                           |     Групи з оплати праці    |

|     |                           |-----|-----|-----|-----|-----|

|     |                           |  I  | II  | III | IV  |  V  |

|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

 6.1.  Керівник (головний лікар,

       генеральний директор,

       директор, головний держав-

       ний санітарний лікар, на-

       чальник, завідуючий)         191   188   179   169   159

 6.2.  Головна медична сестра       147   139   135   129   128

 6.3.  Завідуючий аптекою

       (структурний підрозділ

       лікувально-профілактичного

       закладу):

       - провізор                   159   147   135   128    -

       - фармацевт                  147   135   128   118    -

 6.4.  Начальник планово-економіч-

       ного відділу                 122   116   110   105    -

 6.5.  Головні спеціалісти          122   114   108   100    -

 6.6.  Завідуючий молочною кухнею,

       керівник молочної фабрики-

       кухні                        135   131   127   122   117

 6.7.  Начальники служб, відділів

       (крім планово-економічного

       відділу), начальник штаба

       цивільної оборони            120   110   100    96    -

6.8. Заступникам керівників заклаів схемні посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків, а головним бухгалтерам - на 10-15 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за п.6.1:

заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків;

заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків;

іншим заступникам - на 15 відсотків.

6.9. Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15 відсотків нижче окладів керівників відповідних підрозділів.

6.10. Керівникам лепрозоріїв, лікарських здоровпунктів, лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад встановлюється в розмірі 159 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів - 147 грн.

6.11. Керівникам територіальних медичних об'єднань та об'єднань санаторіїв схемні посадові оклади встановлюються на рівні найвищої групи з оплати праці керівника закладу або організації з числа закладів і організацій, які входять до складу об'єднань, із підвищенням їх розміру на 20 та 15 відсотків.

6.12. Схемні посадові оклади керівних працівників, закладів охорони здоров'я встановлюються відповідно до показників по віднесенню цих закладів до груп з оплати праці, які визначені у додатку № 3, із підвищенням за кваліфікаційну категорію при наявності категорії за спеціальністю з "організації і управління охороною здоров'я" у розмірах:

а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам), які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію - 55 грн.;

- I кваліфікаційну категорію - 40 грн.;

- II кваліфікаційну категорію - 29 грн.;

б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного) персоналу та головним медичним сестрам, які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію - 34 грн.;

- I кваліфікаційну категорію - 22 грн.;

- II кваліфікаційну категорію - 10 грн.

7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів

|-----|-----------------------------------------|---------------|

|  N  |               Назва посади              |Схемні посадові|

| п/п |                                         |оклади (грн.)  |

|-----|-----------------------------------------|---------------|

|  1  |                    2                    |       3       |

|-----|-----------------------------------------|---------------|

 7.1.  Старший провізор, провізор контрольно-

       аналітичної лабораторії, провізор-ана-

       літик ЦРА (пов'язаний з перевірками

       підвідомчої мережі), які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 169

       - першу кваліфікаційну категорію                159

       - другу кваліфікаційну категорію                147

       - без категорії                                 135

 7.2.  Провізори, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 159

       - першу кваліфікаційну категорію                147

       - другу кваліфікаційну категорію                135

       - без категорії                                 128

 7.3.  Провізор-інтерн                                 118

 7.4.  Фармацевти, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 128

       - першу кваліфікаційну категорію                117

       - другу кваліфікаційну категорію                111

       - без категорії                                 101

 7.5.  Лаборанти контрольно-аналітичної

       лабораторії, які мають:

       - вищу кваліфікаційну категорію                 117

       - першу кваліфікаційну категорію                111

       - другу кваліфікаційну категорію                101

       - без категорії                                  96

 7.6.  Продавець оптики                                 96

 7.7.  Молодший фармацевт, продавець кіоска             88

 7.8.  Фасувальниця, санітарка-мийниця                  85

 7.9.  Санітарки-мийниці, які використовують

       дезінфікуючі засоби                              88

7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище посадового окладу провізора відповідної кваліфікаційної категорії.

8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів (крім баз, складів)

|------|--------------------------|-----------------------------|

|  N   |      Назва посади        |Схемні посадові оклади (грн.)|

| п/п  |                          |-----------------------------|

|      |                          |   Групи з оплати праці      |

|      |                          |-----|-----|-----|-----|-----|

|      |                          |  I  |  II | III |  IV |  V  |

|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

 8.1.   Керівник (завідуючий)       169   159   147   140   135

 8.2.   Завідуючий відділом:

        - провізор                  147   141   135    -     -

        - фармацевт                 135   128   117    -     -

 8.3.   Начальник господарського

        відділу                      94    86    -     -     -

8.4. Посадові оклади заступників завідуючого аптечним закладом: провізора, фармацевта встановлюються відповідно на 10, 15 відсотків, а головного бухгалтера - на 10-15 відсотків нижче посадового окладу завідуючого, визначеного за п.8.1.

8.5. Посадові оклади заступників завідуючих відділами: провізорів, фармацевтів встановлюються на 5 відсотків нижче схемних посадових окладів завідуючих відділами з відповідною освітою.

8.6. Посадові оклади завідуючих аптечними пунктами встановлюються в розмірі 135 грн. - для провізорів, 111 грн. - для фармацевтів.

При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає III групі з оплати праці, посадові оклади завідуючих аптечними пунктами: провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу.

8.7. Завідуючому кіоском із обсягом річного планового товарообігу на наступний рік нижчим за 30 тис.крб. встановлюється схемний посадовий оклад в розмірі 101 грн. (перерахунок показників у додатку № 3).

