Нормативна база

Лікарські засоби

Народний рейтинг лікарів

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України

№ 164; прийнятий: 28-05-1996; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Вказівки, Перелік


             МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


                        В К А З І В К А


№ 164 від 28.05.96

    м.Київ Про доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України    На виконання  Вказівки  МОЗ  України  № 283 від 12.12.94 "Про

стан перегляду відомчих  нормативних  актів"  та  рішення  Колегії

Міністерства   від  26.06.95  (протокол  N  8)  довожу  до  відома

керівників органів,  закладів,  підприємств та установ системи МОЗ

України  Перелік  діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України за станом

на 01.01.96 (додаток 1 та додаток 2). П Р О П О Н У Ю:


    1. Керівникам  органів,  закладів,  підприємств  та   установ

використати  даний  Перелік для проведення роботи по впорядкуванню

власних нормативних актів.

    2. Керівникам   Головних  управлінь,  управлінь,  самостійних

підрозділів МОЗ України:

    2.1. Прискорити   роботу   по   подальшому  впорядкуванню  та

приведенню нормативних актів Міністерства у відповідність з діючим

законодавством.

    2.2. Підготувати і подати до 01.09.96 в Інститут здоров'я ім.

Л.І.Медведя переліки нормативних актів МОЗ України, які мають бути

розроблені або переопрацьовані.


Заступник Міністра                                В.М.Пономаренко


                                      Додаток 1

                                      до вказівки Міністерства

                                      охорони здоров'я України

                                      від 28 травня 1996 р. № 164


        Перелік діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України*


------------------------------------------------------------------------

| N  |N наказу|  Дата   |                 Назва                        |

|п/п |        |         |                                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

| 1  |   2    |    3    |                      4                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|1.  |  541   |13.12.47 |Об установлений границ округов и зон          |

|    |        |         |санитарной охраны         курортов            |

|    |        |         |республиканского значения                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|2.  |  190   |17.05.67 |Про виконання постанови ЦК КПУ, РМ УРСР і     |

|    |        |         |Укр. респ. ради профспілок від 27.03.67 № 191 |

|    |        |         |та наказу МОЗ СРСР від 28.03.67 № 251 "Про    |

|    |        |         |переведення робітників і службовців           |

|    |        |         |підприємств, установ і організацій на         |

|    |        |         |п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними |

|    |        |         |днями"                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|3.  |  549   |04.11.67 |Про переведення на п'ятиденний робочий        |

|    |        |         |тиждень працівників апарату міністерств і     |

|    |        |         |відомств УРСР, партійних, радянських і        |

|    |        |         |громадських організацій                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|4.  |  635   |16.12.67 |Про режим роботи апарату МОЗ УРСР, його       |

|    |        |         |головних управлінь в зв'язку з переходом      |

|    |        |         |робітників і службовців на п'ятиденний        |

|    |        |         |робочий тиждень з 2-а вихідними днями         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|5.  |   29   |19.01.68 |Про заходи захисту населення та с/г тварин    |

|    |        |         |від гнусу та інших небезпечних комах і        |

|    |        |         |кліщів                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|6.  |   38   |30.01.68 |О внесении в паспорта граждан СССР и в другие |

|    |        |         |документы, что удостоверяют личность, отметок |

|    |        |         |о группе и резус-принадлежности крови         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|7.  |   87   |29.02.68 |Об установлении аварийного освещения в        |

|    |        |         |хирургических операционных                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|8.  |  438   |16.10.70 |Про імунізацію донорів резус антигеном та     |

|    |        |         |виготовлення сивороток антирезус з високим    |

|    |        |         |титром                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|9.  |   41   |29.01.71 |Про заходи по поліпшенню лікувальної допомоги |

|    |        |         |хворим на лімфогранулематоз                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|10. |  313   |21.06.71 |О внедрении современных методов               |

|    |        |         |догоспитальной реанимации в практическую      |

|    |        |         |деятельность спасательной службы на воде в    |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|11. |  557   |23.11.71 |Про додаткові заходи по посиленню боротьби з  |

|    |        |         |лепрою в УРСР                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|12. |   49   |31.01.72 |Про заходи по дальшому поліпшенню хірургічної |

|    |        |         |допомоги хворим з судинною патологією         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|13. |  199   |10.04.72 |Про організацію постійно діючих курсів по     |

|    |        |         |підвищенню кваліфікації середніх медичних та  |

|    |        |         |фармацевтичних працівників                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|14. |  285   |15.05.72 |б/н... у відповідності до наказу по МОЗ СРСР  |

|    |        |         |від 24.04.72 № 325                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|15. |  463   |15.08.72 |Про медичне зонування узбережжя Чорного моря  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|16. |  475   |25.08.72 |Про порядок організації зберігання літератури |

|    |        |         |і документації, що рідко використовується в   |

|    |        |         |наукових медичних бібліотеках та органах      |

|    |        |         |науково-медичної інформації                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|17. |  602   |16.11.72 |Про затвердження Правил охорони електричних   |

|    |        |         |мереж напругою до 1000 вольт                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|18. |  440   |30.08.73 |Об усилении борьбы с паразитарными болезнями, |

|    |        |         |мероприятиях по укреплению                    |

|    |        |         |паразитологического звена санитарно-          |

|    |        |         |эпидемиологических станций и усилению         |

|    |        |         |подготовки медицинских кадров по вопросам     |

|    |        |         |медицинской паразитологии                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|19. |171/424 |07.09.73 |О мерах по своевременному выявлению больных   |

|    |        |         |венерическими заболеваниями среди лиц,        |

|    |        |         |содержащихся в спецучреждениях органов        |

|    |        |         |внутренних дел                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|20. |  510   |02.10.73 |Про поліпшення лікувально-діагностичної і     |

|    |        |         |профілактичної роботи по боротьбі з           |

|    |        |         |менінгококовою інфекцією                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|21. |  517   |05.10.73 |Про державний санітарний нагляд в УРСР        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|22. |  624   |23.11.73 |О проведении оперативного контроля за         |

|    |        |         |состоянием охраны труда и техники             |

|    |        |         |безопасности в учреждениях здравоохранения    |

|    |        |         |республики                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|23. |  667   |17.12.73 |Про затвердження Положення про курорти        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|24. |   21   |11.01.74 |Про внесення змін до наказу по МОЗ УРСР від   |

|    |        |         |07.09.67 № 468 "Про порядок планування        |

|    |        |         |централізованих капіталовкладень і            |

|    |        |         |затвердження титульних списків будов"         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|25. |  145   |29.03.74 |О введении государственных стандартов на      |

|    |        |         |организационно-распорядительную документацию  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|26. |  526   |16.09.74 |Про заходи по поліпшенню медичної допомоги    |

|    |        |         |хворим з алергічними захворюваннями           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|27. |  119   |15.03.75 |Про створення науково-дослідних секторів      |

|    |        |         |(НДС) при медвузах                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|28. |  415   |12.08.75 |О мерах по выполнению приказа МЗ СССР от      |

|    |        |         |05.06.75 № 540 "О профилактике заболеваний    |

|    |        |         |людей бешенством"                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|29. |  198   |13.04.76 |О мерах по организации медпомощи больным      |

|    |        |         |кандидозом                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|30. |  219   |23.04.76 |О мерах по предупреждению загрязнения         |

|    |        |         |бассейнов Черного и Азовского морей           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|31. |  300   |20.05.76 |О порядке забора поджелудочной железы у       |

|    |        |         |трупов для трасплантации                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|32. |115/406-|25.06.76 |О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению  |

|    | а/1174 |         |физического воспитания учащихся               |

|    |        |         |общеобразовательных школ, отнесенных по       |

|    |        |         |состоянию здоровья к специальной медицинской  |

|    |        |         |группе                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|33. |1000-ДСК|25.10.76 |О мерах по дальнейшему улучшению медицинской  |

|    |        |         |помощи в домах-интернатах для престарелых и   |

|    |        |         |инвалидов                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|34. |   47   |31.01.77 |Про поліпшення медичної допомоги дітям        |

|    |        |         |дошкільного віку, що виховуються в            |

|    |        |         |спеціалізованих дитячих закладах УРСР         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|35. |   55   |04.02.77 |Об усилении медпомощи больным токсоплазмозом  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|36. |  412   |08.07.77 |О мерах по дальнейшему улучшению              |

|    |        |         |глазопротезной помощи населению               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|37. |  466   |05.08.77 |Про заходи по поліпшенню хірургічного         |

|    |        |         |лікування пульмонологічних хворих             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|38. |  701   |29.12.77 |О порядке принудительного обследования и      |

|    |        |         |принудительного лечения больных венерическими |

|    |        |         |болезнями, уклоняющихся от лечения            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|39. |  704   |29.12.77 |О нормативных актах МЗ УССР, утративших силу  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|40. |   30   |18.01.78 |Об утверждении Инструкции по проведению       |

|    |        |         |обязательных диагностических исследований в   |

|    |        |         |противотуберкулезных учреждениях различного   |

|    |        |         |типа                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|41. |   99   |01.03.78 |О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению  |

|    |        |         |неотложной хирургической помощи населению     |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|42. |  198   |17.04.78 |О проведении паспортизации санитарно-         |

|    |        |         |технического состояния учреждений             |

|    |        |         |здравоохранения республики                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|43. |  410   |25.07.78 |Об утверждении Инструкции по делопроизводству |

|    |        |         |в МЗ УССР                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|44. |  608   |23.11.78 |О дополнительных мерах по улучшению условий   |

|    |        |         |труда женщин, занятых в народном хозяйстве    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|45. |  115   |22.02.79 |Про нормативні акти МОЗ УРСР, які втратили    |

|    |        |         |силу                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|46. |  132   |27.02.79 |Об организации Республиканского центра по     |

|    |        |         |лечению рассеянного склероза                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|47. |  537   |09.08.79 |О мерах по улучшению хирургической помощи     |

|    |        |         |больным хроническими заболеваниями печени и   |

|    |        |         |портальной системы, осложненных портальной    |

|    |        |         |гипертензией                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|48. |  845   |29.12.79 |Об организации республиканского               |

|    |        |         |психиатрического консультативного центра      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|49. |   19   |10.01.80 |Об утверждении временной Инструкции о работе  |

|    |        |         |токсикологической лаборатории санитарно-      |

|    |        |         |эпидемиологической станции                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|50. |  108   |25.02.80 |О проведении прививок против эпидемического   |

|    |        |         |паротита живой аттенуированной вакциной       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|51. |  185   |20.03.80 |Про заходи по подальшому розвитку наукових    |

|    |        |         |досліджень з проблем гемосорбції й            |

|    |        |         |використанню їх результататів для лікування   |

|    |        |         |тяжких захворювань і отруєнь                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|52. |  470   |03.07.80 |О номенклатуре мероприятий по охране труда    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|53. |  611   |03.09.80 |Про заходи по подальшому удосконаленню        |

|    |        |         |централізації і механізації бухгалтерського   |

|    |        |         |обліку в бюджетних установах і                |

|    |        |         |госпорганізаціях МОЗ УРСР                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|54. |  792   |05.12.80 |О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению  |

|    |        |         |стационарной помощи стоматологическим больным |

|    |        |         |и Временное положение о межобластном центре   |

|    |        |         |по диагностике и лечению опухолей головы и    |

|    |        |         |шеи                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|55. |  828   |25.12.80 |О порядке забора поджелудочной железы у       |

|    |        |         |плодов человека                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|56. |  109   |04.03.81 |Об изменениях и дополнениях к Инструкции по   |

|    |        |         |делопроизводству МЗ УССР                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|57. |  129   |12.03.81 |Про затвердження Положення про Централізовані |

|    |        |         |бухгалтерії бюджетних установ МОЗ УРСР        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|58. |  341   |25.05.81 |О совершенствовании ведомственной             |

|    |        |         |метрологической службы системы МЗ УССР в      |

|    |        |         |области измерений ионизирующих излучений      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|59. |  398   |22.06.81 |О нормах оснащения аптечных учреждений        |

|    |        |         |специализированным автотранспортом            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|60. |  516   |04.09.81 |Об организации выполнения совместного приказа |

|    |        |         |МЗ СССР и Госкомгидромета СССР от 11.08.81 N  |

|    |        |         |835/156 "О порядке сбора, обработки и         |

|    |        |         |представления данных об изменениях в          |

|    |        |         |состоянии здоровья населения, связанных с     |

|    |        |         |загрязнением окружающей среды"                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|61. |  533   |15.09.81 |О порядке сдачи серебросодержащих             |

|    |        |         |отработанных кино-фото-рентгенопленок         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|62. |710/570 |16.12.81 |О мерах по снижению заболеваемости            |

|    |        |         |туберкулезом в учреждениях МВД УССР           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|63. |   16   |07.01.82 |О мерах по совершенствованию профилактики     |

|    |        |         |столбняка в УССР                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|64. |   31   |14.01.82 |О распределении медикаментов и изделий        |

|    |        |         |медицинского назначения, поступающих в        |

|    |        |         |недостаточных количествах                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|65. |  148   |11.03.82 |Основные положения и методические указания по |

|    |        |         |оборудованию и организации работы кабинетов   |

|    |        |         |(классов) по охране труда и безопасности      |

|    |        |         |движения в системе здравоохранения УССР       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|66. |  600   |15.11.82 |Об организации работы дезинфекционных станций |

|    |        |         |и дезинфекционных подразделений               |

|    |        |         |санэпидстанций в соответствии с положениями,  |

|    |        |         |утвержденными приказом МЗ СССР от 31.08.82 N  |

|    |        |         |868                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|67. |  697   |29.12.82 |О мерах по дальнейшему улучшению охраны труда |

|    |        |         |и технике безопасности в органах,             |

|    |        |         |учреждениях, организациях и на предприятиях   |

|    |        |         |системы МЗ УССР                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|68. |  118   |02.03.83 |О создании бригад для оказания срочной помощи |

|    |        |         |местным органам здравоохранения в проведении  |

|    |        |         |мероприятий при возникновении массовых        |

|    |        |         |несчастных случаев и эпидемических вспышек    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|69. |125/155/|28.04.83 |О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения  |

|    |262/146/|         |продовольственными товарами детей и           |

|    | 61     |         |организации питания их в закрытых учреждениях |

|    |        |         |и школах                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|70. |  352   |31.05.83 |Про посилення заходів по профілактиці         |

|    |        |         |лептоспірозу в Українській РСР                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|71. |  414   |27.06.83 |Об усилении санитарно-противоэпидемического   |

|    |        |         |режима и дезинфекционных мероприятий в ЛПУ    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|72. |  515   |23.08.83 |Об усилении контроля за сохранностью          |

|    |        |         |продуктов                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|73. |  565   |20.09.83 |О размерах наценок на республиканских         |

|    |        |         |аптечных базах ГАПУ                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|74. |  756   |22.12.83 |Об утверждении Инструкции о порядке           |

|    |        |         |рассмотрения предложений, заявлений и жалоб   |

|    |        |         |граждан и приеме населения в аппарате МЗ      |

|    |        |         |УССР, учреждениях, организациях, предприятиях |

|    |        |         |республиканского подчинения                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|75. |774/392 |29.12.83 |Об улучшении работы органов здравоохранения и |

|    |        |         |народного образования по охране здоровья      |

|    |        |         |детей в дошкольных учреждениях                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|76. |   15   |06.01.84 |О выполнении постановления СМ УССР от         |

|    |        |         |13.12.83 № 508 "О мерах по дальнейшему        |

|    |        |         |улучшению медикаментозного обеспечения        |

|    |        |         |населения и учреждений здравоохранения        |

|    |        |         |республики"                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|77. |  237   |26.04.84 |О мерах по дальнейшему улучшению в республике |

|    |        |         |диспансеризации и хирургической помощи детям  |

|    |        |         |с врожденными пороками сердца                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|78. |  239   |27.04.84 |Об усилении контроля за сохранностью          |

|    |        |         |материальных ценностей, расходуемых на        |

|    |        |         |научные, учебные и другие спец. надобности в  |

|    |        |         |учреждениях системы МЗ УССР                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|79. |167/358 |23.05.84 |Про затвердження переліку медичних кабінетів  |

|    |        |         |та їх обладнання, санаторних шкіл-інтернатів  |

|    |        |         |для дітей з захворюваннями серцево-судинної   |

|    |        |         |системи                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|80. |  408   |27.06.84 |О запрещении применения синтетических моющих  |

|    |        |         |средств для стирки белья акушерских           |

|    |        |         |стационаров                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|81. |  462   |27.07.84 |О мерах по дальнейшему улучшению              |

|    |        |         |медобслуживания педагогов                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|82. |  554   |19.09.84 |Об усилении мероприятий по борьбе и           |

|    |        |         |профилактике описторхоза в УССР               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|83. |  565   |26.09.84 |О дополнительных мерах по организации         |

|    |        |         |экстренной и консультативной медпомощи при    |

|    |        |         |возникновении массовых несчастных случаев     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|84. |  567   |26.09.84 |О дальнейшем внедрении методов микрохирургии  |

|    |        |         |в лечебную практику                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|85. |  704   |17.12.84 |Об отраслевых правилах внутреннего трудового  |

|    |        |         |распорядка для рабочих и служащих учреждений, |

|    |        |         |организаций, предприятий системы МЗ СССР      |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|86. |   36   |28.01.85 |О введении пронумерованных бланков МЗ УССР    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|87. |   47   |05.02.85 |О порядке печатания и размножения служебных   |

