Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Форми медичних документів
№ п/п Найменування форми Номер форми
1.  Листок непрацездатності Б/Н
2.  ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар 001/о
3.  ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 001-1/o
4.  ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА 001-2/o
5.  Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 001-3/o
6.  Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль 002/o
7.  Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 002-1/o
8.  Медична карта стаціонарного хворого 003/o
9.  Медична карта переривання вагітності 003-1/o
10.  Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о
11.  Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 003-3/o
12.  Листок лікарських призначень 003-4/o
13.  Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/o
14.  Температурний листок 004/o
15.  Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/o
16.  Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 006/o
17.  Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/o
18.  Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/o
19.  Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/o
20.  Журнал запису пологів у стаціонарі 010/o
21.  Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 011/o
22.  Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 012/o
23.  Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/o
24.  Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду 013-1/o
25.  Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя 013-2/o
26.  Направлення на патологогістологічне дослідження 014/o
27.  Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/o
28.  Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок 016/o
29.  Акт констатації біологічної смерті 017/o
30.  Карта обліку вилучення тканин 018/o
31.  ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа 019/o
32.  ПАСПОРТ на гомотрансплантант 020/o
33.  Карта донора (трупа) 021/o
34.  Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 024/o
35.  Медична карта амбулаторного хворого 025/о
36.  Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 025-1/о
37.  Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о
38.  Медична карта студента 025-3/о
39.  Талон на прийом до лікаря 025-4/о
40.  Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 025-5/o
41.  Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о
42.  Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини 025-6-1/o
43.  Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о
44.  Медичний паспорт сім’ї 025-8/o
45.  Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря 025-8-1/o
46.  Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) 026/о
47.  Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/o
48.  Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/o
49.  Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 027-2/o
50.  Консультативний висновок спеціаліста 028/o
51.  Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 028-1/o
52.  Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-2/o
53.  Висновок Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-3/o
54.  Журнал обліку процедур 029/o
55.  Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о
56.  Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 030-1/о
57.  Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу 030-2/о
58.  Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями 030-3/о
59.  Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 030-4/о
60.  Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 030-6/о
61.  Книга запису викликів лікарів додому 031/о
62.  Журнал запису пологової допомоги вдома 032/о
63.  Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 033/o
64.  ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 034/o
65.  Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/o
66.  Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 035-1/o
67.  Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/o
68.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 037/о
69.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 037-1/о
70.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 037-2/о
71.  Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/o
72.  Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о
73.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 039-2/о
74.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 039-3/о
75.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 039-4/о
76.  ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) 039-5/o
77.  Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 039-6/o
78.  ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики 039-7/o
79.  ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 039-8/o
80.  ШОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 039-9/o
81.  ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці 039-10/o
82.  Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о
83.  ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 041/o
84.  Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 042/o
85.  Медична карта стоматологічного хворого 043/о
86.  Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 044/o
87.  Карта звернення за антирабічною допомогою 045/о
88.  Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 046/o
89.  Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 046-1/o
90.  ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень 047/o
91.  ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень 048/o
92.  Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога 049/о
93.  ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень 049-1/o
94.  Журнал запису рентгенологічних досліджень 050/o
95.  Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії 051/o
96.  Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о
97.  Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 053/о
98.  Іменний список призовників 054/о
99.  Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 055/о
100.  Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 056/о
101.  Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет 057/o
102.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/o
103.  ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 059/o
104.  Журнал обліку інфекційних захворювань 060/o
105.  Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 061/о
106.  Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 062/о
107.  Карта профілактичних щеплень 063/о
108.  Карта імунізації 063-1/о
109.  Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о
110.  Медична карта хворого венеричним захворюванням 065/о
111.  Медична карта хворого грибковим захворюванням 065-1/о
112.  Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/o
113.  Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 066-1/o
114.  Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах 067/о
115.  Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів 068/о
116.  Журнал запису амбулаторних операцій 069/о
117.  Довідка для одержання путівки 070/о
118.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о
119.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о
120.  Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/о
121.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071-3/o
122.  Санаторно-курортна карта 072/о
123.  КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором 073/o
124.  ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих 074/o