8.8. Посадові оклади керівних працівників аптечних закладів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків вище розмірів окладів, визначених у п.8.1-8.3.

8.9. Посадові оклади керівних працівників Центральної районної аптеки (далі ЦРА): завідуючого ЦРА, його заступників, головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідуючих відділами та їх заступників, які здійснюють постачання аптек всього району, встановлюються за п.8 із підвищенням:

- на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;

- на 15 відсотків - при прикріпленні понад 15 аптек.

9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів

|-----|---------------------------|-----------------------------|

|  N  |      Назва посади         |Схемні посадові оклади (грн.)|

| п/п |                           |-----------------------------|

|     |                           |   Групи по оплаті праці     |

|     |                           |-----|-----|-----|-----|-----|

|     |                           |  I  |  II | III |  IV |  V  |

|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

 9.1.  Завідуючий                   179   169   159   145   135

 9.2.  Завідуючий відділом:

       - провізор                   156   150   145   139   111

       - фармацевт                  147   135   128   118   110

 9.3.  Начальник планово-

       економічного відділу         122   116    -     -     -

 9.4.  Начальники (завідуючі)

       інших відділів               120   110   100    96    92

9.5. Посадовий оклад заступника завідуючого базою (складом) встановлюється на 10 відсотків нижче, а головного бухгалтера - на 10-15 відсотків нижче посадового окладу завідуючого, визначеного за п.9.1.

9.6. Посадові оклади заступників завідуючих відділами: провізорів, фармацевтів встановлюються на 5 відсотків нижче посадових окладів завідуючих відділами з відповідною освітою.

9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз, складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при перевищенні показників в 3 рази - на 15 відсотків.

10. Посадові оклади керівників, спеціалістів та службовців централізованих бухгалтерій при закладах охорони здоров'я та соціального захисту населення

|-----|----------------------------------|----------------------|

|  N  |         Назва посади             |Посадові оклади (грн.)|

| п/п |                                  |                      |

|-----|----------------------------------|----------------------|

 10.1. Керівник групи обліку                       122

 10.2. Провідний спеціаліст                        112

 10.3. Спеціаліст:

       - I категорії                               107

       - II категорії                               98

       - без категорії                              92

 10.4. Старший касир                                71

 10.5. Касир                                        66

10.6. Головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій посадові оклади встановлюються на 10-15 відсотків нижче схемного посадового окладу керівника найвищої групи з оплати праці, визначеного за п.6.1, із числа закладів, що обслуговуються даною централізованою бухгалтерією, а заступникам головного бухгалтера - на 5-15 відсотків нижче посадового окладу головного бухгалтера.

11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв

|-----|---------------------------|-----------------------------|

|  N  |      Назва посади         |Схемні посадові оклади (грн.)|

| п/п |                           |-----------------------------|

|     |                           |   Групам з оплати праці     |

|     |                           |-----|-----|-----|-----|-----|

|     |                           |  I  | II  | III | IV  |  V  |

|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

 11.1. Директор (начальник)         135   128   117   111    86

 11.2. Начальник служби             117   111    -     -     -

 11.3. Начальник відділу            117   111    -     -     -

11.4. Головному бухгалтеру посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника.

11.5. Заступникам директорів (начальників) указаних закладів посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків нижче посадового окладу керівника.

11.6. Оплата праці вихователів та помічників вихователів дитячих кімнат-майданчиків, будинків відпочинку і пансіонатів здійснюється відповідно до діючого наказу Міністерства освіти України.

12. Посадові оклади спеціалістів та службовців

|-------|--------------------------------|----------------------|

|   N   |         Назва посади           |Посадові оклади (грн.)|

|  п/п  |                                |                      |

|-------|--------------------------------|----------------------|

|   1   |               2                |           3          |

|-------|--------------------------------|----------------------|

 12.1.   Спеціалісти, які зайняті на

         роботах із рентгенівськими,

         радіологічними, радіаційними,

         радіометричними, дозиметричними,

         радіохімічними, лазерними,

         плазмовими, компресорними,

         вакуумними, елекронними,

         телеметричними, ультразвуковими

         апаратами, приладами, препарата-

         ми та обладнанням; метрологи

         Інженери:

         - I категорії                             135

         - II категорії                            123

         - без категорії                           111

         Техніки:

         - I категорії                             111

         - II категорії                            100

         - без категорії                            88

 12.2.   Інженери служб (водопровідно-

         каналізаційної, газової, ліфто-

         вої, енергетичної, кондиціону-

         вання повітря, опалення, ремон-

         ту):

         - провідний                               112

         - I категорії                             107

         - II категорії                             98

         - без категорії                            92

 12.3.   Інженери всіх спеціальностей,

         економіст, бухгалтер, бухгал-

         тер-ревізор, юрисконсульт,

         ветеринарний лікар, агроном:

         - провідний                               112

         - I категорії                             107

         - II категорії                             98

         - без категорії                            92

 12.4.   Художник ектопротезного кабі-

         нету, художник-окопротезист,

         редактор центру здоров'я,

         художник                                71; 74

 12.5.   Гідрогеолог:

         - I категорії                              98

         - II категорії                             92

         - без категорії                            85

         - старший лаборант (з вищою

         освітою)                                   92

 12.6.   Техніки всіх спеціальностей,

         ветеринарний фельдшер,

         зоотехнік:

         - I категорії                              74

         - II категорії                             71

         - без категорії                            66

 12.7.   Завідуючий виробництвом

         (шеф-кухар)                            85; 92; 98

 12.8.   Завідуючі:

         - центральним складом,

         канцелярією                                80

         - друкарським бюро,

         копіювально-розмножувальним

         бюро, фотолабораторією,

         експедицією, господарством,

         архівом, складом, гуртожитком,

         пральнею, клубом                           74

         - камерою схову, віварієм,

         кінним двором                              71

 12.9.   Старші: товарознавець, касир,

         інспектор, табельник, перекла-

         дач-дактіолог, стенографістка

         I категорії                                71

 12.10.  Інші службовці: товарознавець,

         експедитор, секретар учбової

         частини, касир, інспектор, агент

         з постачання, діловод, архіва-

         ріус, табельник, копіювальник,

         кресляр, обліковець, друкарка

         (всіх категорій), секретар-

         стенографістка, секретар-

         інкасатор, комендант, паспор-

         тист, обліковець, евакуатор,

         читець, секретар-друкарка,

         стенографістка II категорії             64; 66

         Кіномеханік:

         - I категорії                              73

         - II категорії                          66; 71

         - без категорії                         63; 66

         Культпрацівник, музичний

         працівник, акомпаніатор                 74; 80

         Оператор диспетчерської служби             63

         Диспетчер                                  64

         Старший диспетчер                          71

         Оператор комп'ютерного набору           63; 64

         Старший оператор комп'ютерного

         набору                                  66; 71

         Черговий гуртожитку                     57; 58

         Інструктор виробничого навчання

         робітників масових професій             81; 89

 12.11.  Старші: виконавець робіт

         (начальник дільниці), майстер,

         контрольний майстер                        92

 12.12.  Майстер, контрольний майстер,

         механік, виконроб                          85

12.13. Оплата праці працівників бібліотек здійснюється відповідно до діючого наказу Міністерства культури України.

12.14. Оплата праці педагогічного персоналу здійснюється згідно з діючим наказом Міністерства освіти України.

13. Робітники, яким встановлюються місячні посадові оклади

|----------------------------------------|----------------------|

|        Найменування професії           |Посадові оклади (грн.)|

|----------------------------------------|----------------------|

|                   1                    |           2          |

|----------------------------------------|----------------------|

 Береговий: матрос, робітник                        55

 Береговий: матрос, робітник (старший)              57

 Банник                                             55

 Водій електро- та автовізка                        57

 Водій транспортно-прибиральної машини              58

 Водій самохідних механізмів                        57

 Гардеробник, вахтер                                50

 Єгер                                               57

 Єгер (старший)                                     58

 Опалювач                                           55

 Кастелянша                                         55

 Комірник                                           57

 Комірник (старший)                                 58

 Комірник на складах кислот та хімікатів            63

 Конюх                                              54

 Кубівник                                           50

 Кур'єр                                             50

 Лісник                                             58

 Ліфтер                                             55

 Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

 - від 2,5 до 5 м/с                                 55

 - від 5 до 7 м/с                                   57

 - більше 7 м/с                                     58

 Кучер                                              50

 Двірник                                            54

 Робітник ритуальних послуг                         58

 Старший електромеханік зв'язку                     82

 Електромеханік зв'язку                             74

 Оператор зв'язку всіх найменувань                64; 66

 Помічник вихователя                                64

 Телеграфіст, телефоніст міжміського

 телефонного зв'язку:

 - I класу                                        63; 64

 - II класу                                       58; 63

 - III класу                                      57; 58

 Телефоніст міського (виробничого

 зв'язку):

 - I класу                                        58; 63

 - II класу                                       57; 58

 Лаборант (б/о)                                     64

 Заправник                                        58; 63

 Вартівник:

 - I класу                                          58

 - II класу                                         55

 Гідрометспостерігач                                57

 Наглядач гідротехнічних споруд                     57

 Візник                                             55

 Візник по вивезенню нечистот із

 вигребних ям                                       57

 Візник по вивезенню нечистот та

 очищенню вигребних ям ним самим                    58

 Маркувальник                                       54

 Машиніст із прання та ремонту

 спецодягу (білизни)                                58

 Комплектувальник білизни                           50

 Прасувальник                                       52

 Апаратник хімчистки спецодягу                      63

 Оператор апаратів мікрофільмування

 та копіювання                                      63

 Добирач довідкового та інформаційного

 матеріалу                                          57

 Оператор електронно-обчислювальних машин           64

 Оператор обчислювальних машин:

 - I категорії                                      64

 - II категорії                                     63

 Оператор електронно-обчислювальних машин

 (старший)                                          66

 Оператор копіювальних і розмножувальних

 машин:

 - при одержанні копій на папері                    58

 - при виготовленні друкарських форм із

 текстових і штрихових оригіналів                   63

 Палітурник документів                              57

 Підсобний (транспортний) робітник                  55

 Натирач підлоги                                    55

 Натирач підлоги з цінних порід деревини            58

 Приймальник золота стоматологічних

 установ (підрозділів)                            58; 63

 Перукар                                            58

 Офіціант                                           60

 Провідник із супроводження вантажів                55

 Робітник з благоустрою (на роботах по

 видаленню нечистот вручну)                         67

 Робітник з обслуговування і поточного

 ремонту будинків, споруд та обладнання             63

 Садівник                                           55

 Сатураторник                                       50

 Склографіст (ротаторник)                           55

 Підсобний робітник                                 55

 Ремонтник висотних частин будівель                 66

 Препаратор                                       53; 55

 Склопротиральник                                   57

 Склопротиральник висотних будинків                 63

 Робітник з догляду за тваринами                    58

 Робітник з догляду за тваринами

 (мавпами)                                          63

 Прибиральник територій                             57

 Прибиральник службових приміщень                   57

 Прибиральник виробничих приміщень                  57

 Прибиральник сміттєпроводу                         57

 Фотограф                                           58

 Швачка                                             57

 Вантажник                                          54

 Електроосвітлювач                                  58

 Робітники з наладки та ремонту

 електронного та іншого особливо

 складного обладнання                             74; 80

 Висококваліфіковані робітники, які

 зайняті на особливо важливих і

 відповідальних роботах                             85

 Робітники, які зайняті комплексним

 обслуговуванням і ремонтом будівель,

 споруд та обладнання:

 - при виконанні  2-5 професій                      66

 - при виконанні  6 і більше професій               85

 Медичний оптик                                   74; 80

14. Місячні посадові оклади робітників, які зайняті на вантажо-розвантажувальних роботах при семигодинному робочому дні

|----------------------------------------------|----------------|

|           Найменування робіт                 |Місячні посадові|

|                                              |оклади (грн.)   |

|----------------------------------------------|----------------|

 14.1. При навантаженні (розвантаженні): у

 гарячому стані металу, агломерату і шлаку,

 руди, пеку, вугілля, вугільного брикету,

 креазоту, подової і анодної маси, азбесту,

 негашеного вапна та мінеральної вати, цементу;

 на суднах шкідливих для здоров'я вантажів, що

 змерзлись, і вантажів із вагою одного місця

 понад 50 кг                                           69

 14.2. При навантаженні (розвантаженні): у

 залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий

 склад шкідливих для здоров'я вантажів, що

 змерзлись, і вантажів із вагою одного місця

 понад 50 кг; на судна інших вантажів                  65

 14.3. При навантаженні (розвантаженні): у

 залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий

 склад решти вантажів, на внутрішньоскладській

 переробці вантажів                                    61

14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із вантажо-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів, територій, вантажних дільниць тощо), за години переходів, переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх вини, проводиться за п.14.3.

14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час, встановлюються місячні оклади:

- при відрядній оплаті - 51 грн.;

- при погодинній оплаті - 53 грн.

15. Працівники підсобних сільських господарств

15.1. Місячні оклади керівників підсобних сільських господарств

|----------------------------------------|----------------------|

|Директор, завідуючий підсобним сільським|Посадові оклади (грн.)|

|господарством з обсягом виробництва     |                      |

|продукції                               |                      |

|----------------------------------------|----------------------|

 до 50 тис.грн.                                    107

 понад 50 тис.грн.                                 112

15.2. Місячні посадові оклади для робітників підсобних сільських господарств

|-------------------------------|-------------------------------|

|                               |     Кваліфікаційний розряд    |

|                               |----|----|----|----|-----|-----|

|        Робітники, роботи      |  I | II |III | IV |  V  |  VI |

|                               |----|----|----|----|-----|-----|

|                               |     Місячні оклади (грн.)     |

|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|

|               1               |  2 |  3 |  4 |  5 |  6  |  7  |

|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|

  Механізатори                    54   58   65   74    82   97

  Трактористи-машиністи:

  - I група                       50   53   55   57    59   61

  - II група                      53   55   58   63    64   67

  - III група                     56   58   61   65    66   71

  На ручних роботах:

  - у тваринництві                53   54   55   56    57   58

  - у рослинництві                50   51   53   54    55   56

  Робітники зайняті:

  - на ремонтних і станочних

  роботах                         54   56   58   60    63   67

  - на верстатних роботах з

  обробки металу та інших

  матеріалів різанням на

  металообробних верстатах        60   61   64   66    67   69

16. Місячні ставки робітників автомобільного транспорту

16.1. Водії вантажних автомобілів

#################################################################

|Вантажопідйом- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів |

|ність (тонн)   |                   (грн.)                      |

|               |###############################################|

|               | I група |     II група       |   III група    |

|###############+#########+####################+################|

|               |Бортові  |Спеціалізовані і    |Автомобілі по   |

|               |автомобі-|спеціальні автомобі-|перевезенню     |

|               |лі, авто-|лі: самоскиди, цис- |цементу,        |

|               |мобілі-  |терни, фургони, реф-|отрутохімікатів,|

|               |фургони  |рижератори, контей- |трупів, безвод- |

|               |загально-|неровози, пожежні,  |ного аміаку,    |

|               |го приз- |технічної допомоги, |аміачної води,  |

|               |начення  |снігоочищувальні,   |сміття, що гниє,|

|               |         |поливально-мийні,   |асенізаційних   |

|               |         |підмітально-приби-  |вантажів        |

|               |         |ральні, автокрани,  |                |

|               |         |автонавантажувачі та|                |

|               |         |інші, сідельні тяга-|                |

|               |         |чі з напівпричепами |                |

|               |         |та баластні тягачі  |                |

|               |         |з причепами         |                |

|###############+#########+####################+################|

|       1       |    2    |         3          |        4       |

#################################################################

 до 1,5             57              59                 61

 понад 1,5 до 3     59              61                 64

 понад 3 до 5       61              64                 66

 понад 5 до7        64              66                 68

 понад 7 до 10      66              68                 70

 понад 10 до 20     68              70                 80

 понад 20 до 40     70              80                 83

 понад 40 до 60     80              83                  -

 понад 60            -              85                  -

16.2. Водії легкових автомобілів (у тому числі спеціальних)

#################################################################

|    Клас     |   Робочий обсяг  | Місячні тарифні ставки (грн.)|

| автомобіля  |   двигуна (л)    |##############################|

|             |                  |Загаль-|При роботі на легкових|

|             |                  |ні     |таксі у м.Києві і в   |

|             |                  |       |містах з чисельністю  |

|             |                  |       |населення 500 тис.    |

|             |                  |       |чоловік і більше; на  |

|             |                  |       |санітарних автомобілях|

|             |                  |       |(крім швидкої допомо- |

|             |                  |       |ги)                   |

#################################################################

 Особливо

 малий і малий  до 1,8               57             61

 Середній       понад 1,8 до 3,5     59             64

 Великий        понад 3,5            61             66

16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативних атомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена")