|    |        |         |документов в МЗ УССР                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|88. |   52   |08.02.85 |Об утверждении Перечня хронических            |

|    |        |         |заболеваний, при которых лица, страдавшие     |

|    |        |         |этими заболеваниями, не могут проживать в     |

|    |        |         |коммунальной квартире или в одной комнате с   |

|    |        |         |членами своей семьи            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|89. |  220   |15.04.85 |О совершенствовании контроля исполнения в     |

|    |        |         |системе МЗ УССР               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|90. |279-ДСК |06.05.85 |О внеочередных донесениях, представляемых в   |

|    |        |         |МЗ УССР                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|91. |  322   |22.05.85 |О дополнении Перечня хронических заболеваний  |

|    |        |         |(приложение 1 к приказу МЗ УССР от 08.02.85 N |

|    |        |         |52) и утверждении рекомендаций для ВКК при    |

|    |        |         |его толковании                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|92. |  350   |28.05.85 |О повышении эффективности государственного    |

|    |        |         |санитарного надзора и научных исследований по |

|    |        |         |регламентации производства и применения       |

|    |        |         |полимерных и синтетических материалов         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|93. |  384   |07.06.85 |Об усилении мероприятий по борьбе и           |

|    |        |         |профилактике эхинококкоза в УССР              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|94. |  461   |18.07.85 |О мерах по дальнейшему улучшению работы       |

|    |        |         |диспансерных комиссий, проводящих медосмотры  |

|    |        |         |лиц, работающих с источниками ионизирующих    |

|    |        |         |излучений                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|95. |  479   |25.07.85 |О мерах по развитию психоэндокринологической  |

|    |        |         |помощи населению республики                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|96. |  558   |09.09.85 |Об обеспечении компьютерной грамотности       |

|    |        |         |учащихся медучилищ и широкого внедрения       |

|    |        |         |электронно-вычислительной техники в учебный   |

|    |        |         |процесс                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|97. |  590   |27.09.85 |О мерах по улучшению нормирования труда в     |

|    |        |         |системе МЗ УССР                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|98. |  624   |14.10.85 |О мерах по дальнейшему улучшению              |

|    |        |         |восстановительного лечения детей в УССР       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|99. |  736   |16.12.85 |Об организации исполнения постановления СМ    |

|    |        |         |УССР от 14.09.85 № 404 "О мерах по улучшению  |

|    |        |         |санаторно-курортной помощи детям в            |

|    |        |         |республике"                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|100.|  737   |16.12.85 |О совершенствовании системы оперативной       |

|    |        |         |информации о заболеваемости гриппом и острыми |

|    |        |         |респираторными вирусными инфекциями, работы   |

|    |        |         |Республиканского центра по гриппу и острым    |

|    |        |         |респираторным заболеваниям                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|101.|778-ДСК |30.12.85 |О мерах по устранению серьезных недостатков в |

|    |        |         |работе учреждений родовспоможения и           |

|    |        |         |организации помощи новорожденным детям        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|102.| 44-ДСК |22.01.86 |Об усилении контроля за санитарно-            |

|    |        |         |гигиеническим и противоэпидемическим          |

|    |        |         |состоянием объектов массового сосредоточения  |

|    |        |         |людей                                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|103.|  171   |25.03.86 |Об инвентаризации и оценке технического       |

|    |        |         |состояния основных производственных фондов    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|104.|  197   |07.04.86 |О совместной работе профильных НИИ, кафедр    |

|    |        |         |педиатрии, акушерства и гинекологии           |

|    |        |         |мединститутов с органами и учреждениями       |

|    |        |         |здравоохранения                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|105.|  216   |14.04.86 |О сокращении документооборота министерства    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|106.|  225   |16.04.86 |О внедрении отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-|

|    |        |         |85                                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|107.|  246   |24.04.86 |О мерах по внедрению в практику методов       |

|    |        |         |ортопедического лечения с использованием      |

|    |        |         |имплантантов                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|108.|  259   |28.04.86 |О мерах по совершенствованию профилактики     |

|    |        |         |кори                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|109.|  376   |27.06.86 |О мероприятиях по выполнению приказа МЗ СССР  |

|    |        |         |от 20.06.86 № 880 и предложений ЦСУ УССР по   |

|    |        |         |упорядочению статистической отчетности        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|110.|  423   |22.07.86 |О создании дирекции строящейся Бориспольской  |

|    |        |         |фармацевтической фабрики готовых лекарств     |

|    |        |         |Главного аптечного управления Минздрава УССР  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|111.|554-ДСК |30.09.86 |О ходе выполнения приказа МЗ СССР от 31.10.83 |

|    |        |         |№ 1263-ДСП "О мерах по улучшению качества     |

|    |        |         |инъекционных растворов, изготовленных в       |

|    |        |         |аптеках"                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|112.|  570   |09.10.86 |О дальнейшем упорядочении ведомственных       |

|    |        |         |нормативных актов                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|113.|  579   |15.10.86 |Об усилении борьбы с гельминтозами в УССР     |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|114.|  596   |22.11.86 |О мерах по организации борьбы с хламидийными, |

|    |        |         |микоплазными и урогенитальными вирусными      |

|    |        |         |инфекциями                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|115.|   10   |07.01.87 |Об организации Республиканского центра        |

|    |        |         |детской микрохирургии и восстановительного    |

|    |        |         |лечения с повреждениями опорно-двигательного  |

|    |        |         |аппарата                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|116.|   11   |07.01.87 |Об организации Республиканского центра        |

|    |        |         |детской проктологии                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|117.|   16   |09.01.87 |Об усилении контроля за порядком приемки,     |

|    |        |         |передачи, хранения, списания и учета          |

|    |        |         |медицинского оборудования в системе МЗ УССР   |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|118.|   35   |14.01.87 |О введении единого учета амбулаторных карт    |

|    |        |         |(форма 25)                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|119.|   40   |15.01.87 |О совершенствовании государственного          |

|    |        |         |санитарного надзора за поступающими по        |

|    |        |         |импорту продовольственным сырьем и пищевыми   |

|    |        |         |продуктами                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|120.|   66   |26.01.87 |Об организации Республиканского центра по     |

|    |        |         |иммуноферментному анализу                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|121.| 87-ДСК |06.02.87 |Об использовании ведомственной радиосвязи     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|122.|294-ДСК |27.04.87 |О проведении мероприятий в случае             |

|    |        |         |возникновения карантинных заболеваний и       |

|    |        |         |контагиозных вирусных геморрагических         |

|    |        |         |лихорадок                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|123.|  303   |29.04.87 |Про заходи по подальшому поліпшенню охорони   |

|    |        |         |здоров'я жінок і дітей раннього віку,         |

|    |        |         |зниженню дитячої смертності                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|124.|  341   |14.05.87 |Об аттестации кабинетов, лабораторий, учебных |

|    |        |         |комнат медицинских и фармацевтических училищ  |

|    |        |         |МЗ УССР                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|125.|  381   |26.05.87 |О ведомственных поверительных клеймах         |

|    |        |         |министерства                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|126.|426-ДСК |15.06.87 |О выполнении задач по борьбе со СПИДом в      |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|127.|  480   |08.07.87 |О мерах по улучшению судебно-медицинской      |

|    |        |         |диагностики смертельных отравлений алкоголем  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|128.|  526   |30.07.87 |Об организации в хозрасчетных наркологических |

|    |        |         |кабинетах и амбулаториях анонимного лечения   |

|    |        |         |больных наркоманией и токсикоманией и мерах   |

|    |        |         |по повышению эффективности организаторской    |

|    |        |         |работы                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|129.|548/244-|12.08.87 |О мерах по улучшению организации охраны и     |

|    |  ДСК   |         |технической укрепленности медицинских         |

|    |        |         |учреждений закрытого типа                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|130.|564/249 |25.08.87 |О дополнительных мерах по снижению            |

|    |        |         |заболеваемости туберкулезом в учреждениях     |

|    |        |         |МВД                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|131.|  566   |25.08.87 |Об усовершенствовании эпидемиологического     |

|    |        |         |надзора за зоонозами                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|132.|  585   |04.09.87 |Об усилении санитарно-просветительной работы  |

|    |        |         |по вопросам профилактики СПИДа                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|133.|  634   |30.09.87 |Об утверждении состава редколлегии            |

|    |        |         |Республиканского межведомственного сборника   |

|    |        |         |"Медицинские проблемы физической культуры"    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|134.|  772   |09.12.87 |Об упорядочении издания организационно-       |

|    |        |         |распорядительной документации |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|135.|815-ДСК |30.12.87 |Об изменении порядка отпуска эфедрина         |

|    |        |         |гидрохлорида                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|136.|   17   |27.01.88 |Об организации в г. Днепропетровске           |

|    |        |         |межобластного центра хирургической кисти      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|137.|   21   |03.02.88 |О стажировке преподавателей медучилищ УССР    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|138.| 25/14  |08.02.88 |О мерах по сохранению и улучшению здоровья    |

|    |        |         |горнорабочих угольных шахт Донецкого          |

|    |        |         |бассейна                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|139.|   34   |22.02.88 |О совершенствовании психиатрической помощи    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|140.|   40   |03.03.88 |Об утверждении Инструкции по формированию и   |

|    |        |         |диспансерному наблюдению групп повышенного    |

|    |        |         |риска заболеваний                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|141.|   43   |05.03.88 |О внедрении в МЗ УССР усовершенствованного    |

|    |        |         |варианта автоматизированной системы контроля  |

|    |        |         |исполнения документов (АСКИД)                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|142.|   67   |04.04.88 |О признании утратившими силу приказов МЗ      |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|143.|  105   |02.06.88 |Об утверждении Положения об опорном среднем   |

|    |        |         |медицинском учебном заведении по изучению и   |

|    |        |         |внедрению в учебный процесс вычислительной    |

|    |        |         |техники                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|144.|  120   |13.06.88 |О мерах по коренному улучшению                |

|    |        |         |стоматологической помощи населению            |

|    |        |         |республики                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|145.|  130   |24.06.88 |Об отмене приказов МЗ УССР                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|146.|  134   |28.06.88 |О развитии кардиохирургической помощи         |

|    |        |         |населению УССР                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|147.|  139   |01.07.88 |О мерах по дальнейшему совершенствованию      |

|    |        |         |медицинской помощи больным гемофилией и       |

|    |        |         |болезнью Виллебранда в УССР                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|148.|  144   |12.07.88 |О создании Республиканского центра            |

|    |        |         |клинической лимфологии МЗ УССР                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|149.|  167   |19.08.88 |О мерах по снижению заболеваемости кишечными  |

|    |        |         |инфекциями в республике                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|150.|  192   |29.09.88 |О внедрении методов мануальной терапии в      |

|    |        |         |практическое здравоохранение                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|151.|  223   |09.11.88 |О совершенствовании работы факультетов        |

|    |        |         |усовершенствования врачей и провизоров        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|152.|  229   |16.11.88 |О реорганизации сети НИИ МЗ УССР              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|153.|  248   |05.12.88 |О совершенствовании санитарно-гигиенического  |

|    |        |         |контроля за нитратами в пищевых продуктах     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|154.|   10   |18.01.89 |О создании республиканского Центра            |

|    |        |         |реабилитации больных с патологией органов     |

|    |        |         |дыхания МЗ УССР                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|155.|   13   |19.01.89 |Об организации на территории республики       |

|    |        |         |системы "холодовой цепи" при транспортировке  |

|    |        |         |и хранении медицинских иммунобиологических    |

|    |        |         |препаратов                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|156.|   37   |14.02.89 |О проведении комплекса противотуберкулезных   |

|    |        |         |мероприятий, направленных на предотвращение   |

|    |        |         |заболеваемости детей                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|157.|   52   |06.03.89 |О совершенствовании работ по проведению       |

|    |        |         |индивидуального дозиметрического контроля     |

|    |        |         |населения в республике                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|158.|   63   |22.03.89 |Об улучшении работы по изучению и анализу     |

|    |        |         |дозовых нагрузок населения и усилению         |

|    |        |         |взаимодействия между лечебно-                 |

|    |        |         |профилактическими и санитарно-                |

|    |        |         |профилактическими учреждениями на местах      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|159.|   76   |03.04.89 |Об организации республиканского центра        |

|    |        |         |патологии речи у детей                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|160.|   77   |03.04.89 |Об организации республиканского научно-       |

|    |        |         |практического психотерапевтического           |

|    |        |         |сурдоневрологического центра                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|161.|   86   |13.04.89 |О возложении функций республиканского центра  |

|    |        |         |по врачебно-физкультурной службе и спортивной |

|    |        |         |медицине МЗ УССР на Республиканский врачебно- |

|    |        |         |физкультурный диспансер                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|162.|   94   |26.04.89 |О централизации исследований по определению   |

|    |        |         |поверхностного антигена гепатита B            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|163.|  105   |05.05.89 |Об организации специализированной больницы    |

|    |        |         |(республиканского центра) диагностики и       |

|    |        |         |реабилитации репродуктивной функции женщин    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|164.|  125   |25.05.89 |О создании регионального перинатального       |

|    |        |         |центра в г. Львове                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|165.|  130   |06.06.89 |б/н... відповідно до наказу МОЗ УРСР № 258 та |

|    |        |         |з метою удосконалення організаційних форм     |

|    |        |         |надання санаторної допомоги дітям та хворим   |

|    |        |         |туберкульозом...                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|166.|  136   |22.06.89 |О внедрении метода микроволновой резонансной  |

|    |        |         |терапии в лечебных учреждениях УССР           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|167.|  145   |10.07.89 |О расширении объема диагностики и усилении    |

|    |        |         |контроля за лечением выявленных больных в     |

|    |        |         |контролируемых районах и укреплении в них     |

|    |        |         |материально-технической базы лечебно-         |

|    |        |         |профилактических учреждений                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|168.|  149   |12.07.89 |О дальнейшем развитии и совершенствовании     |

|    |        |         |медпомощи больным с острыми нарушениями       |

|    |        |         |мозгового кровообращения                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|169.|  154   |18.07.89 |Об организации лечения больных с критическими |

|    |        |         |состояниями, обусловленными гнойно-           |

|    |        |         |септическими процессами                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|170.|  159   |31.07.89 |О дополнительных мерах по обеспечению         |

|    |        |         |сохранности этилового спирта в медучреждениях |

|    |        |         |республики                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|171.|  167   |04.08.89 |О совершенствовании помощи детям с            |

|    |        |         |заболеваниями системы крови, проживающим на   |

|    |        |         |контрольных и контролируемых территориях УССР |

|    |        |         |и организации блока интенсивной терапии в     |

|    |        |         |гематологическом отделении РСД РЭН МЗ УССР    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|172.|  168   |04.08.89 |Про створення науково-учбово-виробничої       |

|    |        |         |асоціації "Остеосинтез"                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|173.|  177   |21.08.89 |О создании научных подразделений в вузах МЗ   |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|174.|184/211 |31.08.89 |Об утверждении Порядка документирования       |

|    |        |         |фактов уклонения от добровольного лечения     |

|    |        |         |лиц, больных алкоголизмом или наркоманией     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|175.|  189   |04.09.89 |Об организации республиканского детского      |

|    |        |         |гематологического центра                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|176.|  209   |10.09.89 |Про поліпшення лікувально-санаторної допомоги |

|    |        |         |матерям та дітям                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|177.|  194   |14.09.89 |О преобразовании лаборатории НОТ и управления |

|    |        |         |в Украинский научно-исследовательский центр   |

|    |        |         |фармации                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|178.|  201   |26.09.89 |Об организации врачебной помощи больным       |

|    |        |         |гемофилией на дому криопреципитатом           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|179.|131/205 |04.10.89 |О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению  |

|    |        |         |медицинского обслуживания престарелых и       |

|    |        |         |инвалидов, проживающих в домах-интернатах     |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|180.|206/472 |04.10.89 |Про утворення Міжвідомчого наукового центру   |

|    |        |         |медичної генетики                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|181.|  221   |02.11.89 |Об осуществлении мероприятий по дальнейшему   |

|    |        |         |снижению заболеваемости полиомиелитом в УССР  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|182.|  229   |17.11.89 |О создании Республиканского научно-           |

|    |        |         |методического центра внедрения латеральных    |

|    |        |         |методов лечения психических заболеваний       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|183.|  231   |22.11.89 |Об организации хозрасчетного центра           |

|    |        |         |немедикаментозной медицины и нейрофизиологии  |

|    |        |         |при МЗ УССР "БИОМЕД"                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|184.|  242   |08.12.89 |Про впорядкування пропускного та внутрішнього |

|    |        |         |режиму у МОЗ УРСР                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|185.|  251   |20.12.89 |О признании утратившими силу приказов МЗ      |

|    |        |         |УССР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|186.|256/834 |26.12.89 |О создании подвижного многоцелевого           |

|    |        |         |диагностического и лечебно-консультативного   |

|    |        |         |центра (ПМДЛКЦ)                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|187.|  260   |28.12.89 |Про перехід на нові умови фінансування і      |

|    |        |         |господарювання підрозділів медичних вищих     |

|    |        |         |учбових закладів                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|188.|  265   |28.12.89 |О мерах по коренному улучшению медицинской и  |

|    |        |         |протезно-ортопедической помощи инвалидам,     |

|    |        |         |пользующимся протезными изделиями, креслами-  |

|    |        |         |колясками и средствами малой механизации      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|189.|   2    |04.01.90 |Про забезпечення захисту населення у випадку  |

