Нормативна база

Лікарські засоби

Народний рейтинг лікарів

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Про затвердження Заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству на 2006-2007 роки

№ 1605/299; прийнятий: 19-05-2006; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Тип документа: Заходи, Наказ


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

19.05.2006  № 1605/299

Про затвердження Заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству на 2006-2007 роки

З метою забезпечення організаційних, науково-методичних та інформаційних умов діяльності закладів та органів охорони здоров'я, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального спрямування, направленої на попередження раннього соціального сирітства, та відповідно до спільного наказу Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров'я України від 22.10.2004 р. № 625/510 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров'я з питань запобігання ранньому соціальному сирітству"  НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Заходи щодо запобігання ранньому соціальному сирітству (далі - Заходи) на 2006-2007 роки (додаються).

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій:

2.1. Розробити плани спільних дій щодо реалізації Заходів;

2.2. Щорічно до 10 січня інформувати, відповідно, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерство охорони здоров'я України про хід виконання Заходів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді та Міністерства охорони здоров'я України від 01.04.2004 № 9/166 "Про затвердження заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Кондратюк Т.В. та заступника Міністра охорони здоров'я України Гайдаєва Ю.О.

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту
Міністр охорони
здоров'я України

Ю.О.Павленко

Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінсім'ямолодьспорту

України,

МОЗ України

19.05.2006  № 1605/299

ЗАХОДИ

щодо запобігання ранньому соціальному сирітству на 2006-2007 роки

Нормативно-правове забезпечення

1. Внесення змін до положення про консультативний пункт центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах та будинках дитини, з метою визначення механізму взаємодії консультативних пунктів та закладів соціального спрямування. Доповнення переліку категорій клієнтів консультативних пунктів категорією "Жінки, які народили дитину з функціональними обмеженнями".

Мінсім'ямолодьспорт

2006 р.

Організаційне забезпечення

1. Розвиток мережі консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при пологових будинках, пологових відділеннях до 700, жіночих консультаціях та будинках дитини у залежності від потреби.

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ

2006 р.

2. Відкриття закладів соціального спрямування - соціальних центрів матері та дитини в АР Крим, Київській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській та інших областях.

Мінсім'ямолодьспорт

2006-2007 рр.

3. Проведення методичного семінару для директорів соціальних центрів матері та дитини, з питань організації діяльності закладів соціального спрямування.

Мінсім'ямолодьспорт

2006 р.

4. Проведення семінарів з метою підготовки регіональних тренерів з питань соціальної роботи, спрямованої на попередження раннього соціального сирітства за участю медичних працівників.

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ

четвертий квартал 2006 р.

5. Проведення навчальних семінарів для персоналу соціальних центрів матері та дитини з питань здійснення соціальної роботи у закладах соціального спрямування.

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ

2006 р.

Науково-методичне забезпечення

1. Аналіз досвіду роботи консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у будинках дитини.

Мінсім'ямолодьспорт

2006 р.

2. Підготовка та видання методичного посібника для соціальних та медичних працівників з питань попередження раннього соціального сирітства.

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ

2006-2007 рр.

3. Підготовка та видання методичних рекомендацій з питань здійснення соціальної роботи в соціальних центрах матері та дитини.

Мінсім'ямолодьспорт

2007 р.

4. Підготовка методичних рекомендацій з питань консультування та соціального супроводу матерів, які народили дітей з вадами психічного та фізичного розвитку.

Мінсім'ямолодьспорт

2006-2007 рр.

Інформаційне забезпечення

1. Розробка та розміщення соціальної реклами з питань попередження раннього соціального сирітства.

Мінсім'ямолодьспорт

2006-2007 рр.

Моніторинг та інформування

1. Проведення постійного моніторингу здійснення соціальної роботи, спрямованої на попередження раннього соціального сирітства та взаємне інформування Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ.

Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ

Постійно.

На сайті також шукають: Фікс, Трамадол-в інструкція, Фурамаг застосування, Ацефен побічні дії, Трибудат протипоказання