#################################################################

|    Клас автомобіля    |   Робочий обсяг   |  Місячні тарифні  |

|                       | двигуна (у літрах)|  ставки   (грн.)  |

#################################################################

 Особливо малий і малий    до 1,8                    68

 Середній (а також авто-

 буси спеціальні та

 швидкої медичної допо-

 моги)                     понад 1,8 до 3,5          70

 Великий (а також авто-

 буси спеціальні та

 швидкої медичної допо-

 моги)                     понад 3,5                 73

16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

#################################################################

|   Клас автобуса |    Габаритна     |  Місячні тарифні ставки  |

|                 | довжина автобуса |         (грн.)           |

|                 |    (у метрах)    |                          |

|#################+##################+##########################|

|                 |                  |За-   |При роботі на місь-|

|                 |                  |гальні|ких та екскурсійних|

|                 |                  |      |маршрутах у м.Києві|

|                 |                  |      |та інших містах із |

|                 |                  |      |чисельністю насе-  |

|                 |                  |      |лення 500 тис. чо- |

|                 |                  |      |ловік і більше; на |

|                 |                  |      |санітарних автобу- |

|                 |                  |      |сах (крім швидкої  |

|                 |                  |      |медичної допомоги) |

#################################################################

  Особливо малий   до 5                  59           61

  Малий            а) понад 5 до 6,5     61           64

                   б) понад 6,5 до

                   7,5                   64           66

  Середній         понад 7,5 до 9,5      66           68

  Великий          а) понад 9,5 до 11    68           70

                   б) понад 11 до 12     70           73

                   в) понад 12 до 15     73           75

                   г) понад 15 до 18     75           77

16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонартів - 57 грн.

16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до 100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин) встановлюється посадовий оклад у розмірі 126 грн., а більше 100 одиниць - 135 грн.

16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад встановлюється в розмірі 107 грн., а з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 95 грн., механікам - 84 грн.

17. Місячні посадові оклади робітників, зайнятих на ремонті рухомого складу, устаткування, на верстатних роботах і на роботах у спеціалізованих цехах (із нормальними умовами праці)

#################################################################

|          Робітники            |    Посадові оклади (грн.)     |

|                               |            Розряди            |

|                               |###############################|

|                               | I  | II | III |  IV | V  | VI |

|###############################+####+####+#####+#####+####+####|

|              1                |  2 |  3 |  4  |  5  |  6 |  7 |

#################################################################

 17.1. Робітники із ремонту

 устаткування (рухомого складу,

 суден та автомобілів),

 контрольно-вимірювальних прила-

 дів та автоматів; ремонтно-

 будівельних, енергетичних,

 ливарних, ковальських, пароси-

 лового господарства, електро-

 літичних, компресорних, венти-

 ляційно-зволожувальних і кисне-

 вих установок, очисних споруд    54   56   58    60    63   67

 17.2. Верстатні роботи з оброб-

 ки металу та інших матеріалів

 різанням на металообробних

 верстатах, роботи по холодній

 штамповці металу та інших

 матеріалів, виготовленню і

 ремонту інструменту і техно-

 логічної оснастки                60   61   64    66    67   69

 17.3. Робітники у виробничих

 цехах, безпосередньо зайняті

 ремонтом і наладкою основного

 технологічного електроенерге-

 тичного, експериментального і

 наукового обладнання, машин,

 механізмів, суден, автомобілів

 та іншого рухомого складу,

 електронно-вимірювальної техні-

 ки,контрольно-вимірювальних

 приладів і автоматики            60   61   64    66    67   69

 17.4. Робітники у виробничих

 цехах та підрозділах, безпосе-

 редньо зайняті ремонтом

 автомобільних шин та виготов-

 ленням гумово-технічних виробів  63   64   65    67    69   71

 17.5. Робітники, зайняті ремон-

 том та обслуговуванням водопро-

 відних та каналізаційних сис-

 тем, ремонтом та виготовленням

 меблів та інших виробів із де-

 рева, ремонтом та виготовленням

 взуття, експлуатацією та

 обслуговуванням котелень;

 газозварювальники                54   56   58    60    63   67

 17.6. Робітники, зайняті ремон-

 том та обслуговуванням техно-

 логічного обладнання та

 електрообладнання                56   58   60    63    65   67

 17.7. Робітники, зайняті в

 будівництві, на ремонтно-будів-

 них і ремонтно-вантажних робо-

 тах та робітники учбово-вироб-

 ничих (учбових) майстерень       60   63   65    67    69   71

 17.8. Кухарі та інші виробничі

 робітники громадського харчу-

 вання                            54   56   58    60    63   65

 17.9. Ливарники, поліруваль-

 ники                             64   66   68    70    72   74

18. Визначення посадових окладів працівників центрів медичної статистики, інформатики та автоматизованих систем управління

18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної статистики, інформатики та автоматизованих систем управління встановлюються:

#################################################################

|Чисельність населення, що  |Керівники центрів медичної статис- |

|обслуговується лікувально- |тики, інформатики та автоматизова- |

|профілактичними закладами, |них систем управління              |

|які закріплені за центрами |###################################|

|медичної статистики, інфор-| групи з оплати   | посадові оклади|

|матики та автоматизованих  |      праці       |                |

|систем управління          |                  |                |

|(тис.чол.)                 |                  |                |

#################################################################

  понад 2500                          I                178

  від 1500 до 2500                    II               168

  від 500 до 1500                     III              158

  до 500                              IV               148

18.2. Начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління посадові оклади встановлюються за п.18.5.1 із підвищенням на 20 відсотків.