|    |        |         |виникнення аварійних ситуацій на атомних      |

|    |        |         |електростанціях                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|190.|   6    |10.01.90 |Про внесення змін до наказу МОЗ УРСР від      |

|    |        |         |10.09.89 № 209 "Про поліпшення лікувально-    |

|    |        |         |санаторної допомоги матерям та дітям"         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|191.|   7    |10.01.90 |Про передачу Головним аптечним управлінням    |

|    |        |         |МОЗ УРСР "Фабрики готових ліків" в м.         |

|    |        |         |Борисполі з перепрофілюванням на випуск       |

|    |        |         |гігієнічних виробів спільному радянсько-      |

|    |        |         |англійському підприємству "Фемтон"            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|192.|   12   |16.01.90 |Про створення Республіканського центру по     |

|    |        |         |контролю за якістю лабораторних методів       |

|    |        |         |дослідження                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|193.|   14   |24.01.90 |Про посилення державного санітарного нагляду  |

|    |        |         |за збереженням, транспортуванням та           |

|    |        |         |застосуванням пестицидів у сільському         |

|    |        |         |господарстві                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|194.|   18   |26.01.90 |Додаток до наказу МОЗ УРСР № 634 від          |

|    |        |         |30.09.87                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|195.|   20   |31.01.90 |Про надання Львівському                       |

|    |        |         |фтизіопульмонологічному диспансеру функцій    |

|    |        |         |міжобласного (регіонального) діагностичного   |

|    |        |         |та лікувального центру                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|196.|   26   |08.02.90 |Про ліквідацію дирекції, створеної наказом    |

|    |        |         |МОЗ УРСР від 22.07.86 № 423                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|197.|   28   |13.02.90 |Про внесення змін у наказ МОЗ УРСР від        |

|    |        |         |05.05.89 № 105                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|198.|   29   |15.02.90 |Про впровадження іридодіагностики у практику  |

|    |        |         |роботи лікувальних установ                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|199.|   37   |26.02.90 |Про забезпечення лікувально-профілактичних    |

|    |        |         |закладів Київської області зубними техніками  |

|    |        |         |і поліпшення стоматологічної допомоги         |

|    |        |         |населенню                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|200.|   43   |05.03.90 |Про створення Дніпропетровського філіалу      |

|    |        |         |науково-інженерного центру МОЗ УРСР           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|201.|   45   |10.03.90 |Про удосконалення паталогоанатомічної служби  |

|    |        |         |педіатричного профілю                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|202.|   47   |11.03.90 |Про перехід роботи органів та установ МОЗ     |

|    |        |         |УРСР на українську мову                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|203.|   52   |14.03.90 |Про удосконалення консультативно-експертної   |

|    |        |         |психіатричної допомоги населенню              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|204.|   53   |19.03.90 |Про створення спільного малого підприємства   |

|    |        |         |"Центр" нетрадиційних методів діагностики та  |

|    |        |         |"Лотос"                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|205.|   60   |22.03.90 |Про відміну планових профілактичних щеплень   |

|    |        |         |людям проти сибірки                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|206.|   61   |23.03.90 |Про покращення організації забезпечення       |

|    |        |         |населення психотерапевтичною медичною         |

|    |        |         |допомогою                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|207.|   65   |28.03.90 |Про організацію лабораторії реконструктивної  |

|    |        |         |хірургії та нетрадиційних методів діагностики |

|    |        |         |і лікування в Київському медичному інституті  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|208.|   67   |28.03.90 |Про поліпшення медичного обслуговування       |

|    |        |         |учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |

|    |        |         |і евакуйованого населення, що проживає в      |

|    |        |         |Харківській області                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|209.|   72   |02.04.90 |Про затвердження складу центральної           |

|    |        |         |експертної комісії МОЗ УРСР                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|210.|   76   |09.04.90 |Про перехід медичних вузів на нові умови      |

|    |        |         |господарювання                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|211.|   77   |10.04.90 |Про зміну наказу по міністерству від 04.08.89 |

|    |        |         |№ 168 "Про створення науково-учбово-          |

|    |        |         |виробничої асоціації "Остеосинтез"            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|212.|   78   |12.04.90 |Про заходи щодо подальшого впорядкування      |

|    |        |         |використання легкових автомобілів установами, |

|    |        |         |підприємствами, організаціями                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|213.|   81   |19.04.90 |Про присвоєння Ворошиловградській обласній    |

|    |        |         |психіатричній лікарні № 1 найменування        |

|    |        |         |"Клінічна"                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|214.|   84   |20.04.90 |Про створення координаційної ради з питань    |

|    |        |         |організації стоматологічної допомоги          |

|    |        |         |населенню УРСР                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|215.|   88   |03.05.90 |Про організацію курсів інформації і           |

|    |        |         |стажування для спеціалістів медичних          |

|    |        |         |діагностичних центрів                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|216.|   90   |11.05.90 |Про передачу санаторію ім. Р. Люксембург (с.  |

|    |        |         |Гаспра) у підпорядкування управлінню охорони  |

|    |        |         |здоров'я Київського міськвиконкому            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|217.|  100   |18.05.90 |Про затвердження Статуту Української          |

|    |        |         |республіканської медико-економічної науково-  |

|    |        |         |учбово-виробничої асоціації "Захисту і        |

|    |        |         |зміцнення здоров'я"                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|218.|   99   |18.05.90 |Про визначення такими, що втратили силу,      |

|    |        |         |наказів МОЗ УРСР                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|219.|  104   |29.05.90 |Про організацію Київського експлуатаційно-    |

|    |        |         |налагоджувального управління "Медик"          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|220.|107-ДСК |01.06.90 |Про порядок подання інформації про            |

|    |        |         |надзвичайні ситуації                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|221.|  112   |08.06.90 |Про організацію фітотерапевтичної допомоги    |

|    |        |         |населенню республіки                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|222.|  114   |12.06.90 |Про доповнення до наказу МОЗ УРСР від         |

|    |        |         |04.09.89 № 189 "Про організацію               |

|    |        |         |республіканського дитячого гематологічного    |

|    |        |         |центру"                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|223.|  118   |19.06.90 |Про заходи щодо зниження дозових навантажень  |

|    |        |         |на населення при проведенні профілактичних та |

|    |        |         |діагностичних рентгенологічних обстежень      |

|    |        |         |органів грудної порожнини                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|224.|  120   |22.06.90 |Про організацію республіканського центру      |

|    |        |         |гінекології дітей та підлітків                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|225.|  122   |26.06.90 |Про затвердження тарифів на санітарний        |

|    |        |         |автотранспорт                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|226.|  126   |29.06.90 |Про доповнення Переліку хронічних захворювань |

|    |        |         |(додаток 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N  |

|    |        |         |52)                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|227.|  142   |31.07.90 |Про перепрофілювання санаторію ім. Чехова в   |

|    |        |         |м. Ялта                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|228.|  147   |09.08.90 |Про заходи щодо поліпшення медичного          |

|    |        |         |обслуговування і соціального забезпечення     |

|    |        |         |осіб, які брали участь у роботах по           |

|    |        |         |ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській |

|    |        |         |АЕС                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|229.|  154   |05.09.90 |Про часткову зміну наказу МОЗ УРСР від        |

|    |        |         |09.08.90 № 147 "Про заходи щодо поліпшення    |

|    |        |         |медичного обслуговування і соціального        |

|    |        |         |забезпечення осіб, які брали участь у роботах |

|    |        |         |по ліквідації наслідків аварії на             |

|    |        |         |Чорнобильській АЕС"                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|230.|  156   |12.09.90 |Про зміну структури Дніпропетровського        |

|    |        |         |обласного виробничого об'єднання "Фармація"   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|231.|  159   |19.09.90 |Про створення госпрозрахункового науково-     |

|    |        |         |практичного медико-біологічного центру        |

|    |        |         |"Інформотерапія"              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|232.|  160   |20.09.90 |Про створення Харківського регіонального      |

|    |        |         |центру Української республіканської науково-  |

|    |        |         |учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|233.|  164   |09.10.90 |Про створення Донецького регіонального центру |

|    |        |         |Української республіканської науково-учбово-  |

|    |        |         |виробничої асоціації "Остеосинтез"            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|234.|  165   |09.10.90 |Про створення Вінницького регіонального       |

|    |        |         |центру Української республіканської науково-  |

|    |        |         |учбово-виробничої асоціації "Остеосинтез"     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|235.|  174   |25.10.90 |Про зміну наказу МОЗ УРСР від 17.08.83 № 2/60-|

|    |        |         |ДСК "Про введення відповідальних чергових МОЗ |

|    |        |         |УРСР"                                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|236.|  175   |25.10.90 |Про використання спецавтомобілів за           |

|    |        |         |призначенням та порядок доставки спеціалістів |

|    |        |         |на консультації                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|237.|  182   |02.11.90 |Про затвердження базових медичних училищ      |

|    |        |         |Української РСР                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|238.|  204   |19.12.90 |Про організацію Кримського об'єднання         |

|    |        |         |санаторіїв МОЗ УРСР                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|239.|  206   |19.12.90 |Про надзвичайну епідемічну ситуацію з         |

|    |        |         |дифтерії в УРСР                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|240.|  207   |20.12.90 |Про ліквідацію цеху оперативної поліграфії    |

|    |        |         |Республіканського центру здоров'я МОЗ УРСР    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|241.|  209   |25.12.90 |Про організацію екстреної медичної допомоги в |

|    |        |         |надзвичайних ситуаціях                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|242.|  211   |29.12.90 |Про організацію Республіканського центру      |

|    |        |         |діагностики, лікування та реабілітації        |

|    |        |         |муковісцидозу у дітей при Одеській обласній   |

|    |        |         |дитячій клінічній лікарні                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|243.|   1    |02.01.91 |Про створення автоматизованої інформаційно-   |

|    |        |         |прогнозуючої системи "Здоров'я республіки"    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|244.|   3    |03.01.91 |Про затвердження Положення про базове медичне |

|    |        |         |училище, методиста базового медичного         |

|    |        |         |училища                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|245.|   4    |03.01.91 |Про закріплення базових медичних училищ за    |

|    |        |         |медичними інститутами Української РСР         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|246.|   10   |11.01.91 |Про заходи по організації і впровадженню в    |

|    |        |         |УРСР комп'ютеризації кардіологічної служби  

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|247.|   12   |29.01.91 |Про перехід на нові умови фінансування і      |

|    |        |         |господарювання науково-дослідних інститутів   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|248.|   13   |31.01.91 |Про перехід на нові умови фінансування та     |

|    |        |         |господарювання Республіканської наукової      |

|    |        |         |медичної бібліотеки ім. Д.І.Ульянова          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|249.|   16   |08.02.91 |Про утворення Дніпровського                   |

|    |        |         |госпрозрахункового лікувально-діагностичного  |

|    |        |         |та науково-практичного центру "Медінформ"     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|250.|   18   |11.02.91 |Про зміну наказу МОЗ УРСР від 20.12.90 № 207  |

|    |        |         |п. 2                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|251.|   20   |18.02.91 |Про відміну наказу МОЗ УРСР від 12.08.87 N    |

|    |        |         |547                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|252.|   22   |18.02.91 |Про додаток до наказу МОЗ УРСР від 02.11.90 N |

|    |        |         |182 "Про затвердження базових медичних училищ |

|    |        |         |Української РСР"                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|253.|   28   |28.02.91 |Про перехід на нові умови фінансування та     |

|    |        |         |господарювання науково-дослідних інститутів   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|254.|   33   |13.03.91 |В доповнення до наказу МОЗ УРСР від 22.11.89  |

|    |        |         |№ 231                                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|255.|   37   |15.03.91 |Про затвердження робочого проекту будівництва |

|    |        |         |аудиторного блоку і їдальні Харківського      |

|    |        |         |фармацевтичного інституту                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|256.|   38   |18.03.91 |Про створення Центру експериментальної        |

|    |        |         |хірургії з правами малого підприємства        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|257.|   39   |18.03.91 |Про затвердження базових підприємств          |

|    |        |         |Київського регіонального науково-практичного  |

|    |        |         |центру екстреної медичної допомоги та         |

|    |        |         |забезпечення його діяльності                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|258.|   40   |20.03.91 |Про організацію Одеського об'єднання          |

|    |        |         |санаторіїв МОЗ УРСР                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|259.|   42   |21.03.91 |Про поліпшення постачання гомеопатичними      |

|    |        |         |лікарськими засобами                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|260.|   47   |27.03.91 |Про зверхнормативне скорочення санітарного    |

|    |        |         |автотранспорту в республіці                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|261.|   49   |28.03.91 |Про перехід НДІ на нові господарські умови    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|262.|   50   |28.03.91 |Про перехід на нові умови фінансування та     |

|    |        |         |господарювання Центрального музею медицини    |

|    |        |         |УРСР                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|263.|   52   |01.04.91 |Про додаток до наказу від 02.12.90 № 182 "Про |

|    |        |         |затвердження базових медичних училищ          |

|    |        |         |Української РСР"                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|264.|   57   |11.04.91 |Про відкриття спеціальності 0404              |

|    |        |         |"Стоматологія" в Шепетівському медучилищі     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|265.|   64   |23.04.91 |Про перехід Київської центральної басейнової  |

|    |        |         |лікарні МОЗ УРСР на новий господарський       |

|    |        |         |механізм                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|266.|   65   |23.04.91 |Про відкриття вечірнього відділення по        |

|    |        |         |підготовці медичних сестер у Львівському      |

|    |        |         |медичному училищі підвищення кваліфікації     |

|    |        |         |середніх медичних та фармацевтичних           |

|    |        |         |працівників                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|267.|   70   |26.04.91 |Про відкриття спеціальності "Акушерська       |

|    |        |         |справа" в Могилів-Подільському медичному      |

|    |        |         |училищі                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|268.|   74   |07.05.91 |Про результати перевірки заходів по           |

|    |        |         |попередженню захворюваності на дифтерію       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|269.|   77   |14.05.91 |Про створення автоматизованої інформаційно-   |

|    |        |         |пошукової системи документів (АІПС) у         |

|    |        |         |центральному архіві МОЗ УРСР                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|270.|   83   |23.05.91 |Про порядок вивчення та впровадження в        |

|    |        |         |практику народних і нетрадиційних методів     |

|    |        |         |профілактики, діагностики і лікування         |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|271.|   89   |06.06.91 |Про переведення науково-дослідних інститутів  |

|    |        |         |в першу категорію по оплаті праці працівників |

|    |        |         |науки                                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|272.|   91   |07.06.91 |Про відкриття спеціальності 0404              |

|    |        |         |"Стоматологія" в Житомирському медичному      |

|    |        |         |училищі                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|273.|   95   |13.06.91 |Про додаткові заходи до переведення установ   |

|    |        |         |охорони здоров'я на нові умови                |

|    |        |         |господарювання                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|274.|  100   |18.06.91 |Про переведення наукових підрозділів          |

|    |        |         |Одеського НДІ гігієни очних хвороб і          |

|    |        |         |тканинної терапії в структуру НІЛУ Київського |

|    |        |         |медінституту                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|275.|  101   |19.06.91 |Про упорядкування збору, зберігання та        |

|    |        |         |транспортування абортної, ретроплацентарної   |

|    |        |         |крові і плаценти в Українській РСР            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|276.|105/144 |20.06.91 |Про заходи щодо поліпшення умов виховання,    |

|    |        |         |навчання та утримання дітей і підлітків, які  |

|    |        |         |мають вади у фізичному або розумовому         |

|    |        |         |розвитку                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|277.|  106   |20.06.91 |Про організацію Республіканського науково-    |

|    |        |         |методичного центру профілактики захворювань,  |

|    |        |         |лікування і реабілітації підлітків            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|278.|  108   |24.06.91 |Про закріплення зуботехнічних відділень       |

|    |        |         |медичних училищ за кафедрами ортопедичної     |

|    |        |         |стоматології медичних інститутів Української  |

|    |        |         |РСР                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|279.|  112   |02.07.91 |Про визнання наказів такими, що втратили      |

|    |        |         |чинність                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|280.|  115   |09.07.91 |Про організацію Республіканського центру      |

|    |        |         |плацентарної терапії вітиліго                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|281.|  117   |11.07.91 |На передачу дитячих санаторіїв в безпосереднє |

|    |        |         |підпорядкування МОЗ УРСР                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|282.|  123   |05.08.91 |Про організацію медико-соціальної експертизи  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|283.|  125   |13.08.91 |Про створення Тимчасової комісії по клінічній |

|    |        |         |хімії з метою забезпечення контролю за якістю |

|    |        |         |продукції                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|284.|  128   |28.08.91 |Про припинення діяльності організацій         |

|    |        |         |політичних партій в апараті Міністерства      |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|285.|  134   |19.09.91 |Про створення центральних науково-дослідних   |

|    |        |         |лабораторій в Івано-Франківському і           |

|    |        |         |Чернівецькому медичних інститутах             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|286.|  136   |26.09.91 |Про утворення в м. Маріуполі цехової          |

|    |        |         |поліклініки у складі Азовської центральної    |

|    |        |         |басейнової лікарні                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|287.|  138   |30.09.91 |Про прийняття у віддання МОЗ України          |

|    |        |         |підприємств, установ та організацій союзного  |

|    |        |         |підпорядкування, що розташовані на території  |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|288.|  139   |01.10.91 |Про передання МОЗ наукових установ союзного   |