125.  ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям 074-1/o
126.  Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о
127.  Путівка в дитячий санаторій 077/о
128.  Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 078/о
129.  Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о
130.  Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення 079-1/o
131.  Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о
132.  Медична карта хворого на туберкульоз 081/о
133.  Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 081-1/о
134.  Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о
135.  ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон 082-1/o
136.  МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування транспортним засобом 083/о
137.  Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 083-2/0
138.  ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 083-4/o
139.  Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/0
140.  Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 085/о
141.  Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок) 086/о
142.  Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я 087/о
143.  Направлення на МСЕК 088/o
144.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 089/o
145.  Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 089-1/o
146.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 089-2/o
147.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/o
148.  ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 091/o
149.  ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру 092/o
150.  ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі 092-1/o
151.  Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника 093/о
152.  Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-1/о
153.  Листок очікування реципієнтів на пересадку органів 094/o
154.  КАРТА кандидата на трансплантацію 094-2/o
155.  Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/o
156.  ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту 095-1/o
157.  Історія пологів 096/o
158.  Карта розвитку новонародженого 097/o
159.  Виписка із карти розвитку новонародженого 097-1/o
160.  Повідомлення про результат лікування безпліддя 099/o
161.  Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 100/o
162.  Акт психіатричного огляду засудженого 101/o
163.  Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) 102/o
164.  Медичне свідоцтво про народження 103/o
165.  Медичне свідоцтво про народження 103/o-95
166.  Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o
167.  Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o-96
168.  ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 103-2/o
169.  Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 104/o
170.  Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 105/o
171.  Лікарське свідоцтво про смерть 106/o
172.  Лікарське свідоцтво про смерть 106/o-95
173.  Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o
174.  Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o-95
175.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o
176.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o-95
177.  Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 108-1/o
178.  Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о
179.  ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних 111-1/o
180.  Історія розвитку дитини 112/о
181.  Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/o
182.  Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги 114/o
183.  Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/o
184.  Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги 115-1/o
185.  Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 116/о
186.  ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги 117/o
187.  Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о
188.  Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-1/o
189.  Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-2/o
190.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-3/o
191.  Картка особи, яка підлягає медичному огляду 123/о
192.  Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 127/о
193.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 127-1/о
194.  Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 127-2/o
195.  Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о
196.  Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 129/о
197.  Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 129-1/о
198.  Карта обліку диспансеризації 131/о
199.  Карточка хворого цукровим діабетом 132/о
200.  МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 133/o
201.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій 133-1/o
202.  Карта алергологічного дослідження 134/о
203.  Паспорт хворого алергічним захворюванням 135/о
204.  Довідка на випадок травматизму на транспорті 136/o
205.  СИНАДІАБ Основний інформаційний лист 136-1/o
206.  Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 136-2/o
207.  КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ 137/o
208.  ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 137-2/o
209.  Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 139/о
210.  Сертифікат про проходження наркологічного огляду 140/о
211.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду 140-1/о
212.  Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 141/о
213.  Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 142/о
214.  Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 143/о
215.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 143-1/о
216.  Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 144/о
217.  Медична карта профілактичного наркологічного огляду 145/о
218.  Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 146/о
219.  Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 147/o
220.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 147-1/o
221.  Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 147-2/o
222.  Реєстраційна генетична карта 149/o
223.  Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 149-1/o-03
224.  ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 149-2/o
225.  реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту 149-3/o
226.  КАРТА обліку процедур гемодіалізу 150/o
227.  Журнал обліку померлих 151/o
228.  Журнал обліку новонароджених 152/o
229.  Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/o
230.  Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації 155/o
231.  Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 155-1/o
232.  Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 156/o
233.  Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою 167/o
234.  Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168/o
235.  Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-1/o
236.  Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-2/o
237.  СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 168-3/o
238.  Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST) 498-3/o
239.  Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 501-1/o
240.  Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 501-2/o
241.  Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 501-3/o
242.  Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи 502-1/o
243.  Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи 502-2/o
244.  Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 502-3/o
245.  Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я 510/o
246.  Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я 510-1/o