18.3. Заступникам керівників центрів, відділів (бюро), служб та підрозділів посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків нижче, а головним бухгалтерам - на 10-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

18.4. Керівникам центрів медичної статистики, інформатики та автоматизованих систем управління, начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління, які виконують переважно роботи з автоматизованого проектування і управління технологічними процесами, посадові оклади підвищуються відповідно на 20 та 15 відсотків.

18.5. Посадові оклади спеціалістів та працівників центрів медичної статистики, інформатики та автоматизованих систем управління

#################################################################

|           Назва посади                 |Посадові оклади (грн.)|

#################################################################

 18.5.1. Інженери-програмісти, електроні-

 ки:

 - провідні інженери                                112

 - I категорії                                      106

 - II категорії                                      98

 - без категорії                                     92

 18.5.2. Техніки всіх спеціальностей:

 - I категорії                                       74

 - II категорії                                      71

 - без категорії                                     66

 18.5.3. Старший оператор ЕОМ                        71

 18.5.4. Оператор ЕОМ                                64

 18.5.5. Оператор обчислювальних машин:

 - I категорії                                       64

 - II категорії                                      63


Додаток № 2

до наказу МОЗ України

від 11.01.97 № 5

Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами та організаціями для проведення консультацій

|-------------------------------|-------------------------------|

| Науковий ступінь, вчене звання|Ставки погодинної оплати (грн.)|

|-------------------------------|-------------------------------|

 Професор, доктор медичних наук               10,53

 Доцент, кандидат медичних наук                8,86

 Особи, які не мають наукового

 ступеня                                       7,76

Примітка: ставки часової оплати праці академіка та член-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок почасової оплати праці професора та доктора медичних наук.

1. До ставки погодинної оплати праці консультантів включена оплата за дні відпустки.

2. Разова консультація тривалістю менше однієї години сплачується як за годину.

3. Лікарям-консультантам оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у дорозі.


Додаток № 3

до наказу МОЗ України

від 11.01.97 № 5

Показники по віднесенню закладів охорони здоров'я і соціального  захисту  населення  до  груп з оплатою праці керівних працівників

                                                      Таблиця № 1

|--------------------|---------|--------------------------------|

|Найменування закладу|Показники|     Групи з оплати праці       |

|                    |         |-------|-----|-----|------|-----|

|                    |         |   I   |  II |  III|  IV  |  V  |

|--------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|

|           1        |    2    |   3   |  4  |   5 |   6  |  7  |

|--------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|

 1. Обласні лікарні             обласні

 та лікарні м.Києва             та рес-

 і м.Севастополя,               публі-

 республіканська                канська

 Автономної Респуб-             Авто-

 ліки Крим                      номної

                                Респуб-

                                ліки

                                Крим

 2. Психіатричні,     кількість більше  701-  401-   251-   до

 психоневрологічні,   ліжок     1000    1000  700    400    250

 наркологічні лікарні (од.)

 та диспансери

 3. Госпіталі для     кількість   -     біль- 400-   мен-    -

 інвалідів ВВВ, вої-  ліжок             ше    700    ше

 нів-інтернаціона-    (од.)             700          400

 лістів, інші спеці-

 алізовані лікарні,

 диспансери

 4. Центральні район- чисель-   більше  50-   30-50  до 30   -

 ні, центральні місь- ність     100     100

 кі; (номерні) район- прикріп-

 ні, міські лікарні;  леного

 районні, міські      населен-

 (територіальні) ме-  ня (тис.

 дичні об'єднання,    чол.)

 медико-санітарні

 частини

 5. Пологові будинки  кількість   -     біль- 200-   до      -

                      ліжок             ше    300    200

                                        300

 6. Самостійні амбу-  чисель-     -     біль- 75-    50-    до

 латорно-поліклініч-  ність             ше    100    75     50

 ні заклади, за яки-  прикріп-          100

 ми закріплена тери-  леного

 торія по обслугову-  населен-

 ванню населення      ня (тис.

                      чол.)

 7. Диспансери без    кількість понад   151-  61-    21-    до

 ліжок, реабілітацій- лікарсь-  250     250   150    60     20

 ні та спеціалізовані ких посад

 центри, центри       (од.)

 профілактики і боро-

 тьби зі СНІДом

 8. Станції швидкої   чисель-   більше  501-  201-   51-    до

 медичної допомоги,   ність     1000    1000  500    200    50

 Український та       прикріп-

 обласні центри тери- леного

 торіальної екстреної населен-

 медичної допомоги    ня (тис.

                      чол.)

 9. Клініки при НДІ   кількість більше  250-  до 250   -     -

                      ліжок     500     500

                      (од.)

 10. Санаторно-курор- кількість   -     біль- 401-   201-   до

 тні заклади          ліжок             ше    600    400    200

                      (од.)             600

 11. Санітарно-епі-   чисель-   Україн-   -     -      -     -

 деміологічні стан-   ність     ський

 ції                  прикріп-  центр

                      леного    держав-

                      населен-  ного

                      ня (тис.  сан-

                      чол.)     епід-

                                наг-

                                ляду,

                                Респуб-

                                лікан-

                                ська

                                Авто-

                                номної

                                Респуб-

                                ліки

                                Крим,

                                обла-

                                сні,

                                Київсь-

                                ка і

                                Севас-

                                тополь-

                                ська,

                                Центра-

                                льна на

                                заліз-

                                ничному

                                транс-

                                порті,

                                міські

                                з насе-

                                ленням

                                більше

                                500

                                тис.