|    |        |         |підпорядкування                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|289.|  140   |11.10.91 |Про затвердження показників галузевих         |

|    |        |         |статистичних звітів діяльності установ        |

|    |        |         |охорони здоров'я України в 1991 році          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|290.|141/304 |15.10.91 |Про створення наукового медично-інженерного   |

|    |        |         |центру по розробці та впровадженню            |

|    |        |         |нетрадиційних методів діагностики і           |

|    |        |         |дієтотерапії (НМІЦ) "Натуролог" АН та МОЗ     |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|291.|  143   |17.10.91 |Про створення кабінету нейровегетології       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|292.|  144   |18.10.91 |На додаток до наказу від 02.11.90 № 182 "Про  |

|    |        |         |затвердження базових медичних училищ          |

|    |        |         |Української РСР"                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|293.|  146   |23.10.91 |Про атестацію середніх медичних працівників   |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|294.|  155   |05.11.91 |Про затвердження розрахункових норм           |

|    |        |         |навантаження з основних видів робіт у бюро    |

|    |        |         |судово-медичної експертизи України            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|295.|  156   |05.11.91 |Про організацію Київського центру             |

|    |        |         |діагностики, лікування та профілактики        |

|    |        |         |муковісцидозу                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|296.|  159   |11.11.91 |Про передачу МОЗ України медико-санітарних    |

|    |        |         |частин та санаторно-курортних закладів        |

|    |        |         |союзного підпорядкування                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|297.|  160   |11.11.91 |Про прийняття союзних наукових і науково-     |

|    |        |         |навчальних установ в підпорядкування МОЗ      |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|298.|  161   |12.11.91 |Про затвердження опорних кафедр вузів         |

|    |        |         |Міністерства охорони здоров'я України         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|299.|  163   |15.11.91 |Про реорганізацію філіалу Житомирського       |

|    |        |         |медучилища в м. Новоград-Волинському в        |

|    |        |         |Новоград-Волинське медичне училище в 1992 р.  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|300.|  164   |15.11.91 |Про доповнення до наказів МОЗ України від     |

|    |        |         |30.09.91 № 138 та від 01.10.91 № 139          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|301.|  165   |18.11.91 |Про введення окремого фінансового обліку      |

|    |        |         |Республіканського бюро судово-медичної        |

|    |        |         |експертизи                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|302.|  166   |19.11.91 |Про доповнення до наказу МОЗ України від      |

|    |        |         |06.06.91 № 89 "Про переведення науково-       |

|    |        |         |дослідних інститутів в першу категорію по     |

|    |        |         |оплаті праці працівників науки"               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|303.|  99-о  |20.11.91 |Про створення Державного українського         |

|    |        |         |об'єднання "Політехмед"                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|304.|  168   |21.11.91 |Про подальше удосконалення атестації лікарів  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|305.|  170   |29.11.91 |Про прийняття медико-санітарних частин (МСЧ)  |

|    |        |         |III-го Головного управління МОЗ СРСР в        |

|    |        |         |підпорядкування МОЗ України                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|306.|  173   |05.12.91 |Про стан і заходи щодо поліпшення медичної    |

|    |        |         |допомоги хворим ревматичними хворобами        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|307.|  174   |05.12.91 |Про впровадження системи масового             |

|    |        |         |імунологічного обстеження населення "МН"      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|308.|  175   |05.12.91 |Про перелік медичних показань та порядок      |

|    |        |         |видачі медичних висновків дітям - інвалідам з |

|    |        |         |дитинства віком до 16 років   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|309.|  176   |13.12.91 |Про завершення підготовчої роботи по          |

|    |        |         |переведенню галузі охорони здоров'я на нові   |

|    |        |         |умови господарювання                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|310.|  177   |16.12.91 |Про надання статусу Головного вузу Київському |

|    |        |         |медичному інституту ім. акад. О.О.            |

|    |        |         |Богомольця з питань учбово-методичної роботи  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|311.|  178   |16.12.91 |Про затвердження реєстраційної генетичної     |

|    |        |         |карти, звіту медико-генетичного центру        |

|    |        |         |(консультації), кабінету, інструкції по       |

|    |        |         |звітності медико-генетичних центрів           |

|    |        |         |(консультацій), кабінетів                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|312.|  179   |18.12.91 |Про внутрішньолікарняні спалахи холери в      |

|    |        |         |Херсонській області                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|313.|  180   |18.12.91 |Про передачу Державному українському          |

|    |        |         |об'єднанню "Політехмед" функцій головної в    |

|    |        |         |системі МОЗ України установи в галузі охорони |

|    |        |         |промислової власності                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|314.|  181   |19.12.91 |Про затвердження робочого проекту будівництва |

|    |        |         |виробничої бази ОП "Медтехніка" в м. Одесі    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|315.|  185   |25.12.91 |Про входження Київського регіонального        |

|    |        |         |інженерно-технічного центру (РІТЦ)            |

|    |        |         |"Укрмедсервіс" до складу Українського         |

|    |        |         |державного об'єднання "Політехмед"            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|316.|186/556 |26.12.91 |Про заходи щодо поліпшення медичної допомоги  |

|    |        |         |особам, які доставляються в органи внутрішніх |

|    |        |         |справ та медичні витверезники в стані         |

|    |        |         |сильного сп'яніння                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|317.|  187   |26.12.91 |Про збільшення кількості лікарень, в яких     |

|    |        |         |дозволено вилучення трупних органів для       |

|    |        |         |трансплантації                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|318.|  188   |26.12.91 |Про надання зубопротезної допомоги на         |

|    |        |         |пільгових умовах                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|319.|  192   |27.12.91 |Про використання ліжок Республіканської       |

|    |        |         |алергологічної лікарні МОЗ України            |

|    |        |         |(Закарпатська область, Солотвино)             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|320.|   6    |10.01.92 |Про передачу деяких функцій відділу науки     |

|    |        |         |Головного управління учбових закладів, кадрів |

|    |        |         |і науки                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|321.|   7    |14.01.92 |Про затвердження опорної кафедри              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|322.|   11   |17.01.92 |Про передачу УНЦРМ МОЗ України в подвійне     |

|    |        |         |підпорядкування МОЗ і АН України              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|323.|   12   |20.01.92 |Про вдосконалення ендокринологічної допомоги  |

|    |        |         |дітям та дорослим з патологією щитовидної     |

|    |        |         |залози                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|324.|   13   |22.01.92 |Про перехід Київського інституту              |

|    |        |         |удосконалення лікарів на нові умови           |

|    |        |         |господарювання                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|325.|   18   |27.01.92 |Про створення експериментального              |

|    |        |         |консультативно-оздоровчого відділення в       |

|    |        |         |Українському центрі здоров'я                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|326.| 19/12  |30.01.92 |Про організацію обнародування відомостей про  |

|    |        |         |екологічну, санітарно-гігієнічну обстановку і |

|    |        |         |стан захворюваності населення                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|327.|   24   |04.02.92 |Про подальше удосконалення атестації          |

|    |        |         |провізорів та фармацевтів                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|328.|   26   |10.02.92 |Про дозвіл на медичне застосування нового     |

|    |        |         |лікарського засобу "Ліпін"                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|329.|   31   |21.02.92 |Про атестацію бібліотечних працівників        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|330.|   32   |21.02.92 |Про затвердження Положення про клінічну       |

|    |        |         |лікувально-профілактичну установу             |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|331.|   33   |24.02.92 |Про переведення НДІ в першу категорію по      |

|    |        |         |оплаті праці працівників науки                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|332.|   34   |24.02.92 |Про удосконалення професійної підготовки      |

|    |        |         |керівників системи охорони здоров'я України   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|333.| 105/41 |27.02.92 |Про організацію навчання особового складу     |

|    |        |         |органів і підрозділів внутрішніх справ по     |

|    |        |         |наданню першої долікарської допомоги          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|334.|   44   |09.03.92 |Про порядок забезпечення відомчою літературою |

|    |        |         |медичних бібліотек України                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|335.|   46   |12.03.92 |Про зміну Положення і складу санепідради      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|336.| 47/52  |13.03.92 |Про часткову зміну та доповнення наказу МОЗ   |

|    |        |         |від 04.10.89 № 206/472 "Про утворення         |

|    |        |         |Міжвідомчого наукового центру медичної        |

|    |        |         |генетики"                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|337.|   49   |19.03.92 |Про організацію роботи Фармакологічного та    |

|    |        |         |Фармакопейного комітетів МОЗ України          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|338.|   50   |19.03.92 |Про створення Фармакопейного комітету при МОЗ |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|339.|   54   |02.04.92 |Про поліпшення прийомки, розподілу та         |

|    |        |         |відпуску гуманітарної допомоги з              |

|    |        |         |медикаментами та виробами медичного           |

|    |        |         |призначення                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|340.|   56   |06.04.92 |Про проведення робочих нарад з питання        |

|    |        |         |надзвичайної ситуації з дифтерії              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|341.|   58   |07.04.92 |Про створення Головної організації по         |

|    |        |         |стандартизації, метрології та контролю за     |

|    |        |         |якістю лікарських засобів                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|342.|   61   |10.04.92 |Про затвердження Положення про клінічну       |

|    |        |         |ординатуру                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|343.|   62   |10.04.92 |Про заходи подальшого поліпшення роботи з     |

|    |        |         |метрології та стандартизації  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|344.|   65   |15.04.92 |Про перепрофілювання туберкульозного          |

|    |        |         |санаторію "Зелена гірка" (м. Одеса)           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|345.|   66   |15.04.92 |Про введення на випускних курсах медичних     |

|    |        |         |інститутів загальної субординатури            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|346.|   69   |22.04.92 |Про створення Харківського центру серцево-    |

|    |        |         |судинної хірургії                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|347.|   72   |22.04.92 |Про створення Центру медичної статистики МОЗ  |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|348.|   81   |12.05.92 |Про розвиток та удосконалення                 |

|    |        |         |патологоанатомічної служби в Україні          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|349.|   82   |12.05.92 |Про затвердження проекту будівництва          |

|    |        |         |комплексу Республіканської клінічної лікарні  |

|    |        |         |на 1000 ліжок з консультативною поліклінікою  |

|    |        |         |на 1200 відвідувань за зміну у м. Києві       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|350.|   83   |12.05.92 |Про перехід Харківського інституту            |

|    |        |         |удосконалення лікарів на нові умови           |

|    |        |         |господарювання                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|351.|   84   |13.05.92 |Про створення Українського центру по          |

|    |        |         |профілактиці і боротьбі зі СНІД               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|352.| 85/918 |13.05.92 |Про створення Київського державного центру    |

|    |        |         |спортивної медицини                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|353.| 89/120 |22.05.92 |Про створення Експертної Ради по розгляду     |

|    |        |         |наукових програм по СНІДу                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|354.|   93   |04.06.92 |Про впровадження автоматизованих              |

|    |        |         |інформаційних систем у протитуберкульозній    |

|    |        |         |службі України                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|355.|   95   |09.06.92 |Про організацію Українського науково-         |

|    |        |         |методичного геріатричного реабілітаційного    |

|    |        |         |центру                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|356.|   97   |18.06.92 |Про вдосконалення роботи медичних бібліотек   |

|    |        |         |України                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|357.|  101   |22.06.92 |Про відміну атестації наукових працівників    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|358.|  102   |22.06.92 |Про створення Українського науково-           |

|    |        |         |практичного об'єднання "Медицина -            |

|    |        |         |транспорту" (м. Одеса)                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|359.|  110   |02.07.92 |Про ліквідацію підготовчих відділень при      |

|    |        |         |медичних вузах                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|360.|  114   |13.07.92 |Про подальше удосконалення атестації лікарів, |

|    |        |         |що працюють в медико-соціальній експертизі    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|361.|  115   |13.07.92 |Про затвердження коефіцієнтів забезпечення    |

|    |        |         |лікарськими засобами і предметами медичного   |

|    |        |         |призначення                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|362.|  117   |21.07.92 |Про ліквідацію Київського регіонального       |

|    |        |         |науково-практичного центру екстреної медичної |

|    |        |         |допомоги та створення Київського науково-     |

|    |        |         |практичного об'єднання швидкої медичної       |

|    |        |         |допомоги та медицини катастроф                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|363.|  118   |24.07.92 |Про організацію навчально-виховної            |

|    |        |         |(педагогічної) роботи в санаторіях            |

|    |        |         |туберкульозного та нетуберкульозного профілів |

|    |        |         |для дітей та підлітків шкільного віку         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|364.|  123   |10.08.92 |Про затвердження інструкції по визначенню     |

|    |        |         |районів масового поширення гнусу та інших     |

|    |        |         |небезпечних комах і кліщів                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|365.|  128   |25.08.92 |Про створення координуючої ради по            |

|    |        |         |співробітництву з Всесвітньою Організацією    |

|    |        |         |Охорони Здоров'я                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|366.|  130   |04.09.92 |Про затвердження форм Державної та галузевої  |

|    |        |         |статистичної звітності закладів охорони       |

|    |        |         |здоров'я України              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|367.|  134   |15.09.92 |Про створення Державної інспекції по контролю |

|    |        |         |якості лікарських засобів                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|368.|  135   |15.09.92 |Про створення спеціалізованих                 |

|    |        |         |протиепідемічних бригад                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|369.|  138   |18.09.92 |Про організацію роботи Українського центру по |

|    |        |         |профілактиці і боротьбі зі СНІДом та його     |

|    |        |         |філіалу                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|370.|141/555 |28.09.92 |Про затвердження інструкції по оцінці         |

|    |        |         |ефективності соціально-трудової і медичної    |

|    |        |         |реабілітації хворих хронічним алкоголізмом,   |

|    |        |         |наркоманією в ЛТП, установах по виконанню     |

|    |        |         |покарань МВС України та про порядок           |

|    |        |         |повідомлення про хворого, який пройшов        |

|    |        |         |примусове лікування                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|371.|  143   |30.09.92 |Про затвердження інвестиційних програм і      |

|    |        |         |проектів та проведення державної експертизи   |

|    |        |         |інвестицій                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|372.|  144   |30.09.92 |Про заходи по доопрацюванню проекту Закону    |

|    |        |         |України "Про медичне страхування населення"   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|373.|  145   |01.10.92 |Про внесення часткових змін до наказів МОЗ    |

|    |        |         |УРСР від 07.09.67 № 468 та від 16.03.73 N     |

|    |        |         |121                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|374.|  151   |19.10.92 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |19.06.92 № 98                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|375.|  163   |13.11.92 |Про укладання договорів на лікарські засоби   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|376.|  166   |23.11.92 |Про порядок продажу населенню медичної        |

|    |        |         |техніки першої необхідності                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|377.| 169/14 |27.11.92 |Про заходи профілактики трихінельозу та       |

|    |        |         |ліквідації його осередків                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|378.|  171   |27.11.92 |Про удосконалення сексологічної та            |

|    |        |         |андрологічної допомоги населенню України      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|379.|  172   |30.11.92 |Доповнення до наказу МОЗ України від 04.02.92 |

|    |        |         |№ 24 "Про подальше удосконалення атестації    |

|    |        |         |провізорів та фармацевтів"                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|380.|  175   |03.12.92 |Про створення оперативної групи по            |

|    |        |         |забезпеченню імунобіологічними препаратами    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|381.|  177   |03.12.92 |Про організацію відділення реабілітації в     |

|    |        |         |дитячому санаторії ім. Крупської (м. Одеса)   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|382.|  178   |07.12.92 |Про введення оперативної звітності про        |

|    |        |         |захворюваність на венеричні хвороби та        |

|    |        |         |профілактичні заходи          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|383.|  183   |14.12.92 |Про режим роботи з патогенними організмами    |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|384.|  184   |15.12.92 |Про створення і склад експертно-методичної    |

|    |        |         |комісії з інформатики та кібернетики України  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|385.|  185   |15.12.92 |Про створення базової метрологічної           |

|    |        |         |лабораторії по перевірці та ремонту           |

|    |        |         |дозиметричних, радіометричних та              |

|    |        |         |спектрометричних засобів вимірювання МОЗ      |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|386.|  186   |18.12.92 |Про затвердження переліку медичних і          |

|    |        |         |фармацевтичних установ і організацій, їх      |

|    |        |         |підрозділів, працівники яких за визначеними   |

|    |        |         |посадами підлягають державному обов'язковому  |

|    |        |         |особистому страхуванню на випадок інфікування |

|    |        |         |вірусом імунодефіциту людини                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|387.|  187   |21.12.92 |Про затвердження табелів оснащення м'яким     |

|    |        |         |інвентарем лікарень, диспансерів, пологових   |

|    |        |         |будинків, МСЧ, поліклінік, амбулаторій        |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|388.|  188   |21.12.92 |Про норми оснащення установ охорони здоров'я  |

|    |        |         |санітарним автотранспортом та про режим його  |

|    |        |         |роботи                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|389.|  189   |22.12.92 |Про приведення у відповідність із Законом     |

|    |        |         |України "Про приватизацію майна державних     |

|    |        |         |підприємств" майнових договорів, пов'язаних   |

|    |        |         |із зміною форм власності                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|390.|  192   |24.12.92 |Про призначення Головної організації по       |

|    |        |         |стандартизації, метрології та сертифікації    |

|    |        |         |лікарських засобів                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|391.|  193   |25.12.92 |Про введення Державної статистичної звітності |

