Нормативна база

Лікарські засоби

Інші розділи

Зворотній зв'язок

"Про робочу групу з реалізації пілотного проекту

№ 192-Адм; прийнятий: 14-07-2011; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: НаказМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2011 N 192-Адм
м.Київ
Про робочу групу з реалізації пілотного проекту

Для забезпечення супроводу та координації роботи з реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я (далі - робоча група), що додається.

2. Засідання робочої групи проводити не рідше одного разу на два місяці.

3. Затвердити осіб, відповідальних за супровід та координацію роботи з реалізації пілотного проекту, згідно з додатком.

4. Наказ МОЗ України від 12.04.2010 № 318 "Про робочу групу з реалізації пілотних проектів" визнати таким, що втратив чинність.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
14.07.2011р. № 192-Адм

Склад робочої групи
з реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я.

Толстанов Олександр Костянтинович заступник Міністра охорони здоров я України, голова робочої групи;
Калішенко Галина Миколаївна заступник Міністра охорони здоров я України - керівник апарату, заступник голови робочої групи;
Хобзей Микола Кузьмич Директор Департаменту з лікувально-профілактичної допомоги, заступник голови робочої групи;
Підгорна Людмила Михайлівна директор Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я, заступник голови робочої групи;  
Фещенко Іван Іванович заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції;  
Коблош Віталій Володимирович В.о. Директора Департаменту нормативно-правового забезпечення;  
Левицький Олег Іванович заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення та бухгалтерського обліку;
Крушинська Зоя Григорівна заступник начальника управління - начальник відділу профілактики та первинної медико-санітарної допомоги Департаменту з лікувально-профілактичної допомоги;
Стрельников Михайло Олександрович начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
Осташко Світлана Іванівна Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
Лехан Валерія Микитівна завідуюча кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров я Дніпропетровської медичної академії;
Голубчиков Михайло Васильович начальник Центру медичної статистики;
Слабкий Геннадій Олексійович директор ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України;

Директор Департаменту з реформ
та розвитку галузі охорони здоров'я

Л.М.Підгорна

ДОДАТОК
До наказу Міністерства охорони
здоров'я України
14.07.2011р. № 192-Адм

Особи, відповідальні за супровід
та координацію роботи з реалізації пілотного проекту

Вінницька область Хобзей М. К. Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, керівник координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Кризина Н. П. заступник директора ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, заступник керівника координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Фівчук С. Ю. головний спеціаліст відділу медичної реабілітації Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
  Лесовська С. Г. завідуюча сектором первинної медико-санітарної допомоги матерям та дітям Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
  Капустяк В. І. головний спеціаліст відділу питань державного регулювання системи соціального страхування та соціальних програм Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я;  
Дніпропетровська область Осташко С. І. Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, керівник координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Шевченко М. В. завідуюча відділом економічних досліджень охорони здоров я та медичного страхування ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, заступник керівника координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Квітка М. І. головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
  Коваленко Л.М. начальник відділу медико-соціальних проблем матерів та дітей Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
  Буднік Н. Л. головний спеціаліст відділу питань державного регулювання системи соціального страхування та соціальних програм Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я;
Донецька область Підгорна Л. М. Директор Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я, керівник координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Слабкий Г. О. директор ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, заступник керівника координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Гаврилюк А. О. головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
  Дубініна Т. Ю. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
  Влодек А.М. головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення медичного страхування та підготовки нормативно-правових актів Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я;
м. Київ Мороз Є. Д. заступник Директора Департаменту з лікувально-профілактичної допомоги, керівник координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Дудіна О. О. завідуюча відділенням охорони здоров я матері і дитини ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, заступник керівника координаційної групи з реалізації пілотного проекту;
  Надутий К. О. начальник відділу профілактики та первинної медико-санітарної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
  Тишко О. Ф. головний спеціаліст відділу профілактики та первинної медико-санітарної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги;
  Терещенко А. В. заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
  Батовська Л.В. начальник відділу методологічного забезпечення медичного страхування та підготовки нормативно-правових актів Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров я;

Директор Департаменту з реформ
та розвитку галузі охорони здоров'я

Л.М.Підгорна