                                чоло-

                                вік.

 - міські, районні в     -        -     251-  101-   до      -

 містах, залізниць                      500   250    100

 - районні  сільські     -        -     біль- 51-    31-50  до

                                        ше    100           30

                                        100

 12. Дезінфекційні    чисель-     -     біль- 501-   301-   до

 станції              ність             ше    1000   500    300

                      прикріп-          1000

                      леного

                      населен-

                      ня (тис.

                      чол.)

 13. Діагностичні     чисель-     -     біль- менше    -     -

 центри               ність             ше    1.0

                      прикріп-          1.0

                      леного            та

                      населен-          обла-

                      ня (тис.          сні

                      чол.)

 14. Дільничні лікар- кількість   -       -     -    понад  до

 ні                   ліжок                          50     50

 15. Басейнові лікар- кількість   -       -   біль-  301-   до

 ні                   ліжок                   ше     500    300

                                              500

 16. Бюро судово-        -        -     голо- обла-  інші    -

 медичної експертизи,                   вне   сні

 патолоанатомічні                             та

 бюро                                         місь-

                                              кі з

                                              насе-

                                              лен-

                                              ням

                                              понад

                                              1,5

                                              млн.

 17. Центри здоров'я     -        -       -   Укра-  інші    -

                                              їнсь-

                                              кий

 18. Будинки-інтерна- кількість більше  501-  301-   151-   до

 ти для старих та     ліжок     1000    1000  500    300    150

 інвалідів, дитячі    (од.)

 будинки-інтернати,

 психоневрологічні

 і геріатричні інтер-

 нати, пансіонати ве-

 теранів праці, тери-

 торіальні та реабі-

 літаційні центри со-

 ціального обслугову-

 вання пенсіонерів

 19. Інші заклади        -        -       -     -      -    неза-

 охорони здоров'я,                                          лежно

 які не вказані в                                           від

 пп.1-18                                                    по-

                                                            каз-

                                                            ни-

                                                            ків

Показники по віднесенню аптечних закладів до груп з оплати праці керівників

Таблиця № 2

|-----------------------|---------------|-----------------------|

| Найменування закладів | Групи з опла- | Товарообіг на рік у   |

|                       | ти праці      | роздрібних цінах на   |

|                       |               | 01.01.92 р. (тис.крб.)|

|-----------------------|---------------|-----------------------|

 1. Госпрозрахункові           I         вище 550

 аптеки (в т.ч. міжлі-         II        вище 300 до 550

 карняні та лікарняні)         III       вище 150 до 300

                               IV        вище 25 до 150

                               V         до 25

 2. Аптечні магазини,          I         вище 700

 магазини оптики, кіос-        II        вище 350 до 700

 ки, магазини медтехніки       III       вище 150 до 350

                               IV        вище 30 до 150

                               V         до 30

|-----------------------|---------------|-----------------------|

| Найменування закладів | Групи з опла- | Товарообіг на рік в   |

|                       | ти праці      | оптових цінах на      |

|                       |               | 01.06.91 р. (млн.крб.)|

|-----------------------|---------------|-----------------------|

 3. Склади і бази аптеч-       I         вище 40

 ні                            II        вище 30 до 40

                               III       вище 20 до 30

                               IV        вище 10 до 20

                               V         до 10

|-----------------------|---------------|-----------------------|

| Найменування закладів | Групи з опла- |Кількість розрахункових|

|                       | ти праці      |аналізів у тис. на рік |

|-----------------------|---------------|-----------------------|

 4. Контрольно-аналітич-       I         вище 15

 ні лабораторії                II        вище 10 до 15

                               III       вище 5 до 10

                               IV        вище 3 до 5

                               V         до 3

Пимітка: обсяги показників для віднесення аптечних закладів до відповідних груп з оплати праці розраховуються на підставі довідок регіональних органів статистики в порівняльних цінах станом на 01.01.92 - для аптечних закладів і на 01.01.91 - для аптечних баз і складів.

Станції переливання крові

Таблиця № 3

|-----------------|----------------------|----------------------|

|  Групи з оплати |Кількість заготовленої|Кількість переробленої|

|       праці     |плазми (тис.л. у рік) |плазми (тис.л. у рік) |

|-----------------|----------------------|----------------------|

        I           більше 10              більше 8

        II          з 8 до 10              з 6 до 8

        III         з 6 до 8               з 4 до 8

        IV          з 0,5 до 6             з 0,2 до 4

1. При встановленні групи з оплати праці керівних працівників враховуються показники по заготівлі та переробці плазми.

2. Щодо станцій переливання крові, які мають показники по заготівлі та переробці плазми та віднесені до різних груп, встановлюється група з оплати праці по показнику заготівлі плазми.

3. Станції переливання крові, які лише заготовляють плазму, відносяться до групи, яка на одну групу нижче, ніж це передбачено показниками по заготівлі плазми.

Молочні кухні

Таблиця № 4

|-----------------------|---------------------------------------|

|  Групи з оплати праці | Кількість фактично виготовлених порцій|

|                       |            (тис. в день)              |

|-----------------------|---------------------------------------|

            I                          більше 12

            II                         7,5-12

            III                          3-7,5

            IV                         0,5-3

            V                          менше 0,5

Примітка: схемний посадовий оклад завідуючого молочною кухнею (фабрикою) при перевищеннні вдвічі показників, що відповідають I групі, підвищується на 10 відсотків.