|    |        |         |№ 23-тн "Звіт про причини тимчасової          |

|    |        |         |непрацездатності"                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|392.|  194   |25.12.92 |Про внесення доповнення номенклатури          |

|    |        |         |спеціальностей середніх медичних працівників  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|393.|   196  |28.12.92 |Про організацію та удосконалення              |

|    |        |         |офтальмологічної допомоги населенню України   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|394.|   197  |28.12.92 |Про введення в дію нормативних документів з   |

|    |        |         |питань експлуатації медичної техніки          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|395.|   198  |28.12.92 |Про заходи щодо подальшого вдосконалення      |

|    |        |         |медичної допомоги і медико-соціальної         |

|    |        |         |експертизи при захворюваннях вуха, горла і    |

|    |        |         |носа                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|396.|   202  |29.12.92 |Про організацію санаторно-курортного          |

|    |        |         |лікування дітей               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|397.|   204  |29.12.92 |Про організацію лабораторної діагностики      |

|    |        |         |сифілісу в Україні            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|398.|   205  |30.12.92 |Про передачу повноважень Державному           |

|    |        |         |українському об'єднанню "Політехмед" по       |

|    |        |         |управлінню майном фірм, підприємств і         |

|    |        |         |організацій, що є у загальнодержавній         |

|    |        |         |власності                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|399.|   206  |30.12.92 |Про заходи щодо поліпшення організації та     |

|    |        |         |підвищення якості кардіологічної допомоги     |

|    |        |         |населенню України             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|400.|   207  |30.12.92 |Про організацію дерматовенерологічної         |

|    |        |         |допомоги населенню України    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|401.|   208  |30.12.92 |Про заходи подальшого покращання і розвитку   |

|    |        |         |онкологічної допомоги населенню               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|402.|   210  |31.12.92 |Про організацію науково-практичного           |

|    |        |         |об'єднання "Реабілітація" МОЗ України в м.    |

|    |        |         |Ужгород Закарпатської області                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|403.|   211  |31.12.92 |Про удосконалення лікарсько-фізкультурної     |

|    |        |         |служби                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|404.|    1   |04.01.93 |Про вдосконалення порядку здійснення          |

|    |        |         |службових відряджень за кордон                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|405.|    2   |04.01.93 |Про створення відділу санітарно-              |

|    |        |         |епідеміологічної статистики                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|406.|    3   |05.01.93 |Про створення Державної лабораторії з аналізу |

|    |        |         |якості лікарських засобів                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|407.|    8   |15.01.93 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |19.10.92 № 152                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|408.|    11  |21.01.93 |Про затвердження облікового медичного         |

|    |        |         |документа "Довідка медичного закладу" для     |

|    |        |         |додаткової допомоги матерям при народженні    |

|    |        |         |дитини                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|409.|    13  |22.01.93 |На додаток до наказу № 175 від 03.12.92 "Про  |

|    |        |         |створення оперативної групи по забезпеченню   |

|    |        |         |імунобіологічними препаратами"                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|410.|    17  |29.01.93 |Про державну реєстрацію нормативних актів     |

|    |        |         |міністерств                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|411.|    19  |03.02.93 |Про створення комісії з верифікації діагнозу  |

|    |        |         |"Променева хвороба"                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|412.|    21  |08.02.93 |Про порядок розгляду і затвердження НТД та    |

|    |        |         |проведення випробувань виробів медичної       |

|    |        |         |техніки                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|413.|    22  |09.02.93 |Про часткові зміни наказу МОЗ України від     |

|    |        |         |29.07.92 № 120                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|414.|    23  |09.02.93 |Про удосконалення діяльності медичних         |

|    |        |         |консультативно-діагностичних центрів та       |

|    |        |         |подальший розвиток діагностичних служб        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|415.|    25  |12.02.93 |Про переведення науково-дослідних лабораторій |

|    |        |         |навчальних закладів в першу категорію оплати  |

|    |        |         |праці працівників науки                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|416.|    26  |12.02.93 |Про доповнення до наказу від 21.12.92 № 187   |

|    |        |         |"Про затвердження табелів, оснащення м'яким   |

|    |        |         |інвентарем лікарень, диспансерів, пологових   |

|    |        |         |будинків, медико-санітарних частин,           |

|    |        |         |поліклінік, амбулаторій"                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|417.|    28  |15.02.93 |Про заходи на виконання Декрету КМ України    |

|    |        |         |"Про управління майном, що є у                |

|    |        |         |загальнодержавній власності"                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|418.|    29  |15.02.93 |Про організацію багатопрофільного санаторію   |

|    |        |         |ім. В.П.Чкалова (м. Одеса)                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|419.|    31  |16.02.93 |Про введення в дію ГСТ 42 У-1-92 "Порядок     |

|    |        |         |розробки, узгодження та затвердження НТД на   |

|    |        |         |лікарські засоби та лікарську рослинну        |

|    |        |         |сировину"                                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|420.|    34  |22.02.93 |Про організацію підготовки резервів керівних  |

|    |        |         |кадрів закладів охорони здоров'я України      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|421.|    36  |02.03.93 |Про доповнення до наказу МОЗ України від      |

|    |        |         |18.12.92 № 186 "Про затвердження переліку     |

|    |        |         |медичних і фармацевтичних установ і           |

|    |        |         |організацій, їх підрозділів, працівники яких  |

|    |        |         |за визначеними посадами підлягають державному |

|    |        |         |обов'язковому особистому страхуванню на       |

|    |        |         |випадок інфікування вірусом імунодефіциту     |

|    |        |         |людини"                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|422.|    38  |05.03.93 |Про попередні заходи щодо реорганізації       |

|    |        |         |лабораторної служби в Україні                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|423.|    39  |05.03.93 |Про створення Інституту підвищення            |

|    |        |         |кваліфікації спеціалістів фармації            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|424.|    43  |12.03.93 |Про внесення доповнень до наказу МОЗ України  |

|    |        |         |від 24.02.92 № 34 "Про удосконалення          |

|    |        |         |професійної підготовки керівників системи     |

|    |        |         |охорони здоров'я України"                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|425.|    44  |16.03.93 |Про організацію зберігання в аптечних         |

|    |        |         |установах різних груп лікарських засобів та   |

|    |        |         |виробів медичного призначення |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|426.|    46  |16.03.93 |Про атестацію організацій та установ на право |

|    |        |         |проведення токсико-гігієнічних досліджень     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|427.|    48  |17.03.93 |Про порядок направлення на стажування лікарів |

|    |        |         |і їх наступного допуску до лікарської         |

|    |        |         |діяльності                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|428.|    54  |23.03.93 |Про затвердження Переліку робіт, на яких      |

|    |        |         |встановлюються доплати за несприятливі умови  |

|    |        |         |праці працівникам організацій та установ      |

|    |        |         |медичної освіти України          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|429.|    58  |26.03.93 |Про статус Українського центру здоров'я       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|430.|    59  |26.03.93 |Про коефіцієнти забезпечення лікарськими      |

|    |        |         |засобами і виробами медичного призначення     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|431.|    62  |29.03.93 |Про доповнення до наказу МОЗ України від      |

|    |        |         |29.11.91 № 170 "Про прийняття медично-        |

|    |        |         |санітарних частин III ГУ МОЗ СРСР у           |

|    |        |         |підпорядкування МОЗ України"                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|432.|    68  |07.04.93 |Про схеми посад і професій працівників        |

|    |        |         |науково-дослідних установ і організацій МОЗ   |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|433.|    71  |08.04.93 |Про надання обласним контрольно-аналітичним   |

|    |        |         |лабораторіям функцій щодо здійснення          |

|    |        |         |державного контролю                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|434.|    75  |09.04.93 |Про порядок розробки, впровадження та         |

|    |        |         |застосування дезінфекційних засобів           |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|435.|    77  |14.04.93 |Про стан та заходи подальшого розвитку        |

|    |        |         |медично-генетичної допомоги в Україні         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|436.|    81  |16.04.93 |Про організацію Українського науково-         |

|    |        |         |практичного та організаційно-методичного      |

|    |        |         |об'єднання інтенсивних методів лікування      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|437.|    83  |19.04.93 |Про внесення змін до наказу № 30 від 16.02.93 |

|    |        |         |у п. 1                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|438.|    84  |20.04.93 |Про створення Комітету по контролю            |

|    |        |         |наркотиків                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|439.|    86  |20.04.93 |Про організацію факультету підготовки         |

|    |        |         |медичних сестер при Дніпропетровському        |

|    |        |         |медінституті                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|440.|    90  |22.04.93 |Про номенклатуру посад МОЗ України та порядок |

|    |        |         |призначення та звільнення працівників цієї    |

|    |        |         |номенклатури                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|441.|    91  |27.04.93 |Про внесення доповнення до наказу МОЗ УРСР    |

|    |        |         |від 08.02.85 р. № 52 "Про затвердження        |

|    |        |         |переліку хронічних захворювань, при яких      |

|    |        |         |особи, що хворіють на тяжкі форми деяких      |

|    |        |         |хронічних захворювань, не можуть проживати в  |

|    |        |         |комунальній квартирі або в одній кімнаті з    |

|    |        |         |членами своєї сім'ї"              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|442.|    93  |30.04.93 |Про реформацію НВП НІЦ та СКТБ МОЗ України    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|443.|    95  |03.05.93 |Про затвердження Тимчасового положення про    |

|    |        |         |підвищення кваліфікації викладачів вищих      |

|    |        |         |медичних і фармацевтичних навчальних          |

|    |        |         |закладів, інститутів удосконалення лікарів    |

|    |        |         |України                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|444.|    97  |05.05.93 |Про удосконалення консультативної допомоги    |

|    |        |         |дітям і матерям в Україні                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|445.|   100  |07.05.93 |Про заснування Експертної комісії по          |

|    |        |         |закупівлі зарубіжних лікарських засобів       |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|446.| 105/307|10.05.93 |Про порядок обліку випадків звернення до      |

|    |        |         |медичних установ і міськрайлінорганів         |

|    |        |         |внутрішніх справ громадян з тілесними         |

|    |        |         |ушкодженнями кримінального характеру          |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|447.|   103  |12.05.93 |Про реалізацію Національної програми          |

|    |        |         |імунопрофілактики населення на 1993 - 2000    |

|    |        |         |роки                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|448.|   104  |14.05.93 |Про введення в дію нових навчальних планів    |

|    |        |         |підготовки медичних спеціалістів I та II      |

|    |        |         |рівнів акредитації                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|449.|   107  |18.05.93 |Про організацію трансплантації нирки в        |

|    |        |         |Україні на етапі реорганізації медичної       |

|    |        |         |служби                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|450.|   108  |18.05.93 |Про комп'ютерну програму "Кадри медичних      |

|    |        |         |вузів та інститутів удосконалення лікарів"    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|451.|   116  |26.05.93 |Про застосування контрактної форми наймання   |

|    |        |         |на роботу ректора медичного (фармацевтичного) |

|    |        |         |вузу, інституту удосконалення лікарів,        |

|    |        |         |директора науково-дослідної установи          |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|452.|   121  |28.05.93 |Про клінічні кафедри та курси |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|453.|   124  |01.06.93 |Про організацію відділень реабілітації в      |

|    |        |         |дитячих санаторіях "Орлятко" та ім. Н. К.     |

|    |        |         |Крупської (м. Євпаторія)                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|454.|   125  |01.06.93 |Про приватизацію Державного житлового фонду   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|455.|   126  |02.06.93 |Про створення державного підприємства         |

|    |        |         |"Укрвакцина"                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|456.|   127  |03.06.93 |Про організацію відділень (центрів) хірургії  |

|    |        |         |одного дня                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|457.|   130  |09.06.93 |Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ   |

|    |        |         |України від 21.11.91 № 168 "Про подальше      |

|    |        |         |удосконалення атестації лікарів" |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|458.|   134  |09.06.93 |Про поширення та удосконалення методу         |

|    |        |         |баротерапії в Україні          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|459.|   139  |14.06.93 |Про затвердження Інструкції по санітарно-     |

|    |        |         |протиепідемічному режиму аптек   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|460.| 140/160|14.06.93 |Про затвердження Настанови про медико-        |

|    |        |         |санітарне забезпечення осіб, які утримуються  |

|    |        |         |в слідчих ізоляторах та установах виконання   |

|    |        |         |покарань МВС України             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|461.|   141  |16.06.93 |Про затвердження статистичних форм            |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|462.|   144  |22.06.93 |Про затвердження форм державної статистичної  |

|    |        |         |звітності закладів охорони здоров'я України   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|463.|   145  |22.06.93 |Про проведення експерименту по реалізації     |

|    |        |         |Комплексної програми лікування і реабілітації |

|    |        |         |хворих на наркоманію                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|464.|   146  |25.06.93 |Про надання спеціального дозволу МОЗ України  |

|    |        |         |особам без спеціальної освіти на діяльність у |

|    |        |         |галузі народної та нетрадиційної медицини     |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|465.| 150/382|30.06.93 |Про утворення технічного комітету з           |

|    |  /93   |         |стандартизації "Медична техніка"              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|466.|   155  |06.07.93 |Про затвердження статистичних форм            |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|467.|   156  |07.07.93 |Про затвердження санітарно-гігієнічних норм і |

|    |        |         |правил                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|468.|   157  |09.07.93 |Про впровадження підготовки магістрів         |

|    |        |         |медицини у медичних вищих навчальних          |

|    |        |         |закладах                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|469.|   165  |21.07.93 |Про підготовку протоколів досліджень          |

|    |        |         |майбутньої міжнародної програми в межах       |

|    |        |         |Американсько-Російсько-Української угоди      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|470.|   166  |22.07.93 |Про подальше удосконалення системи            |

|    |        |         |післядипломної підготовки лікарів             |

|    |        |         |(провізорів)                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|471.|   172  |02.08.93 |Про виконання постанови КМУ від 19.08.92 N    |

|    |        |         |490                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|472.|   173  |03.08.93 |Про Правила відшкодування власником           |

|    |        |         |підприємства, установи і організації або      |

|    |        |         |уповноваженим органом шкоди, заподіяної       |

|    |        |         |працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним |

|    |        |         |з виконанням ним трудових обов'язків          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|473.|   175  |03.08.93 |Про підготовку кадрів згідно Національної     |

|    |        |         |програми імунопрофілактики населення на 1993  |

|    |        |         |- 2000 роки                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|474.|   178  |05.08.93 |Про організацію науково-дослідної медико-     |

|    |        |         |технічної групи                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|475.|   184  |16.08.93 |Про першочергові заходи у боротьбі з          |

|    |        |         |дифтерійною інфекцією в Україні               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|476.|   186  |18.08.93 |Про заходи щодо подальшого удосконалення      |

|    |        |         |якості медичної допомоги дітям із             |

|    |        |         |захворюваннями системи крові                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|477.|   188  |18.08.93 |Про дозвіл медичного застосування             |

|    |        |         |антисептичного лікувального засобу            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|478.|   191  |26.08.93 |Про удосконалення медичної допомоги хворим    |

|    |        |         |пульмонологічного профілю                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|479.|   197  |07.09.93 |Про затвердження Інструкції по приготуванню в |

|    |        |         |аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним |

|    |        |         |середовищем                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|480.|   198  |07.09.93 |Про підвищення кваліфікації молодших          |

|    |        |         |спеціалістів з медичною та фармацевтичною     |

|    |        |         |освітою                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|481.|   200  |09.09.93 |Про виконання постанови КМ України № 667 від  |

|    |        |         |21.08.93 з метою удосконалення державної      |

|    |        |         |системи управління медичною та                |

|    |        |         |мікробіологічною промисловостями              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|482.|   202  |09.09.93 |Про організацію Українського науково-         |

|    |        |         |практичного та організаційно-методичного      |

|    |        |         |центру кріохірургічних методів лікування      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|483.|205/269/|15.09.93 |Про створення в м. Києві Міжгалузевого        |

|    | 85/63  |         |науково-виробничого фітоцентру                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|484.|   206  |15.09.93 |Про перегляд первинної медичної облікової     |

|    |        |         |документації                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|485.|   208  |20.09.93 |Про затвердження тимчасових кваліфікаційних   |

|    |        |         |характеристик лікарів-спеціалістів            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|486.|   209  |24.09.93 |Про створення координаційної науково-         |

|    |        |         |методичної ради з післядипломної освіти       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|487.|   214  |11.10.93 |Про удосконалення неврологічної допомоги      |

|    |        |         |дітям в Україні               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|488.|   215  |11.10.93 |Про створення національної статистики, та     |

|    |        |         |переходу на міжнародну систему обліку         |

|    |        |         |статистики                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|489.|   216  |20.10.93 |Про вдосконалення структури положень та       |

|    |        |         |фінансування Фармакологічного та              |

|    |        |         |Фармакопейного комітетів МОЗ України          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|490.|   217  |21.10.93 |Про порядок наймання та звільнення викладачів |

|    |        |         |закладів освіти, що є у загальнодержавній     |

|    |        |         |власності, підпорядкованих МОЗ України        |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|491.|   218  |21.10.93 |Про затвердження облікових статистичних форм  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|492.|   221  |22.10.93 |Про заходи щодо вдосконалення урологічної     |

|    |        |         |допомоги дітям України        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|493.|   223  |22.10.93 |Про збір, знезараження та здачу використаних  |

|    |        |         |медичних виробів одноразового застосування із |

|    |        |         |пластичних мас                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|494.|   226  |05.11.93 |Про припинення дії наказу МОЗ України № 82    |

|    |        |         |від 16.04.93 щодо медичного застосування      |

|    |        |         |препарату "Карбовіт"                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|495.|   227  |15.11.93 |Заходи щодо удосконалення статистичної        |

|    |        |         |інформації про медичну допомогу дітям і       |

|    |        |         |матерям                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|496.|   229  |23.11.93 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |обчислення заробітної плати працівників       |

|    |        |         |закладів охорони здоров'я та соціального      |

|    |        |         |захисту населення                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|497.|   231  |26.11.93 |Про виконання постанови КМУ від 20.08.93 N    |

|    |        |         |663                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|498.|   241  |10.12.93 |Про затвердження Граничних норм підіймання і  |

|    |        |         |переміщення важких речей жінками |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|499.|   243  |15.12.93 |Про організацію і удосконалення               |

|    |        |         |ревматологічної допомоги населенню України    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|500.|   246  |21.12.93 |Про удосконалення заходів профілактики        |

|    |        |         |епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|501.|   251  |23.12.93 |Про реалізацію Національної програми          |

|    |        |         |імунопрофілактики населення на 1993 - 2000    |

|    |        |         |роки                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|502.|   252  |23.12.93 |Про заходи посилення державного контролю за   |

|    |        |         |якістю препаратів крові, кровозамінників і    |

|    |        |         |консервуючих розчинів, що виготовляються      |

|    |        |         |установами служби крові України               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|503.|   253  |23.12.93 |Про введення в дію РД 42 У-003-93             |

|    |        |         |"Інструкція. Контроль лікарських засобів для  |

|    |        |         |парентерального застосування на механічні     |

|    |        |         |включення"                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|504.|   256  |29.12.93 |Про затвердження Переліку важких робіт та     |

|    |        |         |робіт із шкідливими і небезпечними умовами    |

|    |        |         |праці, на яких забороняється застосування     |

|    |        |         |праці жінок                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|505.|   257  |29.12.93 |Про введення в дію ГСТУ 42-3-93 "Лікарські    |

|    |        |         |засоби. Порядок встановлення терміну          |

|    |        |         |придатності"                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|506.|   258  |30.12.93 |Про затвердження Положення про факультет      |

|    |        |         |(відділення) підвищення кваліфікації          |

|    |        |         |викладачів вищих медичних фармацевтичних      |

|    |        |         |навчальних закладів та інститутів             |

|    |        |         |удосконалення лікарів України    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|507.|   259  |30.12.93 |Про вдосконалення структури управління        |

|    |        |         |Львівського обласного підприємства            |

|    |        |         |"Медтехніка"                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|508.|   260  |30.12.93 |Про організацію і вдосконалення               |

|    |        |         |фізіотерапевтичної допомоги населенню         |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|509.|    5   |13.01.94 |Про введення в дію ГСТ 42У-4-93 "Прес-        |

|    |        |         |інструмент для пресування таблеток медичного  |

|    |        |         |призначення. Формуюча частина. Загальні       |

|    |        |         |технічні вимоги"                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|510.|    6   |13.01.94 |Про районування території України по          |

|    |        |         |підвищенню кваліфікації лікарів               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|511.|    8   |18.01.94 |Про структурні зміни в епідеміологічній       |

|    |        |         |службі МОЗ України                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|512.|    16  |31.01.94 |Про своєчасне інформування Уряду про          |

|    |        |         |надзвичайні ситуації                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|513.|    17  |31.01.94 |Про внесення змін до номенклатури посад МОЗ   |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|514.|    18  |04.02.94 |Про впорядкування відбору хворих дітей для    |

|    |        |         |лікування в Республіці Куба                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|515.|    20  |04.02.94 |Про затвердження штатних нормативів медичного |

|    |        |         |і педагогічного персоналу судово-             |

|    |        |         |психологічних експертних комісій і відділень  |

|    |        |         |примусового лікування         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|516.|    22  |07.02.94 |Про заходи щодо удосконалення та розвитку     |

|    |        |         |спеціальної допомоги дітям з                  |

|    |        |         |гастроентеритними захворюваннями              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|517.|    23  |09.02.94 |Про призначення координаційної групи з питань |

|    |        |         |координації міжнародного співробітництва      |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|518.|  24/39 |14.02.94 |Про вдосконалення роботи дитячої              |

|    |        |         |офтальмологічної служби                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|519.|    25  |15.02.94 |Про внесення змін до наказу МОЗ України від   |

|    |        |         |31.01.94 № 17 "Про внесення змін до           |

|    |        |         |номенклатури посад МОЗ України"               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|520.|  77/26 |18.02.94 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |проведення переогляду засуджених інвалідів    |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|521.|    28  |21.02.94 |Про введення відомчої сертифікації            |

|    |        |         |інформаційної технології в галузі охорони     |

|    |        |         |здоров'я та в національному реєстрі осіб, які |

|    |        |         |постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС          |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|522.|    36  |15.03.94 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |видачі ЛКК психіатричних, психоневрологічних  |

|    |        |         |та наркозакладів довідок про можливість       |

|    |        |         |громадянам володіти вогнепальною зброєю та    |

|    |        |         |здійснювати роботи, пов'язані з нею і         |

|    |        |         |вибуховими матеріалами, та зразка такої       |

|    |        |         |справки                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|523.|    37  |21.03.94 |Про створення факультету післядипломної       |

|    |        |         |підготовки лікарів медико-профілактичного     |

|    |        |         |профілю                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|524.|    38  |28.03.94 |Про організацію та проведення заходів по      |

|    |        |         |боротьбі з педикульозом       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|525.|    39  |29.03.94 |Про внесення змін до зразка бланка трудової   |

|    |        |         |книжки                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|526.|    40  |30.03.94 |Про внесення доповнень до наказу МОЗ від      |

|    |        |         |18.01.94 № 8 "Про структурні зміни в          |

|    |        |         |санепідслужбі МОЗ України"                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|527.|    41  |30.03.94 |Про регламентацію ортопедо-травматологічної   |

|    |        |         |служби в Україні              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|528.|    42  |30.03.94 |Про виконання постанови Кабінету Міністрів    |

|    |        |         |України від 08.02.94 № 66 "Про додаткові      |

|    |        |         |соціальні гарантії для малозабезпечених сімей |

|    |        |         |з хворими дітьми та з дітьми першого і        |

|    |        |         |другого року життя"              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|529.|    43  |30.03.94 |Про вдосконалення нефрологічної допомоги      |

|    |        |         |дітям України                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|530.|    44  |30.03.94 |Про виконання постанови КМУ від 03.03.94 N    |

|    |        |         |148 "Про створення Інституту здоров'я ім.     |

|    |        |         |Л.І.Медведя"                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|531.|    45  |31.03.94 |Про затвердження Положення про порядок        |

|    |        |         |проведення медичних оглядів працівників       |

|    |        |         |певних категорій                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|532.|    46  |31.03.94 |Про затвердження Переліку важких робіт і      |

|    |        |         |робіт із шкідливими і небезпечними умовами    |

|    |        |         |праці, на яких забороняється застосування     |

|    |        |         |праці неповнолітніх              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|533.|    48  |04.04.94 |Про затвердження Переліку закладів охорони    |

|    |        |         |здоров'я та посад, робота на яких дає право   |

|    |        |         |на чергування вдома                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|534.|    50  |06.04.94 |Про створення проблемних науково-дослідних    |

|    |        |         |лабораторій з питань додипломної і            |

|    |        |         |післядипломної підготовки лікарів             |

|    |        |         |(провізорів)                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|535.|    57  |20.04.94 |Про організацію на базі дитячого санаторію    |

|    |        |         |МОЗ України "Ходжибей" Українського центру    |

|    |        |         |санаторно-курортної реабілітації дітей з      |

|    |        |         |органічними ураженнями нервової системи       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|536.|    58  |21.04.94 |Про впорядкування застосування контрактної    |

|    |        |         |форми трудового договору                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|537.|    59  |21.04.94 |Про удосконалення хірургічної допомоги дітям  |

|    |        |         |в Україні                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|538.|    67  |12.05.94 |Про передачу архівних документів установ,     |

|    |        |         |закладів та підприємств системи МОЗ України,  |

|    |        |         |що реорганізуються або ліквідуються           |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|539.|    72  |17.05.94 |Про дозвіл на застосування у медичній         |

|    |        |         |практиці нових вітчизняних медичних виробів   |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|540.|    73  |18.05.94 |Про затвердження Положення про проведення     |

|    |        |         |іспитів на передатестаційних циклах           |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|541.|    74  |18.05.94 |Про відміну наказів                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|542.|    78  |25.05.94 |Про затвердження форм державної статистичної  |

|    |        |         |звітності закладів охорони здоров'я України   |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|543.|    80  |26.05.94 |Про створення Координаційного центру          |

|    |        |         |трансплантації органів, тканин та клітин      |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|544.|    86  |31.05.94 |Про зміни до навчального плану 1992 р. за     |

|    |        |         |спеціальністю "Лікувальна справа"             |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|545.|    87  |31.05.94 |Про підготовку до національного навчання      |

|    |        |         |цивільної оборони України                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|546.|    89  |02.06.94 |Про поширення дії наказу № 83 від 23.05.91    |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|547.|    96  |09.06.94 |Про реорганізацію вищих медичних навчальних   |

|    |        |         |закладів                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|548.|   104  |20.06.94 |Про затвердження Положення про первинну       |

|    |        |         |спеціалізацію (інтернатуру) випускників       |

|    |        |         |медичних (фармацевтичних) вищих навчальних    |

|    |        |         |закладів України                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|549.|   106  |20.06.94 |Про обстеження донорів на гепатит C           |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|550.|   107  |20.06.94 |Про передачу установ і закладів санітарно-    |

|    |        |         |епідеміологічної служби у підпорядкування МОЗ |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|551.|   108  |23.06.94 |Про затвердження баз повторного підвищення    |

|    |        |         |кваліфікації викладачів                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|552.|   111  |28.06.94 |Про затвердження Порядку штучного переривання |

|    |        |         |вагітності ( z0459-95, z0460-95 )             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|553.|   112  |28.06.94 |Про виконання постанови КМ України від        |

|    |        |         |05.04.94 р. № 226 "Про поліпшення виховання,  |

|    |        |         |навчання, соціального захисту та              |

|    |        |         |матеріального забезпечення дітей-сиріт і      |

|    |        |         |дітей, які залишились без піклування          |

|    |        |         |батьків"                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|554.|   116  |30.06.94 |Про розробку та перегляд нормативних актів з  |

|    |        |         |охорони праці                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|555.|   117  |30.06.94 |Про порядок виписування рецептів та відпуску  |

|    |        |         |лікарських засобів і виробів медичного        |

|    |        |         |призначення                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|556.|   119  |04.07.94 |Про затвердження Інструкції про організацію   |

|    |        |         |та проведення практики студентів медичних і   |

|    |        |         |фармацевтичних училищ (коледжів)              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|557.|   120  |04.07.94 |Про дозвіл на застосування у медичній         |

|    |        |         |практиці нових вітчизняних медичних виробів   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|558.|   121  |06.07.94 |Про застосування методів стерилізації         |

|    |        |         |громадян                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|559.|   122  |07.07.94 |Про дозвіл до медичного застосування          |

|    |        |         |діагностичних реагентів                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|560.|   125  |18.07.94 |Про затвердження галузевої статистичної       |

|    |        |         |форми                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|561.|   127  |20.07.94 |На забезпечення СМСЧ МОЗ України              |

|    |        |         |медикаментами, виробами медичного             |

|    |        |         |призначення, обладнанням та іншими технічними |

|    |        |         |засобами                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|562.|   131  |29.07.94 |Про службу безпеки дорожнього руху МОЗ        |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|563.|   133  |04.08.94 |Про затвердження тимчасових облікових         |

|    |        |         |статистичних форм                             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|564.|   137  |18.08.94 |Про доплати за несприятливі умови праці       |

|    |        |         |робітникам, спеціалістам і службовцям         |

|    |        |         |закладів охорони здоров'я України |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|565.|   141  |18.08.94 |Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ   |

|    |        |         |України № 195 від 25.12.92                    |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|566.|   147  |02.09.94 |Про надання автономії вищим навчальним        |

|    |        |         |закладам                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|567.| 149/250|07.09.94 |Про затвердження Міжвідомчої інструкції про   |

|    |        |         |організацію роботи та комплектуванню          |

|    |        |         |дошкільних виховних закладів компенсуючого    |

|    |        |         |типу                                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|568.|   251  |08.09.94 |Про доповнення до Переліку закладів охорони   |

|    |        |         |здоров'я та посад, робота на яких дає право   |

|    |        |         |на чергування вдома                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|569.|   258  |19.09.94 |Про створення фондів охорони праці            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|570.|   262  |23.09.94 |б/н... у зв'язку з погіршенням                |

|    |        |         |епідеміологічної ситуації на захворювання     |

|    |        |         |холерою                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|571.| 263/121|23.09.94 |Про затвердження Переліку робіт, де є потреби |

|    |        |         |у професійному доборі            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|572.|   267  |30.09.94 |Про надзвичайну ситуацію з чуми та необхідні  |

|    |        |         |протиепідемічні заходи        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|573.|   268  |30.09.94 |Про службу охорони праці системи Міністерства |

|    |        |         |охорони здоров'я України                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|574.|   274  |13.10.94 |Про термінові заходи щодо покращання          |

|    |        |         |підготовки медичних кадрів з питань особливо  |

|    |        |         |небезпечних інфекцій                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|575.|   276  |14.10.94 |Про удосконалення логопедичної допомоги дітям |

|    |        |         |в лікувально-профілактичних закладах          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|576.|   278  |17.10.94 |Про порядок оплати праці та виплати по        |

|    |        |         |службових відрядженнях працівникам, що        |

|    |        |         |направляються для ліквідації вогнищ холери    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|577.| 287/316|10.11.94 |Про затвердження Інструкції про медичне       |

|    |        |         |обстеження дітей і підлітків, які             |

|    |        |         |направляються до спеціальних загальноосвітніх |

|    |        |         |шкіл та спеціальних професійних училищ для    |

|    |        |         |дітей і підлітків, які потребують особливих   |

|    |        |         |умов виховання                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|578.|   288  |11.11.94 |Про регламентацію діяльності опікової служби  |

|    |        |         |в Україні                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|579.|   289  |15.11.94 |Про навчання, інструктаж і перевірку знань    |

|    |        |         |працівників охорони здоров'я з питань охорони |

|    |        |         |праці                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|580.|   293  |18.11.94 |Про передачу матеріалів АДІС "Здоров'я"       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|581.|   295  |24.11.94 |Про заходи щодо поліпшення організації та     |

|    |        |         |підвищення якості нейрохірургічної допомоги   |

|    |        |         |населенню України             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|582.|   297  |01.12.94 |Про проведення підготовки лікарів в           |

|    |        |         |інтернатурі з онкології                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|583.|   298  |02.12.94 |Про внесення доповнень до переліку населених  |

|    |        |         |пунктів, неблагополучних в епідемічному       |

|    |        |         |відношенні стосовно холери                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|584.|   300  |02.12.94 |Про створення Патологоанатомічного центру     |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|585.|   303  |12.12.94 |Про затвердження Положення про філіали        |

|    |        |         |медичних (фармацевтичних) вищих навчальних    |

|    |        |         |закладів та інститутів удосконалення лікарів  |

|    |        |         |з післядипломної підготовки (інтернатури)     |

|    |        |         |випускників медичних (фармацевтичних) вищих   |

|    |        |         |навчальних закладів                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|586.|  305/46|15.12.94 |Про затвердження Переліку психічних           |

|    |        |         |захворювань, при наявності яких громадянин не |

|    |        |         |може бути допущений до державної таємниці     |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|587.|   307  |16.12.94 |Про Український науково-практичний центр      |

|    |        |         |ендокринної хірургії, трансплантації          |

|    |        |         |ендокринних органів і тканин                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|588.|   308  |22.12.94 |Про надання автономії інститутам              |

|    |        |         |удосконалення лікарів                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|589.|   309  |22.12.94 |Про реорганізацію вищих медичних навчальних   |

|    |        |         |закладів                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|590.|   311  |26.12.94 |Про затвердження облікових статистичних форм  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|591.|   316  |29.12.94 |Про дозвіл на застосування у медичній         |

|    |        |         |практиці нових медичних виробів вітчизняного  |

|    |        |         |та зарубіжного виробництва                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|592.|   317  |29.12.94 |Про застосування аутовакцин                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|593.|   318  |29.12.94 |Про удосконалення рефлексотерапевтичної       |

|    |        |         |служби в Україні                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|594.|    2   |05.01.95 |Про створення експертної комісії МОЗ України  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|595.|    3   |05.01.95 |б/н... про Комітет з питань гігієнічної       |

|    |        |         |регламентації                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|596.|    4   |06.01.95 |Про подання онкологічними установами          |

|    |        |         |інформації про онкологічних хворих за 1994 р. |

|    |        |         |в центральний канцер-реєстр України           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|597.|    5   |10.01.95 |Про апробацію Класифікації умов праці за      |

|    |        |         |показниками шкідливості та небезпечності      |

|    |        |         |факторів виробничого середовища, важкості та  |

|    |        |         |напруженості трудового процесу і критеріїв    |

|    |        |         |оцінки умов праці, в тому числі для пільг і   |

|    |        |         |компенсацій                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|598.|    6   |17.01.95 |Про розвиток та вдосконалення судово-медичної |