Будинки відпочинку, творчості, пансіонати, туристичні бази, профілакторії, бази відпочинку

Таблиця № 5

|----------------|----------------------------------------------|

| Групи з оплати | Кількість відпочиваючих у людино-днях за рік |

|     праці      |                   (тис.)                     |

|                |-----------------------|----------------------|

|                |  Будинки відпочинку,  |  Туристичні бази,    |

|                |  будинки творчості,   |  профілакторії       |

|                |  пансіонати           |                      |

|----------------|-----------------------|----------------------|

        I           більше 300              більше 600

        II          більше 200 до 300       більше 450 до 600

        III         більше 100 до 200       більше 200 до 450

        IV          більше 35 до 100        більше 80 до 200

        V           до 35                   до 80

Примітки: 1. При визначенні груп з оплати праці керівників будинків творчості кількість людино-днів враховується за коефіціентом 4,0.

2. Керівникам баз відпочинку група з оплати праці встановлюється на 1 розряд нижче, ніж передбачено показниками для керівників будинків відпочинку.

3. При визначенні груп з оплати праці керівників туристичних баз кількість людино-днів, які заплановані для іноземних туристів, враховується з коефіцієнтом 2,0.

4. Туристичні бази в орендованих приміщеннях, туристичні, залізничні, морські та річкові маршрути відносяться до оплати праці на 1 групу нижче, ніж передбачено для туристичних баз.

Порядок встановлення схемних посадових окладів керівних працівників закладів охорони здоров'я і соціального захисту населення та їх окремих підрозділів

1. За показниками, які встановлені для обласних лікарень та лікарень міста Києва, м.Севастополя та Республіканської (Автономної Республіки Крим), відноситься одна лікарня для дорослих та одна для дітей.

2. Керівним працівникам лікарень (у т.ч. спеціалізованих), диспансерів, пологових будинків, клінік при НДІ, центрів зі стаціонарами, при наявності поліклінік, відділень, схемні посадові оклади підвищуються на 15 відсотків.

3. Дитячі санаторно-курортні заклади відносяться на 1 групу вище, ніж передбачено показниками п.10 таб.1 додатка № 3.

Лікарня для вчених АН України відноситься до II групи з оплати праці керівника.

4. Схемні посадові оклади керівників лікарень швидкої медичної допомоги, у складі яких функціонує станція швидкої медичної допомоги, підвищуються на 20 відсотків.

5. Керівникам санітарно-епідеміологічної служби схемні посадові оклади встановлюються:

- Центральної санітарно-епідеміологічної станції, Чорноморської басейнової СЕС, Одеської протичумної станції - по I групі з оплати праці;

- Азовської басейнової СЕС і Кримської протичумної станції, СЕС цивільної авіації МОЗ України - по II групі з оплати праці;

- Дніпровської басейнової СЕС, Іллічівської об`єднаної СЕС - по III групі з оплати праці;

- портових санітарно-епідеміологічних станцій, санітарно-епідеміологічних станцій медико-санітарних частин, станції цивільної авіації - по IV групі з оплати праці;

6. Керівникам центральних басейнових лікарень схемні посадові оклади встановлюються:

- НПО "Медицини транспорту" - по I групі з оплати праці;

- Азовської центральної басейнової лікарні - по II групі з оплати праці;

- Київської центральної басейнової клінічної лікарні - по III групі з оплати праці.

7. Керівникам Севастопольської портової поліклініки та Іллічівської портової лікарні схемні посадові оклади встановлюються відповідно по III та II групам з оплати праці, а керівникам басейнових поліклінік на водному транспорті та Іллічівської стоматполіклініки - по IV групі з оплати праці.

8. У закладах охорони здоров'я, де показники щодо віднесення закладів до груп з оплати праці керівників встановлені у залежності від кількості ліжок (одиниць), враховуються ліжка стаціонарів денного перебування.

При визначенні групи з оплати праці керівників дитячих лікарень враховується прикріплене дитяче населення.

При визначенні показника "кількість ліжок" враховуються також ліжка для новонароджених дітей.

9. Для закладів, які наведені у п.18 табл.1 додатка № 3, при визначенні показника "кількість ліжок" враховується кількість самотніх престарілих і непрацездатних громадян, зарахованих закладами соціального захисту населення для обслуговування різними видами допомоги вдома та денного перебування.

10. Керівникам будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, територіальних та реабілітаційних центрів соціального обслуговування, інших закладів соціального захисту населення група з оплати праці підвищується:

а) на 1 групу - при наявності в закладі лікувально-виробничих майстерень або підсобного сільського господарства з обсягом виробництва продукції відповідно не менше 9 тис.грн. та 26 тис.грн. на рік, а також при наявності в закладі майстерень і підсобного сільського господарства із загальним обсягом виробництва продукції не менше 35 тис.грн. на рік;

б) на 2 групи:

- при наявності у закладі лікувально-виробничих майстерень з обсягом виробництва продукції не менше 15 тис.грн. на рік, а також лікувально-виробничих майстерень і підсобного сільського господарства із загальним обсягом виробництва продукції не менше 50 тис.грн. на рік.

- при наявності у закладі лікувально-виробничих майстерень і підсобного сільського господарства з обсягом виробництва продукції не менше 26 тис.грн. на рік у кожному, а також відділення соціальної допомоги вдома самотнім старим і непрацездатним громадянам.

11. Схемні посадові оклади керівників будинків-інтернатів загального типу, до складу яких входять відділення з контингентом підопічних, які мають порушення психіки, півищуються на 25 відсотків.
На сайті також шукають: Ост 10, Цефалексин інструкція, Арикстра застосування, Цефодокс побічні дії, Диклофенак протипоказання