|    |        |         |служби України                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|599.|    7   |18.01.95 |Про затвердження положень, що регламентують   |

|    |        |         |діяльність Комітету з нової медичної техніки  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|600.|    13  |23.01.95 |Про затвердження Переліку медичних показань   |

|    |        |         |на право одержання інвалідами автомобілів з   |

|    |        |         |ручним керуванням                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|601.|    14  |24.01.95 |Про підготовку лікарів у спеціальній          |

|    |        |         |клінічній ординатурі             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|602.|    15  |24.01.95 |Про підпорядкування Дніпровської басейнової   |

|    |        |         |санепідстанції                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|603.|    16  |24.01.95 |Про призначення ГОС (Головної організації     |

|    |        |         |стандартизації)                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|604.|    20  |31.01.95 |Про накази МОЗ України, що втратили чинність  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|605.| 23/36/9|02.02.95 |Про затвердження Списку професійних           |

|    |        |         |захворювань та Інструкції щодо його           |

|    |        |         |застосування                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|606.|    24  |07.02.95 |Про поліпшення роботи органів та закладів     |

|    |        |         |охорони здоров'я із засобами масової          |

|    |        |         |інформації                                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|607.|  25/31 |07.02.95 |Про прилучення до міжнародного проекту        |

|    |        |         |"Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я"  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|608.|    26  |07.02.95 |Про прилучення України до міжнародного        |

|    |        |         |проекту ВООЗ "Міста здоров'я"                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|609.|    27  |07.02.95 |Про підготовку науково-педагогічних кадрів    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|610.|    29  |14.02.95 |Про доповнення до Переліку закладів охорони   |

|    |        |         |здоров'я та посад, робота на яких дає право   |

|    |        |         |на чергування вдома                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|611.|    30  |14.02.95 |Про оренду державного майна закладів охорони  |

|    |        |         |здоров'я                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|612.|    32  |15.02.95 |Про надзвичайну ситуацію з холери в Україні   |

|    |        |         |та удосконалення протихолерних заходів        |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|613.|    33  |20.02.95 |Про розвиток та удосконалення лікувально-     |

|    |        |         |профілактичної допомоги дітям з алергічними   |

|    |        |         |захворюваннями                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|614.|    36  |23.02.95 |Про перейменування Центральної санепідстанції |

|    |        |         |МОЗ України                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|615.|114/38/ |24.02.95 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |15-36-18|         |направлення громадян для огляду на стан       |

|    |        |         |сп'яніння в заклади охорони здоров'я та       |

|    |        |         |проведення огляду з використанням технічних   |

|    |        |         |засобів                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|616.|   39   |03.03.95 |Про затвердження форм № 1-РРД та № 2-РРД      |

|    |        |         |тимчасової статистичної звітності             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|617.|   41   |09.03.95 |Про видання збірника важливих офіційних       |

|    |        |         |матеріалів з санітарних та протиепідемічних   |

|    |        |         |питань                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|618.|   45   |14.03.95 |Про внесення змін до наказу МОЗ України від   |

|    |        |         |25.12.92 № 195 "Про затвердження Переліку     |

|    |        |         |вищих і середніх спеціальних навчальних       |

|    |        |         |закладів, підготовка і отримання звання в     |

|    |        |         |яких дають право займатися медичною і         |

|    |        |         |фармацевтичною діяльністю"                    |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|619.| 58/47  |16.03.95 |б/н... про створення робочої групи з питань   |

|    |        |         |організації взаємодії між МОЗ і медичною      |

|    |        |         |службою Міністерства оборони                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|620.|   50   |20.03.95 |Про підпорядкування Дніпровської басейнової   |

|    |        |         |лікарні                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|621.|   51   |20.03.95 |Про зміни у складі експертно-методичної       |

|    |        |         |комісії з інформатики та кібернетики МОЗ      |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|622.|   52   |21.03.95 |Про забезпечення санаторним лікуванням дітей  |

|    |        |         |м. Чернівці, які постраждали від хімічної     |

|    |        |         |інтоксикаційної алопеції у 1988 р.            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|623.|   54   |23.03.95 |Про підпорядкування Азовської басейнової      |

|    |        |         |санепідстанції                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|624.| 61/14  |10.04.95 |Про удосконалення управління медичною наукою  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|625.|   64   |14.04.95 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |накладення і стягнення штрафів за порушення   |

|    |        |         |санітарного законодавства        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|626.|   65   |14.04.95 |Про затвердження Порядку зупинення або        |

|    |        |         |припинення інвестиційної діяльності при       |

|    |        |         |порушенні санітарного законодавства           |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|627.|   66   |14.04.95 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |внесення подання про відсторонення осіб від   |

|    |        |         |роботи або іншої діяльності      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|628.|   67   |14.04.95 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |застосування державною санітарно-             |

|    |        |         |епідеміологічною службою України              |

|    |        |         |адміністративно-запобіжних заходів            |

|    |        |         |(обмеження, тимчасова заборона, заборона,     |

|    |        |         |припинення, зупинення)           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|629.|   68   |14.04.95 |Про затвердження Інструкції про порядок       |

|    |        |         |вилучення з реалізації (конфіскації)          |

|    |        |         |небезпечних для здоров'я продуктів            |

|    |        |         |харчування, хімічних та радіоактивних         |

|    |        |         |речовин, біологічних матеріалів  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|630.|   69   |17.04.95 |Про поліпшення організації медичної допомоги  |

|    |        |         |дітям, які перенесли хімічну інтоксикаційну   |

|    |        |         |алопецію                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|631.|   72   |19.04.95 |Про виконання постанови Кабінету Міністрів    |

|    |        |         |України № 67 від 27.01.95                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|632.|   74   |26.04.95 |Про затвердження Положення про Державний      |

|    |        |         |реєстр виробів медичної техніки в Україні,    |

|    |        |         |Положення про порядок державної реєстрації    |

|    |        |         |зарубіжних виробів медичної техніки в         |

|    |        |         |Україні                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|633.|   75   |26.04.95 |Про викладання лікувальної фізкультури на     |

|    |        |         |стоматологічному факультеті                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|634.|   76   |26.04.95 |Про викладання онкології у вищих медичних     |

|    |        |         |навчальних закладах                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|635.|   77   |26.04.95 |Про відміну наказу МОЗ України від 03.03.95 N |

|    |        |         |40 "Про передачу у підпорядкування НАН        |

|    |        |         |України відділу фізики систем, що             |

|    |        |         |самоорганізовуються, Міжгалузевого науково-   |

|    |        |         |інженерного центру з фізики живого та         |

|    |        |         |мікрохвильової резонансної терапії "Відгук"   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|636.|   78   |03.05.95 |Про вивчення імунологічного захисту та рівня  |

|    |        |         |охоплення дорослого населення щепленнями      |

|    |        |         |проти дифтерії                                |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|637.|1209/81 |04.05.95 |Про вдосконалення системи диспансерного       |

|    |        |         |нагляду за особами, які займаються спортом і  |

|    |        |         |медичного забезпечення спортивно-масових      |

|    |        |         |заходів                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|638.|   82   |04.05.95 |Про створення комісії для перевірки стану     |

|    |        |         |забезпечення режимно-секретної діяльності МОЗ |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|639.|   84   |05.05.95 |Про дитячу ортопедо-травматологічну службу    |

|    |        |         |України                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|640.|   86   |06.05.95 |Розробка та впровадження заходів щодо         |

|    |        |         |реалізації Закону України "Про пестициди і    |

|    |        |         |агрохімікати"                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|641.|   87   |10.05.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |09.02.93 № 158 "Про державну реєстрацію       |

|    |        |         |виробів медичної техніки"                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|642.|   88   |11.05.95 |Про виконання Указу Президента України "Про   |

|    |        |         |запровадження на території України            |

|    |        |         |регіональних графіків початку робочого дня"   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|643.|   89   |11.05.95 |Про наслідки перевірки стану                  |

|    |        |         |зовнішньоекономічної діяльності закладів,     |

|    |        |         |установ, організацій, підприємств,            |

|    |        |         |підпорядкованих МОЗ України                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|644.|   91   |16.05.95 |Про затвердження доповнення до переліку       |

|    |        |         |установ та кафедр, які проводять підготовку   |

|    |        |         |лікарів за спеціальністю "рефлексотерапія"    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|645.|   94   |19.05.95 |Про виконання Розпорядження Президента        |

|    |        |         |України "Про нормативи визначення фінансових  |

|    |        |         |витрат на охорону здоров'я"                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|646.|   96   |29.05.95 |Про створення у Львівському медичному         |

|    |        |         |інституті Волинського медичного факультету    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|647.|   97   |01.06.95 |Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ  |

|    |        |         |України від 21.11.91 № 168 "Про подальше      |

|    |        |         |удосконалення атестації лікарів" |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|648.|  100   |02.06.95 |Про посилення державного санітарно-           |

|    |        |         |епідеміологічного нагляду за дотриманням      |

|    |        |         |санітарного законодавства в Україні в літній  |

|    |        |         |період                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|649.|   98   |02.06.95 |Про розвиток дитячої імунології в Україні     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|650.|   99   |02.06.95 |Про відміну наказу МОЗ України від 06.05.95 N |

|    |        |         |85 "Про наслідки ревізії фінансово-           |

|    |        |         |господарчої діяльності Одеського державного   |

|    |        |         |медичного університету"                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|651.| 102/85 |06.06.95 |Про внесення змін до Переліку робіт, де є     |

|    |        |         |потреба у професійному доборі    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|652.|  101   |07.06.95 |Про введення в дію освітньо-професійних       |

|    |        |         |програм та нових навчальних планів підготовки |

|    |        |         |медичних спеціалістів I та II рівнів          |

|    |        |         |акредитації                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|653.|  107   |08.06.95 |Про створення Прикарпатського центру          |

|    |        |         |репродукції людини            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|654.|  108   |08.06.95 |Про державну реєстрацію нормативних актів     |

|    |        |         |Міністерства                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|655.|  110   |20.06.95 |Про виконання постанови Кабінету Міністрів    |

|    |        |         |України від 05.05.95 № 316 "Про управління    |

|    |        |         |майном, що є у загальнодержавній власності і  |

|    |        |         |розташоване на території Автономної           |

|    |        |         |Республіки Крим"                              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|656.|  114   |22.06.95 |Про затвердження Переліку закладів охорони    |

|    |        |         |здоров'я, Переліку лікарських посад і         |

|    |        |         |Переліку посад фармацевтичних працівників     |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|657.|  115   |22.06.95 |Про запобігання негативному впливу токсичних  |

|    |        |         |промислових відходів на здоров'я населення    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|658.|  116   |22.06.95 |Про організацію медичної допомоги потерпілим  |

|    |        |         |від акту незаконного втручання на повітряному |

|    |        |         |судні                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|659.|  117   |27.06.95 |Про направлення валютних коштів на окремі     |

|    |        |         |заходи, пов'язані з організацією лікування    |

|    |        |         |хворих у клініках та лікарнях України         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|660.|  120   |29.06.95 |Про затвердження галузевої статистичної форми |

|    |        |         |№ 52-здоров "Звіт про медичне спостереження   |

|    |        |         |за особами, які займаються фізичною культурою |

|    |        |         |і спортом"                     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|661.|  123   |03.07.95 |Про виконання постанови Кабінету Міністрів    |

|    |        |         |України від 5 червня 1995 р. № 390            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|662.|  124   |03.07.95 |Про вдосконалення ведення медичної            |

|    |        |         |документації, яка засвідчує випадки           |

|    |        |         |народження і смерті              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|663.|  127   |04.07.95 |б/н... клініці Інституту здоров'я забезпечити |

|    |        |         |надання медичної допомоги працівникам         |

|    |        |         |сільського господарства і промисловості       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|664.|  128   |07.07.95 |Про підготовку, перепідготовку, підвищення    |

|    |        |         |кваліфікації державних службовців і           |

|    |        |         |керівників органів і установ охорони          |

|    |        |         |здоров'я                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|665.|  129   |10.07.95 |Про здійснення правової освіти в системі МОЗ  |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|666.|  132   |10.07.95 |Про виконання Указу Президента "Про створення |

|    |        |         |Національного агентства з питань інформації"  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|667.|  133   |19.07.95 |Про затвердження Переліку особливо            |

|    |        |         |небезпечних, небезпечних інфекційних та       |

|    |        |         |паразитарних хвороб людини і носійства        |

|    |        |         |збудників цих хвороб          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|668.|  135   |20.07.95 |Про затвердження Порядку застосування         |

|    |        |         |фінансових санкцій за порушення санітарного   |

|    |        |         |законодавства                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|669.|  137   |24.07.95 |Про порушення при зарахуванні в докторантуру  |

|    |        |         |та призначенні на посади працівників          |

|    |        |         |номенклатури                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|670.|  138   |24.07.95 |Про стан виконавчої та фінансової дисципліни  |

|    |        |         |в закладах та установах охорони здоров'я      |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|671.|  139   |25.07.95 |Про створення Донецького регіонального        |

|    |        |         |філіалу Українського науково-дослідного       |

|    |        |         |інституту медицини транспорту (м. Одеса)      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|672.|  144   |04.08.95 |Про виконання протокольного рішення наради    |

|    |        |         |при Президентові України від 15.06.95 р.      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|673.|  146   |08.08.95 |Про заходи щодо подальшого удосконалення      |

|    |        |         |медичної допомоги дітям із захворюваннями     |

|    |        |         |вуха, горла і носа            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|674.|  147   |08.08.95 |Про гематологічний контроль при лікуванні     |

|    |        |         |лепонексом (клозаліном)       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|675.|  149   |09.08.95 |Про недоліки у проведенні протихолерних       |

|    |        |         |заходів в Миколаївській області               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|676.|  150   |14.08.95 |Про результати перевірки роботи Міністерства  |

|    |        |         |з державної реєстрації відомчих нормативних   |

|    |        |         |актів                                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|677.|  155   |22.08.95 |Про впровадження в практичну діяльність       |

|    |        |         |закладів охорони здоров'я Положення про       |

|    |        |         |організацію професійної орієнтації населення  |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|678.|  156   |22.08.95 |Про виконання Угоди між МОЗ України та        |

|    |        |         |Республіки Бєларусь на 1995 - 1996 рр.        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|679.|  157   |22.08.95 |Про здійснення геологічного нагляду в системі |

|    |        |         |МОЗ України                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|680.|  159   |22.08.95 |Про заходи щодо поліпшення медико-            |

|    |        |         |статистичної інформації       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|681.|  160   |22.08.95 |Про дозвіл на використання при здійсненні     |

|    |        |         |медичної практики нових виробів медичної      |

|    |        |         |техніки вітчизняного та зарубіжного           |

|    |        |         |виробництва                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|682.|  161   |27.08.95 |Про внесення змін та доповнень до нормативних |

|    |        |         |актів МОЗ України, що регулюють трудові       |

|    |        |         |відносини                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|683.|  162   |27.08.95 |Про порядок оформлення службових відряджень   |

|    |        |         |за кордон з метою навчання, підвищення        |

|    |        |         |кваліфікації, стажування державних службовців |

|    |        |         |МОЗ України та про запрошення до МОЗ України  |

|    |        |         |іноземних радників                            |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|684.|  164   |29.08.95 |Про впорядкування надходження в Україну       |

|    |        |         |продукції по імпорту                          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|685.|  166   |31.08.95 |Про заходи щодо посилення виконавської        |

|    |        |         |дисципліни в апараті МОЗ                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|686.|  167   |31.08.95 |Про прес-центр МОЗ України                    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|687.|  168   |06.09.95 |Про перевірку стану цивільної оборони МОЗ     |

|    |        |         |України                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|688.|  169   |06.09.95 |б/н... про обов'язки начальника цивільної     |

|    |        |         |оборони МОЗ України                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|689.|  171   |14.09.95 |Про роботу із спецрадами                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|690.|  173   |25.09.95 |Про підготовку типових програм кандидатських  |

|    |        |         |іспитів із спеціальних дисциплін              |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|691.|  176   |02.10.95 |Про подання установами і закладами охорони    |

|    |        |         |здоров'я України статистичних звітів за 1995  |

|    |        |         |рік                                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|692.|  177   |02.10.95 |Про затвердження галузевої статистичної форми |

|    |        |         |№ 60-здоров "Звіт про статево-вікову          |

|    |        |         |чисельність контингентів, які постраждали     |

|    |        |         |внаслідок аварії на ЧАЕС"     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|693.|  178   |03.10.95 |Про затвердження санітарних норм і правил     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|694.|  179   |03.10.95 |Про затвердження Інструкції про виробничу     |

|    |        |         |практику студентів медичного, лікувального,   |

|    |        |         |педіатричного, медико-профілактичного,        |

|    |        |         |стоматологічного і фармацевтичного            |

|    |        |         |факультетів медичних і фармацевтичних вищих   |

|    |        |         |навчальних закладів III і IV рівня            |

|    |        |         |акредитації                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|695.|  182   |06.10.95 |Про створення Координаційної ради             |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|696.| 186/42 |18.10.95 |Про створення експертних комісій "Терапія" та |

|    |        |         |"Курортологія і фізіотерапія"                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|697.|  187   |18.10.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |10.02.95 № 28 "Про затвердження Положення про |

|    |        |         |державну санітарно-гігієнічну експертизу      |

|    |        |         |проектно-нормативної документації та про      |

|    |        |         |порядок видачі гігієнічного висновку на       |

|    |        |         |продукцію в органах, установах та закладах    |

|    |        |         |державної санітарно-епідеміологічної служби"  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|698.|  190   |20.10.95 |Про проведення державної санітарно-           |

|    |        |         |гігієнічної експертизи щодо розробки,         |

|    |        |         |виробництва і застосування продукції, яка     |

|    |        |         |може негативно впливати на здоров'я людини    |

|    |        |         |                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|699.|  191.  |20.10.95 |Про відкликання наказу МОЗ України від        |

|    |        |         |26.08.93 № 192 "Про удосконалення             |

|    |        |         |протитуберкульозної служби"                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|700.|  195   |25.10.95 |Про викладання дисциплін "Безпека             |

|    |        |         |життєдіяльності" та "Цивільна оборона"        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|701.|  197   |30.10.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |22.10.93 № 220 "Про удосконалення             |

|    |        |         |ендокринологічної допомоги населенню"         |

|    |        |         |                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|702.|  198   |31.10.95 |Про доповнення обліково-контрольної           |

|    |        |         |номенклатури посад, затвердженої наказом МОЗ  |

|    |        |         |України від 22.04.93 р. № 90     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|703.|  199   |31.10.95 |Про затвердження Положення про кваліфікаційні |

|    |        |         |класи судових експертів бюро судово-медичної  |

|    |        |         |експертизи та Положення про кваліфікаційні    |

|    |        |         |класи лікарів - судово-психіатричних          |

|    |        |         |експертів                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|704.|  200   |04.11.95 |Про надання автономії вищим навчальним        |

|    |        |         |закладам                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|705.|  201   |09.11.95 |Про організацію виконання Указу Президента    |

|    |        |         |України                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|706.|  202   |13.11.95 |Про перереєстрацію та зберігання              |

|    |        |         |дипломатичних та службових паспортів          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|707.|  203   |13.11.95 |Про мінімальні коефіцієнти для визначення     |

|    |        |         |місячної плати за проживання в студентських   |

|    |        |         |гуртожитках                                   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|708.|  204   |13.11.95 |Про зміни в складі Координаційної ради        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|709.|  205   |14.11.95 |Про посилення контролю за виконанням наказів  |

|    |        |         |МОЗ України від 04.01.93 № 1 "Про             |

|    |        |         |удосконалення службових відряджень за кордон" |

|    |        |         |та від 14.10.94 № 277 "Про деякі              |

|    |        |         |організаційні заходи щодо упорядкування       |

|    |        |         |міжнародної діяльності МОЗ України"           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|710.|  206   |14.11.95 |Про доповнення III розділу основної           |

|    |        |         |номенклатури посад МОЗ України   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|711.|  207   |14.11.95 |Про випадки захворювань на ботулізм в Києві   |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|712.|  208   |16.11.95 |Про видання наступних томів "Збірника         |

|    |        |         |важливих офіційних матеріалів з санітарних і  |

|    |        |         |протиепідемічних питань"                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|713.|  209   |17.11.95 |Про виконання постанови Кабінету Міністрів    |

|    |        |         |України "Про затвердження Порядку одержання   |

|    |        |         |допуску (посвідчення) на право роботи,        |

|    |        |         |пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,   |

|    |        |         |застосуванням та торгівлею пестицидами і      |

|    |        |         |агрохімікатами"                               |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|714.|  210   |22.11.95 |Про зміни і доповнення до Інструкції "Про     |

|    |        |         |порядок встановлення причинного зв'язку       |

|    |        |         |інвалідності у колишніх військовослужбовців з |

|    |        |         |перебуванням на фронті" від 20.11.92 № 16-    |

|    |        |         |01/220                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|715.|  211   |22.11.95 |Про затвердження нормативних актів до Закону  |

|    |        |         |України "Про заходи протидії незаконному      |

|    |        |         |обігу наркотичних засобів, психотропних       |

|    |        |         |речовин і прекурсорів та зловживанню ними"    |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|716.|  212   |22.11.95 |Про затвердження Порядку встановлення медико- |

|    |        |         |соціальними експертними комісіями ступеня     |

|    |        |         |втрати професійної працездатності у відсотках |

|    |        |         |працівникам, яким заподіяно ушкодження        |

|    |        |         |здоров'я, пов'язане з виконанням трудових     |

|    |        |         |обов'язків                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|717.|  213   |22.11.95 |Про застосування п. 2 статті 6 Закону України |

|    |        |         |"Про статус ветеранів війни, гарантії їх      |

|    |        |         |соціального захисту"          |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|718.|  214   |23.11.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |14.04.95 № 63                                 |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|719.|  215   |23.11.95 |Про відкликання наказу МОЗ України від        |

|    |        |         |12.01.93 № 5 "Про систему впровадження        |

|    |        |         |нововведень в практиці охорони здоров'я"      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|720.|  216   |24.11.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |31.05.93 № 122 "Про введення в дію            |

|    |        |         |тимчасового регламенту розподілу та           |

|    |        |         |використання випускників медичних учбових     |

|    |        |         |закладів МОЗ України"                         |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|721.|  217   |24.11.95 |Про відміну наказів, що втратили чинність     |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|722.|  218   |24.11.95 |Про створення постійно діючої комісії МОЗ по  |

|    |        |         |розробці і впровадженню національної програми |

|    |        |         |поліпшення стану безпеки, гігієни праці та    |

|    |        |         |виробничого середовища                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|723.|  219   |24.11.95 |Про скасування наказу МОЗ України від         |

|    |        |         |08.04.93 № 73 "Про поліпшення медичного       |

|    |        |         |обслуговування людей похилого віку"           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|724.|  220   |24.11.95 |Про відміну наказу від 24 травня 1994 р. № 77 |

|    |        |         |"Про затвердження Положення про порядок       |

|    |        |         |видачі спеціальних дозволів на проведення     |

|    |        |         |масових лікувальних сеансів та аналогічних    |

|    |        |         |заходів з використанням гіпнозу та інших      |

|    |        |         |методів психічного та біоенергетичного        |

|    |        |         |впливу"                                       |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|725.|  221   |01.12.95 |Про створення комісії МОЗ України по          |

|    |        |         |санітарно-гігієнічній експертизі з санітарно- |

|    |        |         |гігієнічних характеристик умов праці та       |

|    |        |         |матеріалів щодо встановлення зв'язку          |

|    |        |         |захворювань з умовами праці по гігієнічним    |

|    |        |         |аспектам                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|726.|  227   |06.12.95 |Про доповнення Переліку клінічних кафедр та   |

|    |        |         |курсів                                        |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|727.|  232   |14.12.95 |Про організацію Міжнародного дитячого         |

|    |        |         |медичного центру "Євпаторія"                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|728.|233/332 |15.12.95 |Про створення кафедр екстремальної та         |

|    |        |         |військової медицини                           |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|729.|  234   |15.12.95 |Про затвердження проекту будівництва науково- |

|    |        |         |лабораторного корпусу у складі центральної    |

|    |        |         |науково-дослідної лабораторії і наукової      |

|    |        |         |бібліотеки Національного медичного            |

|    |        |         |університету                                  |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|730.|  235   |18.12.95 |Про затвердження санітарних правил для        |

|    |        |         |підприємств порошкової металургії |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|731.|331/236 |18.12.95 |Про створення Української військово-медичної  |

|    |        |         |академії                                      |

|----+--------+---------+----------------------------------------------|

|732.|  237   |22.12.95 |Про дозвіл на використання, при здійсненні    |

|    |        |         |медичної практики, нових виробів медичної     |

|    |        |         |техніки вітчизняного та зарубіжного           |

|    |        |         |виробництва                                   |

------------------------------------------------------------------------


___________________

    * Накази  про дозвіл не застосування лікарських препаратів та

дезінфекційних засобів не наводяться.


                                      Додаток 2

                                      до вказівки Міністерства

                                      охорони здоров'я України

                                      від 28 травня 1996 р. № 164


          Перелік діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України,

                   які частково втратили чинність


------------------------------------------------------------------------------

| N |   N    | Дата   |           Назва            |   Відмінено наказом:    |

|п/п|наказу  |        |                            |-------------------------|

|   |        |        |                            | В частині   | N   |Рік  |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 1 |   2    |   3    |             4              |     5       | 6   | 7   |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 1.|  468   |07.09.67|Про порядок планування      |п. 2, 3, 4,  |145  |1992 |

|   |        |        |централізованих капітальних |    5, 6     |     |     |

|   |        |        |вкладень і затвердження     |(розпорядчої |     |     |

|   |        |        |титульних списків будов     |  частини)   |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 2.|  121   |16.03.79|Про внесення змін до наказу |розпорядча   |145  |1992 |

|   |        |        |по Міністерству охорони     | частина     |     |     |

|   |        |        |здоров'я УРСР від 07.09.67  |             |     |     |

|   |        |        |року № 468 "Про порядок     |             |     |     |

|   |        |        |планування централізованих  |             |     |     |

|   |        |        |капіталовкладень і          |             |     |     |

|   |        |        |затвердження титульних      |             |     |     |

|   |        |        |списків будов"              |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 3.|  60    |14.02.85|О дальнейшем                |    п. 2     |196  |1990 |

|   |        |        |совершенствовании и         |             |     |     |

|   |        |        |активизации                 |             |     |     |

|   |        |        |изобретательской,           |             |     |     |

|   |        |        |рационализаторской и        |             |     |     |

|   |        |        |патентно-лицензионной       |             |     |     |

|   |        |        |работы                      |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 4.|  112   |07.03.85|Про впорядкування структури |додаток 1,   |15   |1995 |

|   |        |        |та мережі установ охорони   |  п. 3       |     |     |

|   |        |        |здоров'я Київської          |             |     |     |

|   |        |        |центральної басейнової      |             |     |     |

|   |        |        |клінічної лікарні МОЗ УРСР  |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 5.|  112   |07.03.85|Про впорядкування структури |додаток 1,   |  50 | 1995|

|   |        |        |та мережі установ охорони   |  п. 4       |     |     |

|   |        |        |здоров'я Київської          |             |     |     |

|   |        |        |центральної басейнової      |             |     |     |

|   |        |        |клінічної лікарні МОЗ УРСР  |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 6.|  19    |01.02.88|О недостатках в работе      |    п. 3     |98   |1989 |

|   |        |        |скорой и неотложной         |             |     |     |

|   |        |        |медицинской помощи и мерах  |             |     |     |

|   |        |        |по их устранению            |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 7.|  224   |14.11.88|Об утверждении              |додатки 3,   |191  |1991 |

|   |        |        |коэффициентов распределения |   4         |     |     |

|   |        |        |лекарственных препаратов и  |             |     |     |

|   |        |        |других медицинских изделий  |             |     |     |

|   |        |        |между аптекоуправлениями    |             |     |     |

|   |        |        |УССР                        |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 8.|  14    |24.01.89|Об утверждении профиля,     |додатки      | 21  |1991 |

|   |        |        |количества коек и плана     |  2, 4       |     |     |

|   |        |        |распределения мест в        |             |     |     |

|   |        |        |Республиканские санатории   |             |     |     |

|   |        |        |туберкулезного профиля на   |             |     |     |

|   |        |        |1989 г.                     |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

| 9.|  139   |29.06.89|О мерах по финансовому      | п. 1.4      |  3  | 1990|

|   |        |        |оздоровлению                |             |     |     |

|   |        |        |Республиканского            |             |     |     |

|   |        |        |предприятия по комплектации |             |     |     |

|   |        |        |и технологическому          |             |     |     |

|   |        |        |обеспечению                 |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|10.|  165   |03.08.89|О развитии гомеопатического | п. 3        | 42  |1991 |

|   |        |        |метода в медицинской        |             |     |     |

|   |        |        |практике и улучшении        |             |     |     |

|   |        |        |организации обеспечения     |             |     |     |

|   |        |        |населения гомеопатическими  |             |     |     |

|   |        |        |лекарственными средствами   |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|11.|206/472 |04.10.89|О создании                  |    п. 2     |47/52| 1992|

|   |        |        |Межведомственного научного  |             |     |     |

|   |        |        |центра медицинской          |             |     |     |

|   |        |        |генетики                    |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|12.|  209   |09.10.89|Об улучшении лечебно-       |  пп. 2.2,   | 6   |1990 |

|   |        |        |санаторной помощи матерям и |    8.2      |     |     |

|   |        |        |детям                       |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|13.|  40    |28.02.90|О создании Республиканского |  пп. 2, 6   |124  |1991 |

|   |        |        |научно-практического        |             |     |     |

|   |        |        |хозрасчетного центра        |             |     |     |

|   |        |        |нетрадиционной диагностики  |             |     |     |

|   |        |        |и лечения                   |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|14.|  57    |19.03.90|Про організацію             | додаток 2   |147  |1990 |

|   |        |        |Ворошиловградської,         |             |     |     |

|   |        |        |Дніпропетровської,          |             |     |     |

|   |        |        |Донецької, Київської та     |             |     |     |

|   |        |        |Харківської регіональних    |             |     |     |

|   |        |        |міжвідомчих експертних рад  |             |     |     |

|   |        |        |по встановленню причинних   |             |     |     |

|   |        |        |зв'язків захворювань з      |             |     |     |

|   |        |        |роботою по ліквідації       |             |     |     |

|   |        |        |наслідків аварії на ЧАЕС та |             |     |     |

|   |        |        |їх професійного характеру   |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|15.|  116   |15.06.90|Про зміни в порядку         | п.п. 1, 2,  |117  |1994 |

|   |        |        |лікарського забезпечення    |3, 4, 5, 6,  |     |     |

|   |        |        |                            |     8       |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|16.|  162   |25.09.90|Про удосконалення структури |    п. 8     |163  |1995 |

|   |        |        |санітарно-епідеміологічної  |             |     |     |

|   |        |        |служби м. Іллічівська       |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|17.|  64    |14.04.92|Про норми накладних витрат  |абзаци 3, 4  |162  |1992 |

|   |        |        |планових накопичень,        |    п. 3     |     |     |

|   |        |        |додаткові та інші лімітивні |             |     |     |

|   |        |        |витрати                     |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|18.|  98    |19.06.92|Про зрив строків, неякісну  | в частині   |151  |1992 |

|   |        |        |підготовку довідок про стан | винесення   |     |     |

|   |        |        |інфекційної захворюваності  |   догани    |     |     |

|   |        |        |та про профілактичні        |             |     |     |

|   |        |        |щеплення на Україні за 1991 |             |     |     |

|   |        |        |рік                         |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|19.|  120   |25.07.92|Про затвердження Положення  |  п. 3 та    |22   |1993 |

|   |        |        |про фармацевтичну колегію   | додаток 2   |     |     |

|   |        |        |та її склад                 |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|20.|  162   |11.11.92|Про затвердження            |    п. 3     |88   |1993 |

|   |        |        |лімітованих витрат на       |             |     |     |

|   |        |        |ремонтно-будівельні роботи  |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|21.|  195   |25.12.92|Про затвердження Переліку   | п.п. 5, 6,  |45   |1995 |

|   |        |        |вищих і середніх            |     7       |     |     |

|   |        |        |спеціальних навчальних      |             |     |     |

|   |        |        |закладів, підготовка і      |             |     |     |

|   |        |        |отримання звання в яких     |             |     |     |

|   |        |        |дають право займатися       |             |     |     |

|   |        |        |медичною і фармацевтичною   |             |     |     |

|   |        |        |діяльністю                  |             |     |     |

|   |        |        |             |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|22.|  30    |16.02.93|Про введення в дію ГСТ 42 У-|    п. 1     |83   |1993 |

|   |        |        |2-92 "Продукція медичної та |             |     |     |

|   |        |        |мікробіологічної            |             |     |     |

|   |        |        |промисловості. Технологічні |             |     |     |

|   |        |        |регламенти виробництва.     |             |     |     |

|   |        |        |Зміст, порядок розробки,    |             |     |     |

|   |        |        |узгодження та               |             |     |     |

|   |        |        |затвердження"               |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|23.|  179   |05.08.93|Про здійснення контролю за  |  п. 1.2.3   |61   |1996 |

|   |        |        |виготовленням і реалізацією |             |     |     |

|   |        |        |лікарських засобів          |             |     |     |

|   |        |        |суб'єктами підприємницької  |             |     |     |

|   |        |        |діяльності                  |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|24.|  277   |14.10.94|Про деякі організаційні     |    п. 7     |202  |1995 |

|   |        |        |заходи щодо упорядкування   |             |     |     |

|   |        |        |міжнародної діяльності МОЗ  |             |     |     |

|   |        |        |України                     |             |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|25.|  143   |04.08.95|Про виконання умов          |  часткова   |29   |1996 |

|   |        |        |контрактів                  |   зміна     |     |     |

|---+--------+--------+----------------------------+-------------+-----+-----|

|26.|  163   |29.08.95|Про підпорядкування         |    п. 8     |128  |1996 |

|   |        |        |санепідустанов              |             |     |     |

|   |        |        |Чорноморського морського    |             |     |     |

|   |        |        |басейну                     |             |     |     |

------------------------------------------------------------------------------
На сайті також шукають: Доксибене, Фарестон інструкція, Натрію тіосульфат застосування, Румалон побічні дії, Цифран ст протипоказання